menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De vier offers van Christus 

Valentin Tomberg

fasd

Er bestaat een radicaal onderscheid tussen de oude wijsheid van de mysteriën en de – zoals Rudolf Steiner haar noemt – apocalyptische wijsheid van de Rozenkruisers. De wijsheid van de mysteriën berustte op het verleden: daar was het ideale dat, wat vroeger was. De apocalyptische wijsheid berust op de toekomst: daar is het meest volmaakte dat, wat komen gaat.

Een geconcentreerde beschouwing over de vier keren dat het Christuswezen zich met de mens verbond om de werking van de tegenmachten te belemmeren. Deze uitgave van een reeks voordrachten gehouden in Rotterdam, verscheen niet eerder in het Nederlands.

Paperback, 113 pagina's

€ 14,50

11 december 2015

ISBN: 9789492326027

Nearchus CV / Adventum


meer nieuwe boeken