menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De zeven zieletypen 

Loek Dullaart

In dit boekje over de zielentypen gaat de auteur, Loek Dullaart (1947) in op een derde laag van de mens. Dat is zijn karakter, het geheel van zijn emoties, dat zijn basis heeft in het astraallichaam. Net zoals er vier temperamenten zijn te onderscheiden in het etherische, zo zijn er zeven zielentypen te herkennen in het astrale. Deze hangen samen met de zeven planeten.

Door het lezen van dit boekje kan de lezer zich een beeld vormen van deze zeven verschillende types. Met voorbeelden laat de auteur zien hoe men deze types kan leren onderscheiden. Ook geeft hij samenvattingen van boeken van drie andere auteurs over deze zeven mensentypen. Wie vanuit deze visie en deze inzichten mensen bekijkt en benadert kan hen beter begrijpen en dus ook beter helpen. Daarom is dit boekje een handreiking en een aanrader voor iedereen die veel met mensen omgaat, zowel met pubers als met volwassenen.

De deeltjes zijn afzonderlijk of als serie te bestellen bij Loek Dullaart. (loekdullaart@gmail.com) € 12,50 per stuk en € 35,- per drie.

1 oktober 2018

ISBN: 978-90-828424-1-8


meer nieuwe boeken