menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Gezondheid - van mens en samenleving 

Rudolf Steiner

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?

Deze voordracht verscheen eerder onder de titel Hygiëne als sociaal vraagstuk en is ook opgenomen in Spirituele grondslagen van de gezondheidszorg. Deze uitgave is een vertaling van Edithe Boeke en verscheen eerder in Driegonaal.

Een voordracht met een actuele betekenis!

Brochure, 32 pagina's, € 3,00

30 maart 2020

Nearchus CV


meer nieuwe boeken