menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Gnostischer Adoptianismus 

In der manichäischen Christologie

Roland van Vliet

Op 10 november 2018 wordt op een conferentiedag ter nagedachtenis van Roland van Vliet (zie agenda Antrovista), zijn dissertatie uit 2013 feestelijk in boekvorm gepresenteerd. Hierin weerlegt hij 16 eeuwen misvatting over het Manicheïsme en rehabiliteert dit succesvol voor de wetenschappelijke wereld als 2e hoofdstroom van het Christendom.

In voorverkoop is het boek uit de zeer beperkte oplage te verkrijgen voor € 37,50. Na de boekpresentatie zal het boek in de winkel voor € 45,- verkrijgbaar zijn.

Bestelling en overmaking gaarne op NL87 TRIO 0338 4618 33 t.n.v. Stichting Gedachtegoed Roland van Vliet o.v.v dissertatie, uw naam en adres.

Zie ook www.manisola.nl

3 oktober 2018

ISBN: 978-90-828424-3-2


meer nieuwe boeken