menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Het lichtbaken van 1917 

Rudolf Steiner

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving.

Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: eenfragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts.

Paperback, 117 pagina's, ) € 15,00

27 maart 2017

ISBN: 9789077611258

Via Libra


meer nieuwe boeken