menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Het raadsel doorgronden 

Over kinder-en leerlingbesprekingen in de vrijescholen

Christof Wiechert

In dit boek wordt uitvoerig bespreken hoe, op vrijescholen, de leerling- of kinderbespreking het hart van het onderwijs kunnen vormen: de bespreking kan leiden tot een werkelijk begrip voor het kind en zijn behoeften, en tot een bevruchting van de pedagogische praktijk.

Een op jarenlange praktijk en onderzoek gestoelde beschrijving van het hoe en waarom van de kinderbespreking.

Paperback, 197 pagina's, € 17,50

14 november 2017

ISBN: 9789491748691

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken