menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Horizontaal organiseren 

Nieuwe perspectieven voor goed organiseren

Adriaan Bekman

We verkennen horizontaal organiseren als een mogelijk antwoord op de alsmaar complexer wordende georganiseerde werkelijkheid waarin wij leven. Die werkelijkheid vraagt van eenieder van ons steeds meer als horizontaal leider op te treden en vanuit deze kwaliteit met elkaar samen te werken en samen te leven.

Vanuit een verticale wereld, met boven en beneden, macht en hiërarchie emanciperen we naar een meer horizontale wereld, een wereld met een voorkant en achterkant, met persoonlijke kracht en dialoog. Er zijn managers en professionals die dit met elkaar aandurven. Ze scheppen menswaardige organisaties en ontwikkelen daarin moreel gezag.

Met dit boek horizontaal organiseren wil ik de vrucht van het werken met mijn klanten aan organisatie-ontwikkelingsvragen op een compacte wijze het licht laten zien.

Eerste druk 2018 | Paperback, 164 blz. | € 18,50

16 augustus 2018

ISBN: 978 94 91748 77 6

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken