menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Karlik 

Ontmoetingen met een natuurwezen

Ursula Burkhard

“Het 'invoelend waarnemen' zouden we dagelijks moeten oefenen. Het roept een kracht in ons op die als het ware iets levends is, iets dat groeit. Die kracht is verwant aan de onzichtbare krachten in de natuur en kan daarom leiden tot een ontmoeting met de verborgen wezens.”

In dit bijzondere boekje geeft Ursula Burkhard een beeld van haar langdurige verbinding met Karlik, een natuurwezen. De zorgvuldigheid waarmee zij haar woorden kiest, brengt licht in de verbondenheid tussen de wereld van de mens, die van de natuurwezens en de toekomst van de aarde.

Hardcover, genaaid, 67 pagina's, € 16,00

4 maart 2024

ISBN: 9789083325699

Nearchus CV / Winde


meer nieuwe boeken