menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Kopzorg 

Folkert Brugman

Een handreiking voor beperkingen in de zelfregulatie van bewustzijn bij hersenletsel, in de acute, subacute en chronische behandelfase

Deze uitgave is in eerste instantie bedoeld voor degenen die werkzaam zijn in de zorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Op basis van zijn langdurige ervaringen en permanente verdieping van zijn vak, beschrijft de auteur het Hersengedragmodel en verbindt dit met inzichten uit de antroposofie. Zo biedt hij een kader om te kunnen waarnemen en begrijpen wat de patiënt ervaart en geeft hij bovendien allerlei handelingsperspectieven om de patiënt op de juiste manier tegemoet te kunnen treden. - Mede daarom is dit boek ook van belang voor mantelzorgers.

“Door intense vasthoudendheid en investering gedurende een lange periode is Folkert erin geslaagd om het Hersengedragmodel te beschrijven en toegankelijk te maken. Dit legt een basis voor een intensief en boeiend gedeelte van de neuroverpleegkundige zorg, waarop verdere ontwikkelingen geënt kunnen worden. Dit boek is geschreven vanuit passie voor het vakgebied neuroverpleegkunde en vanuit de overtuiging dat neuroverpleegkundigen een verschil kunnen maken in het leven van patiënten met een neurologische aandoening. Bovenal is het een boek dat in hoge mate bijdraagt aan het begrijpen van een diversiteit aan gedragsvormen van mensen die in het diepst van hun bestaan getroffen zijn.”

Uit het nawoord van Paul van Keeken (MScN Gezondheidswetenschappen)

Paperback, genaaid, met afbeeldingen, 139 pagina's, € 30,00

5 februari 2021

ISBN: 978-94-92326-57-7

Nearchus CV / Kolisko


meer nieuwe boeken