menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Leeflicht 

Mijn biografische regenboog

Henk van Oort

In deze beknopte autobiografie heb ik getracht mijn eigen spirituele ontwikkeling onder woorden te brengen. De rijkgeschakeerde metamorfose van een kinderlijk geloof naar een omvangrijker beeld van de geestelijke wereld, beschrijf ik aan de hand van een groot aantal voorbeelden.

Tijdens het schrijven werd het mij duidelijk dat pas na vele tientallen jaren de terugblik, door een grotere distantie, in een écht breed spectrum geplaatst kan worden. De zeer uiteenlopende ontwikkelingslijnen en zetstukken op het toneel van het leven krijgen na vele jaren eindelijk de belichting waar ze recht op hebben. Midden in de turbulentie van het dagelijks bestaan ontgaat ons doorgaans de diepere achtergrond van de gebeurtenissen. Pas na het opdoen van veel uiteenlopende levenservaringen, die zich voordoen als puzzelstukjes, kunnen we een vermoeden krijgen van de bedoelingen van wat we ons lot noemen of misschien wel ons karma.

De bestudering van biografieën in het algemeen, met alle wonderlijke wendingen, kan een hulp zijn bij deze zoektocht naar onze eigen levensbestemming.

Henk van Oort (1943) was werkzaam in diverse soorten onderwijs. Hij geeft op dit moment cursussen en lezingen die geïnspireerd worden door de antroposofie van Rudolf Steiner.

Paperback, 132 blz., € 17,50

13 maart 2023

ISBN: 978 90 832755 4 3

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken