menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Mens en organisatie 

Een gids voor de opdrachtgever en zijn adviseur

Adriaan Bekman

In dit boek beschrijven we essentiële dimensies van goed organiseren. We verkennen processen van organisatieontwikkeling en verandering. We geven aandachtspunten voor de adviseur en zijn/haar opdrachtgever.

Dit doen we vanuit 50 jaar praktijkervaring, onderzoek, reflectie en documentatie in artikelen en boeken.

We hebben in dit boek geprobeerd de wezenlijke elementen van goed organiseren, zoals we die zijn tegengekomen in vele jaren ervaring en praktijkonderzoek, op kernachtige wijze te verwoorden. Tevens hebben we voorbeelden beschreven die een en ander illustreren.

In dialoog met anderen deze inhouden te verwerken is een geëigende werkwijze. Door in de eigen praktijk met deze gezichtspunten te werken, kan het eigen repertoire versterkt en mogelijk uitgebreid worden. Dat geldt zowel voor de adviseur als voor zijn/haar klant.

Paperback, 96 blz., € 18,50

9 december 2021

ISBN: 978 90 831586 2 4

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken