menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Muziek en elektronica 

Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media

Franz Halberschmidt

De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?

De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.

Paperback, 138 pagina's, € 16,50

3 november 2023

ISBN: 9789083325668

Nearchus CV / Kolisko


meer nieuwe boeken