menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Rondom het sterven 

Myriam Driesens

Sacramenten zijn 'heilige' ofwel helende handelingen, die de verbroken verbinding tussen hemel en aarde helen. In een driedelige serie worden de inhoud en achtergronden belicht van de zeven sacramenten zoals de Christengemeenschap die verzorgt. Het eerste deel omvat het kinderleven, het tweede deel omvat het volwassen leven.

Het recent verschenen derde deel 'Rondom het sterven' gaat over het levenseinde. Niet alleen worden de betreffende diensten beschreven, maar de auteur gaat ook in op wat daar bij komt kijken, zoals stervensbegeleiding, de drempelovergang, opbaren, waken en het leven met de gestorvenen. Tevens komen actuele vragen aan de orde, zoals die rondom palliatieve sedatie en euthanasie.

Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor leden en vrienden van de Christengemeenschap (en hun toekomstige nabestaanden), maar voor ieder die waarde hecht aan gezichtspunten die zijn ontstaan vanuit het consequent ernstig nemen van het bestaan van een geestelijke wereld, van een leven na de dood, van karma en reïncarnatie.

Paperback 82 pagina's, € 16,00

Te bestellen via Uitgeverij Aan de Tijd:

24 oktober 2016

ISBN: 9789491748516

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken