menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Seksuele ontwikkeling en opvoeding 

Loïs Eijgenraam

Dit boek maakt je wegwijs in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren van nul tot 21 jaar.

Het geeft je een basis om te handelen op het moment dat je iets bij jouw kind ziet of dat jouw kind iets vraagt, thuis of in de klas. Dit doet Lois Eligenraam door te informeren. Maar ook door bij te dragen aan de gedachten en visievorming van jou als opvoeder. Zo kan je je kind een fijne, gezonde omgeving bieden waarin het zichzelf kan ontwikkelen.

In dit boek is aandacht voor: vertrouwd worden met je eigen lichaam, vertrouwen ontwikkelen in anderen, de seksuele ontwikkeling, het opgeno- men zijn in een sociaal netwerk van medemensen, homoseksualiteit, als vertrouwen beschaamd wordt, de (beschermende) rol van opvoeders.

Lois Eijgenraam is vanaf 1985 werkzaam geweest als kleuterleerkracht en vakleerkracht (6-12 jaar). Daarnaast werkt(e) zij als gastdocent op verschil lende pedagogische opleidingen in binnen- en buitenland.

Paperback, 178 pagina's, € 15,00

30 januari 2023

ISBN: 9789060387726

Christofoor


meer nieuwe boeken