menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Toekomst scheppen 

In tijden van corona

John Hogervorst

De coronacrisis is geen natuurverschijnsel maar is 'mensenwerk'..

De ontwrichting van het dagelijks leven, met onmeetbare maar ontzaglijke schade voor het individuele welbevinden van miljoenen, voor het sociale leven en voor de economie zijn het gevolg van menselijk handelen. Mensenwerk dus… - 'Maar niet míjn werk', denkt u misschien.

De weg úit de crisis zou echter wel ons werk kunnen zijn - en daarom is het zo belangrijk dat wij tot een helder zicht op de situatie komen. Zonder helder zicht is het onmogelijk om een zodanige draai aan de crisis te geven dat deze, naast angst, ziekte, dood en ontwrichting, ook nog tot positieve gevolgen leidt.

In dit boekje geeft John Hogervorst aanknopingspunten om mee te bouwen aan een gezonde toekomst.

Paperback, 73 pagina's, € 12,50

25 mei 2020

ISBN: 978-94-92326-47-8

Nearchus CV


meer nieuwe boeken