menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Transhumanisme 

En de toekomst van het mens-zijn

Dieter Hammer e.a.

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. Daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent.

Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.

Paperback, 182p, € 16,00

4 november 2018

ISBN: 9789492326294

Nearchus CV


meer nieuwe boeken