menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Waar vrijheid begint 

John Hogervorst

In een tijd waarin vrijheid onder druk staat, worden wij uitgenodigd scherper te krijgen wat wij onder vrijheid verstaan. Wat dat betreft leven wij in interessante tijden!

Vrijheid is als een onderaardse bron die we in onszelf moeten ontsluiten. In de artikelen die in deze uitgave zijn verzameld, wordt aan de hand van maatschappelijke verschijnselen een poging gedaan bloot te leggen 'waar vrijheid begint'. Daarbij wordt ook beschreven wat wij voor elkaar, in de samenleving, kunnen doen opdat ieder in vrijheid kan bijdragen aan het geheel dat wij samen vormen.

Paperback, 95 pagina's, € 10,00

5 mei 2023

ISBN: 9789083325620

Nearchus CV


meer nieuwe boeken