menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven 

Edwin Hübner

Scholen moeten kinderen en jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die zij nodig hebben om actief vorm te geven aan de technische en mediawereld van de 21e eeuw. Wat kunnen steiner/waldorfscholen aan deze belangrijke taak bijdragen?

Fundamenteel voor de waldorfpedagogie is de studie van de mens en de gerichtheid op de ontwikkeling van het kind. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van mediacompetentie. Met dit doel voor ogen hield de auteur op 6 oktober 2023 voor de leraren van de middelbare steinerscholen in Vlaanderen een voordracht met als titel 'Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven'.

Dit boekje is de neerslag van deze voordracht, waarin Hübner ingaat op het spanningsveld tussen de ontwikkeling van jongeren, de ontwikkelingstaken die op hun pad liggen en de directe en indirecte mediapedagogie die hen hierbij kan ondersteunen.

€ 10.00

20 april 2023

ISBN: 9789077611432

Via Libra


meer nieuwe boeken