menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Wat mensen tot de sterren spreken 

Leo de la Houssaye

sterren

De mens die tot de sterren spreekt - dat is het gouden motief in deze uitgave waarin de auteur beschrijft hoe sinds het Mysterie van Golgotha sprake is van een nieuwe verbinding tussen mens en kosmos. Deze nieuwe verbinding hangt samen met de menselijke vrijheid: het handelen in vrijheid vormt de taal waarin de mens tot de sterren spreken kan. Iets hiervan kan tot uitdrukking komen in de stervenshoroscoop, in de stand van de sterren op het moment van de ’geboorte in de geestelijke wereld’.

Dit is een radicale verandering van blikrichting, die in het eerste boek van de auteur Naar een nieuwe sterrenwijsheid (Zutphen 2011) geïntroduceerd werd. Door de aard van de vragen die nu in dit tweede boek gesteld worden bij de behandeling van enige voorbeelden, verdiept zich verder ’wat mensen tot de sterren spreken’. Tot slot wijst de auteur op de geestelijk-culturele dimensie van dit zoeken naar een nieuwe, christelijke sterrenwijsheid.

Paperback, 166 pagina's
Prijs: € 16,50

22 april 2015

ISBN: 978-90-73310-96-4

Nearchus CV / Adventum


meer nieuwe boeken