menu

Overzicht van conferenties

 

agendabericht toevoegen

13 conferenties

vrijdag 19 april
Leiden

Natuurlijke kraamzorg als methodiek

Symposium voor iedereen die werkt in de geboortezorg

lees hier verder...
zaterdag 20 april
Zeist

Dag voor en over de ongeborenen

Met lezing en werkgroepen

lees hier verder...
zondag 21 april
Zeist

Dialoogbijeenkomst sociale vernieuwing

De Kerngroep voor sociale driegeleding nodigt u uit voor een Dialoogbijeenkomst met filmvertoning - Wooncoöperatie De Warren

lees hier verder...
zondag 5 mei
Den Haag

Verdiepingsdag sectie voor Muzische Kunsten

voor collega`s en belangstellenden.

lees hier verder...
vanaf woensdag 8 mei
Witten

Forum Eurythmie

Internationaal festival

lees hier verder...
vanaf donderdag 9 mei
Den Haag

The Creative Power of Colour

Internationale kunstconferentie, bedoeld voor kunstenaars, therapeuten en eenieder die geïnteresseerd is in kleuren en hun werking op de mens.

lees hier verder...
woensdag 15 mei
Driebergen

Werken aan menselijke maat in het meningencircus

Symposium naar aanleiding van 50 jaar Dynamische Oordeelsvorming®

lees hier verder...
zondag 26 mei
Apeldoorn

De eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner: Inzicht in karma en reïncarnatie

Symposium van Stichting De Heraut, met Hans Stolp en Wilma de Vries-Mulder

lees hier verder...
zaterdag 8 juni
Zeist

Pinksteren en de vrije individualiteit

Themadag van de Vakgroep Religieuze Oriëntatie

lees hier verder...
vanaf vrijdag 14 juni
Den Haag

Project Mens - tweede luik: ontstaan

Drie onderzoeksbijeenkomsten met allerlei werkvormen en medewerkers.

lees hier verder...
zaterdag 14 september
Den Haag

Op weg met de Apocalypse: drempelovergangen in menswording herkennen en hanteren

Conferentie met Kees Zoeteman en Astrid van Zon

lees hier verder...
vanaf vrijdag 27 september
Den Haag

Project Mens - derde luik: toekomst

Drie onderzoeksbijeenkomsten met allerlei werkvormen en medewerkers.

lees hier verder...
zondag 29 september
Rotterdam

De toekomst van het Staatsvrije Vrijeschool onderwijs

Landelijke VOK Themadag.

lees hier verder...

 

agendabericht toevoegen