menu

Privacy en de agenda 

AntroVista zorgt voor uw privacy

Via de gezamenlijke antroposofische agenda van AntroVista kunt u kosteloos uw antroposofische activiteiten zichtbaar maken, zodat ze goed te vinden zijn.

Om dat mogelijk te maken, hoeven we natuurlijk niet alles van u te weten. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan. We willen geen geld aan u verdienen, op geen enkele manier.

Als u een bericht in onze agenda plaatst, wordt u geacht op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Stichting AntroVista en daarmee in te stemmen. Hieronder vindt u informatie die speciaal voor de agenda van belang is.

Eigen verantwoording

U bent uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u in de agenda plaatst. Content die niet in overeenstemming is met de policy van Stichting AntroVista, of die door ons herkend wordt als onwettig, kan echter door ons geweigerd worden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u in of bij een bericht in de agenda plaatst, worden door ons uitsluitend voor dat doel gebruikt. U bent niet verplicht persoonsgegevens op te geven, uitgezonderd de plaatsnaam en de postcode van de locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt.

Voor overleg over de plaatsing van uw bericht, moet u ook uw naam en e-mailadres opgeven. Deze contactgegevens worden niet gepubliceerd.

Anti-spam

Uw e-mailadres wordt in AntroVista niet in leesbare vorm bij uw vermelding getoond, maar pas door aanklikken vrijgegeven, na controles die moeten waarborgen dat er geen misbruik plaatsvindt. Houd er rekening mee dat uitsluitend e-mailadressen in het daarvoor bedoelde invoervak worden beschermd tegen spam.

AntroVista verstuurt zelf helemaal geen nieuwsbrieven of reclames. Wij werken ook niet mee aan marketing van derden. Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht.

Afbeeldingen en bestanden

In afbeeldingen en informatiebestanden die u aanbiedt voor publicatie bij uw bericht, kunnen ook persoonsgegevens voorkomen. U bent daar als aanbieder van het agendabericht uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor. Het publiceren van persoonsgegevens van derden zonder toestemming van de betrokkenen is wettelijk verboden.

Publicatie

Een agendabericht wordt weergegeven op de website van AntroVista en -indien van toepassing- ook op de website(s) van andere deelnemer(s) aan de gezamenlijke antroposofische agenda. Weergave op de websites van andere deelnemers vindt plaatst d.m.v. een iframe of een xml-stream.

Nadat uw bericht geplaatst is, ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging, met daarin een overzicht van de betreffende websites. U kunt desgewenst de vermelding op één of meer van die websites laten verwijderen, door ons dat per e-mail te verzoeken.

Klik hier de actuele lijst van deelnemers...

Bewaartermijn

Agendaberichten worden opgeslagen tot maximaal een jaar na het begindatum van de betreffende activiteit. Na de begindatum van de activiteit wordt het bericht alleen nog via de zoekfunctie van de agenda getoond.

Op uw verzoek zal uw bericht binnen maximaal een werkdag worden aangepast of verwijderd. Bij het verwijderen van een agendabericht worden ook alle persoons- en contactgegevens ervan verwijderd.

Meer over uw privacy bij AntroVista

Uw privacy bij AntroVista

Privacy en uw bericht in de agenda

Privacy en uw vermelding in de adressengids

Privacy en uw bericht op het prikbord

Het privacybeleid van AntroVista in details