menu

Essays van Paul Heldens 

Professor Dr. Hermann Pies (1888-1983)

Een beknopte levensbeschrijving van de Kaspar-Hauser-onderzoeker, die door zijn integere bronnenonderzoek het wetenschappelijke fundament gelegd heeft voor het onderzoek naar Kaspar Hauser (1812-1833).

Hermann-Pies-1888-1993-beknopte-biografie.pdf


klik om te vergroten

Van Kerstjaar tot Paasjaar

De wet van 3 maal 33 jaar - over de omlooptijd voor historische gebeurtenissen

Jens Göken, samenstelling, inleiding en vertaling door Paul Heldens (versie februari 2022).

Goken-en-Steiner-Van-Kerstjaar-tot-Paasjaar.pdf

Aanleiding tot de laatste versie zijn twee recente nieuwsbrieven van Thomas Heck met het oog op het 100-jarig jubileum van de Weihnachtstagung 1923, waarin het Duitstalige artikel van Jens Göken opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.

Het voorwoord is deels gewijzigd en in de bibliografie is een belangrijke literatuurtitel uitgebreider beschreven (Edwards 1986) en een recente publicatie toegevoegd (Spaan 2021).


klik om te vergroten

Kaspar Hauser
Het kind van Europa (versie 29/11/2012)

heldens_kaspar_hauser_kind_928.pdf


klik om te vergroten

Jong gestorvenen
De betekenis van de smart bij het overlijden van jonge mensen

jong gestorvenen 2018 03 30 herziene versie pdf


klik om te vergroten

Het eerste bestuur van de Antroposofische Vereniging in 1923
Een literatuuroverzicht

heldens 2019 het eerste bestuur van de antroposofische vereniging.pdf


klik om te vergroten

Over Willem Zeylmans van Emmichoven
Met literatuuroverzicht

zeylmans_van_emmichoven_297.pdf


Informatie over orgaandonatie

Op 1 juli 2020 werd de nieuwe wetgeving over orgaan­donatie van kracht en wordt u daardoor automatisch orgaandonor, tenzij u anders aangeeft.

Paul Heldens schreef een essay met alle informatie die nodig is om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

informatie over orgaandonatie.pdf