menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 1234 » 

vanaf woensdag 20 januari
Zutphen

Zelfkennis d.m.v. de 4 evangeliën

Cursus o.l.v. Rolf van Velthoven.

Afgelast vanwege de corona-lockdown.

Inhoud

Het leren kennen van jezelf in de loop van het leven gebeurt in een continue wisselwerking tussen wat jij ontmoet in de buitenwereld enerzijds én de gedachten, gevoelens en wilshandelingen anderzijds waartoe deze ervaringen met de buitenwereld uitnodigen.

Een wel heel bijzondere ontmoeting met de buitenwereld is die met de vier evangeliën.

Elk van de vier evangeliën met aandacht doorlezen en bij jezelf opmerken of er passages zijn die jou speciaal aanspreken in welke zin dan ook, d.w.z. dat een passage in staat is om bij jou één van de vier basisemoties – bang, boos, bedroefd en blij – op te roepen.

Wat je in zo’n geval zou kunnen doen, is de betreffende passages eruit lichten en in een schrift overschrijven. Al doende ontstaant tijdens het lezen van elk van de vier evangeliën een verzameling van passages, opgetekend in een schrift, met erbij geschreven de gevoelens, gedachten of wilsuitingen die jij er bij het lezen bij had.

Terugkijkend naar jouw aantekeningen kan je tot bijzondere ontdekkingen komen over jezelf, over jouw reacties op gelijksoortige teksten of juist niet, enzovoort.

Het bijzondere om het voorbereidende werk dat jij thuis hebt gedaan in een groep te bespreken is, dat jij naast jouw eigen ervaringen de ervaringen van de deelnemers in de groep hoort en kunt meenemen in jouw volgende ontmoeting met de evangeliën.

Werkwijze

Ik nodig jou hierbij uit om met mij, Rolf van Velthoven, en andere belangstellenden mee te doen aan een dergelijk onderzoek gedurende 5 woensdagavonden: voor elk evangelie één avond en een laatste, vijfde avond om te onderzoeken of er een rode draad is te ontdekken over de vier evangeliën heen in de teksten die jou hebben geraakt en of je steeds ook op dezelfde manier bent geraakt.

De volgende praktische vorm van werken, staat mij voor ogen:

(1) Elke deelnemer leest thuis het eerste evangelie, dat van Mattheus, aandachtig één of meerdere keren door.

(2) Merk op of er passages zijn die jou raken, in welk van de vier opzichten dan ook en noteer in een apart schrift zowel de passage als jouw reactie erop. Beide neem je mee naar de bijeenkomst.

(3) Deze oogst vormt de gespreksstof van de eerste bijeenkomst: wij vertellen aan elkaar de voor onszelf meest belangrijke ontdekkingen en kunnen daarop door de anderen worden bevraagd (als je dat wilt).

(4) De activiteiten 1 t/m 3 herhalen zich voor elk van de andere drie evangeliën.

(5) Op de laatste avond onderzoeken wij de eventueel te ontdekken rode draad door onze reacties op de vier evangeliën heen.

Het lijkt mij handig om van dezelfde evangelie vertalingen uit te gaan en ik stel voor om de tekst van Ogilvie hiervoor te gebruiken.

Praktische info

Data: 20-01, 17-02, 17-03, 21-04, 12-05 2021.

Inloop vanaf 19.00 uur, wij beginnen om 19.30 uur.

Maximaal deelnemers: 7

Bijdrage in onkosten: € 5,00 per avond.

Graag vooraf aanmelden via onderstaand e-mailadres.

woensdag 20 januari 19:30 uur

woensdag 12 mei 21:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 2043 3498

meer activiteiten (10) in deze omgeving...

maandag 25 januari
Overveen

Intuïtief Boetseren

Start cursus o.l.v. Inger van der Werf.
Vanwege de corona-lockdown wordt dezxe cursus online gegeven. Wanneer het weer mag wordt de cursus op locatie voortgezet.

lees hier verder...
maandag 25 januari
Rotterdam

Werkgebied in het zonnetje: Pedagogie

Voordracht door Rogier van Veen.
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
woensdag 27 januari
Leiden

Wat kunnen we voor de wereld doen?

Met Harrie Salman, cultuurfilosoof en auteur
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
vanaf donderdag 28 januari
Vierakker

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Instap van cursus voor leerkrachten, o.l.v. Ingrid Busink en Conrad van Pruijssen.

lees hier verder...
vrijdag 29 januari
Harderwijk

Kleurbeleving; schilderen, tekenen en vormtekenen

Lezing door Henk Dekkers.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 29 januari
Zutphen

De cirkel van het leven

Levensverhalen schrijven o.l.v. Lieke Deelstra.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 29 januari
Zeist

Vernieuwing en vitaliteit vanuit je bron

Tweedaagse retraite met Clarine Campagne en Janna de Vries.

lees hier verder...
dinsdag 2 februari
Groningen

Het geheim van het drieluik

Schrijfmiddag o.l.v. Robertine Romeny.
Uitgesteld vanwege de corona-lockdown. Zodra de coronamaatregelen het toelaten wordt de nieuwe datum bekend gemaakt.

lees hier verder...
woensdag 3 februari
Haarlem

Stress? Burnout? Maak kennis met kunstzinnige therapie

Workshop o.l.v. Inger van der Werf.

lees hier verder...
vanaf woensdag 3 februari
Leiden

De kosmos in aquarel en mixed media

Cursus met Esmee Seebregts
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
woensdag 3 februari
Nijmegen

Schepping of Oerknal

Lezing door Ronald van Vierzen.
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
woensdag 3 februari
Brummen/voorstonden

De Ondernemende School Zutphen

Infoavond over nieuwe school

lees hier verder...
vrijdag 5 februari
Harderwijk

Muziek

Lezing door Henk Dekkers.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 5 februari
Brummen

Maria Verbeeld

Tweedaagse cursus o.l.v. Feico Hajonides, beeldhouwer

lees hier verder...
vrijdag 5 februari
Leiden

Beelden uit de Droomtijd van de Aboriginals

Workshop oersymbolen met Ellen Dekker
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
zaterdag 6 februari
Zeist

Kinderen van deze tijd

Landelijke themadag van 'Cursus pedagogie voor het jonge kind'.
Afgelast vanwege de corona-lockdown!

lees hier verder...
woensdag 10 februari
Zeist

Voorjaars-euritmie met piano

Cursus o.l.v. Juliëtte van Lelieveld.

lees hier verder...
vanaf donderdag 11 februari
Vierakker

Ontwikkellab Wederzijds Opvoeden

Instap van cursus voor ouders, o.l.v. Ingrid Busink en Conrad van Pruijssen.

lees hier verder...

 « 1234 » 

 

agendabericht toevoegen