menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 12345678 » 

maandag 6 december 2021
Den Haag

Oprichting Willehalm Ridderorde van het Woord

Bericht van de vierde bijeenkomst met Robert Jan Kelder in het Vreedehuis en aankondiging van de vijfde op 6 december.

Tegen de achtergrond van een beursbanner van "De Mensheidsrepresentant" met onderaan de tekst van de vierde strofe van de Grondsteenmeditatie, waarmee in de eerst drie strofen Rudolf Steiner t.g.v. de Kerstbijeenkomst ter heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923 te Dornach, Zwitserland de heilige drie-eenheid, de negen hiërarchieën, de mensenziel en de elementaire natuurgeesten in Oost, West, Noord, Zuid evoceerde, eindigend in die laatste strofe met: “Dat goed worde, wat wij uit harten gronden, uit hoofden doelbewust leiden willen”, opgesteld naast een beursbanner van de middeleeuwse Graalridder Wolfram von Eschenbach met onderaan een tekst uit het einde van diens Parzival: “Ik, Wolfram von Eschenbach, wil nu niet meer vertellen van wat de meester daarginds verteld heeft hoe Herzeloydes kind Parzival de Graal verwierf…, ” en daarachter de 12 verluchtingen van Jan de Kok voor het boek "De Deugden - Krachten van het Nieuwe Christendom" van Herbert Witzenmann (http://deugden.blogspot.nl) en, ingeluid door het muzikale duo Bertine Meijer en Johannes Kelder met hun lied over "De droomrede van koning Allesanders" van Gerrit Impens, werd op 29 november in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag tijdens de vierde bijeenkomst rondom de magistrale 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann op het boek "Het christendom als mystiek feit en de mysteriën der oudheid” van Rudolf Steiner door de vertaler en uitgever Robert Jan Kelder – na meer dan 7 jaar voorbereiding door het Willehalm Instituut voor antroposofie, Koninklijke kunst en sociaalorganica te Amsterdam - de oprichting van de Willehalm Ridderorde van het Woord op 28 mei 2022 aangekondigd (zie http://Willehalm-Ridderorde.blogspot.nl en http://wereldvredesbond.blogspot.nl).

Voor die datum, Sint Willehalmsdag, werd gekozen omdat het dan namelijk – volgens de officiële geschiedschrijving – 1210 of 1208 jaar geleden is dat Willehalm of te wel de middeleeuwse Willem van Oranje, d.w.z. de hoofdfiguur van het gelijknamige epos van Wolfram von Eschenbach over de roemrijke daden van de onder hier te lande ook bekende naam, Willem van Oringen of Willem met de Hoorn, paladijn van Karel de Grote, beschermheilige van de ridders en stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk te Saint-Guilhelm-le-Désert in 812 of 814 gestorven zou zijn. Volgens het door het Willehalm Instituut in 2009 uitgegeven interdisciplinaire onderzoeksverslag “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” van Werner Greub (zie www.willehalm.nl en bijgesloten bestand) moet echter Willehalm als de zog. Meester Kyot de Provençaal, Wolframs zegsman voor zowel diens Parzival èn Willehalm in 848, het jaar dat Parzival uit eigen initiatief zich het Graalkoningschap verwierf, nog in het leven zijn geweest.

Dit en nog veel meer, dat voor “oningewijden” pardoes naar het rijk der fabels zal worden verwezen, is in deel I van de opname van deze vierde van zeven geplande bijeenkomsten in het kader van een bijdrage aan de voorbereiding van de viering van het eeuwfeest van de bovengenoemde Kerstbijeenkomst in 2023 te bekijken (https://youtu.be/W9KJhWFnkzY).

Na de pauze werd begonnen met het voorlezen en becommentariëren van hoofdstuk 3 van de 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann waarin het Nieuwe Kennischristendom met de methode van de zielenobservatie, ontleend aan de "Filosofie van de vrijheid" van Rudolf Steiner, nader onderbouwd en verdedigd wordt. Het is integraal te lezen op de aangegeven nadere informatie. De opname van het voorlezen en becommentariëren van het eerste deel van dit derde hoofdstuk, dat als motto heeft: “In de kennisgemeenschap, die door de antroposofie onder mensen mogelijk wordt, ligt de bewustmaking van wat er aan het begin van onze jaartelling gebeurde”, is als deel 2 van deze 4de bijeenkomst ook op dit kanaal te zien (https://youtu.be/aNTIrGOZUqw).

Op maandagmiddag 6 december zal vervolgens de 5de bijeenkomst weer in het Vreedehuis plaatsvinden, alwaar o.m. verdere informatie verstrekt zal worden over de op te richten Willehalm Ridderorde van het Woord ter bevordering en bescherming van Het Nieuwe Christendom en zal het derde hoofdstuk van de inleiding van Herbert Witzenmann op "Het christendom als mystiek feit… " voorgelezen en becommentarieerd worden. Toegang is gratis, een onkostenbijdrage is optioneel.

maandag 6 december 2021 14:30-17:00 uur

Het Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 2355 9564

uitgebreide informatie...

christendom-als-mystiek-feit.blogspot.nl.

meer activiteiten (7) in deze omgeving...

vanaf woensdag 1 december 2021
Den Haag

Rondom Engelen

Expositie pasteltekeningen van Juke Hudig

lees hier verder...
vanaf vrijdag 21 januari
Utrecht

Opleidingen kinderopvang en onderwijsassisten

BBL-opleidingen van de School-vAK

lees hier verder...
vrijdag 21 januari
Haarlem

Start Cursus Intuitief Tekenen, Schilderen & Boetseren

Cursus van 13 lessen o.l.v. Inger van der Werf

lees hier verder...
vanaf vrijdag 21 januari
Leiden

Tussen orde en chaos

Schildercursus met Anna de Mol van Otterloo

lees hier verder...
vrijdag 21 januari
Den Haag

De soevereine mens en de toestand in de wereld

Alert-bijeenkomst onder leiding van Loek Dullaart en Paul van Panhuys

lees hier verder...
vanaf vrijdag 21 januari
Voorstonden

De mantel van Maria

Vier bijeenkomsten over de zeven vrije kunsten, georganiseerd vanuit 'de Drempel', centrum voor zingeving en sociale kunst.

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Driebergen

Intense imker 1-daagse - voorjaar

Workshop o.l.v. Jos Willemse

lees hier verder...
vanaf zaterdag 22 januari
Driebergen

Gezond Gezin

Cursus van de Kraaybeekerhof Academie, door Olga Belle, natuurvoedingsdeskundige en natuurgeneeskundige.

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Amsterdam

Aarden

Dagworkshop boetseren o.l.v. Ank Jimmink

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Arnhem

Wat vraagt de dood van het leven?

Voordracht door Thom Kloes

lees hier verder...
vanaf zaterdag 22 januari
Delft

Werken met de aarde elementwezens

Cursus o.l.v. Nicolaas de Jong,

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Zeist

De ontmoeting van culturen

Middag over de vrijescholen, met sprekers en boekpresentatie

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Zeist

Vrijescholen wereldwijd en de ontmoeting van culturen

Conferentie van Vrije Opvoedkunst

lees hier verder...
vanaf zaterdag 22 januari
Leiden

Kunstgeschiedenis: prentenboek van menselijke ontwikkeling

Schildercursus met Frederiek Nelissen

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Zeist

De Almeida Quest

Uitnodiging voor de presentatie van het nieuwe boek van Frans Lutters ´De Almeida Quest´

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Zutphen

Boekpresentatie van Harrie Salman

Harrie Salman zal geinterviewd worden door Jac Net over zijn nieuwste boek: Valentin Tomberg tussen antroposofie en hermetische filosofie

lees hier verder...
zaterdag 22 januari
Den Haag

De magie van sprookjes

Workshop door Anka Beukinga en Charlotte van Duijvenboden

lees hier verder...
zondag 23 januari
Rotterdam

De werking van Ahriman, uiterlijk en in ons innerlijk

Conferentie over het thema van het vierde Mysteriedrama van Rudolf Steiner: het kwaad dat door Ahriman gepersonifieerd wordt.

lees hier verder...

 « 12345678 » 

 

agendabericht toevoegen