menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 123456 » 

zondag 29 mei
Den Haag

Het nieuwe kennischristendom

Pinksterconferentie georganiseerd door het Willehalm Instituut / Robert Jan Kelder.

De Kerstconferentie als opmaat naar de 6de cultuurperiode en wat daaruit geworden is

Ter herdenking aan de heroprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens de Kerstconferentie 1923/24, ter bezinning op haar huidige, uiterst kritische toestand alsmede het in ogenschouw nemen van haar mogelijke sociaalesthetische vernieuwing organiseerde het Willehalm Instituut vorig jaar november en december in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag een ook hier aangekondigde reeks openbare lezingen van de 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann op Rudolf Steiners boek "Het christendom als mystiek feit en de mysteriën der Oudheid", lezingen die allemaal terug te zien zijn op YouTube.

Daarin werd duidelijk dat de als een kennischristelijke gemeenschap heropgerichte Antroposofische Vereniging een eigentijdse metamorfose is van de geloofsgemeente uit de gebeurtenissen ten tijde van het mysterie van Golgotha. Daaruit werd tevens het inzicht bevestigd dat de statuten van de heropgerichte Vereniging als de organisatievorm van het ware christendom van de 6de Slavische cultuurperiode bedoeld waren, die volgens Rudolf Steiner reeds nu in de 5de huidige cultuurperiode voorbereid moet worden. Dat bovendien de sleutel tot het beleven van dit nieuwe kennischristendom de “Filosofie van de vrijheid” van Rudolf Steiner is, wordt verder onderbouwd in de essays “Het mysterie van Golgotha” en “Kennis als Mysterium – Het verchristelijken van de menselijke kennis” uit het boek "Aufbruch zur VI. Kulturepoche" (Opmaat naar de 6de cultuurperiode) van Valentin Tomberg (niet vertaald), die als studiemateriaal voor deze conferentie op de Facebook site “Het nieuwe christendom” werd geplaatst.

Als verdere voorbereiding van het eeuwfeest van de Kerstconferentie organiseert nu het Willehalm Instituut op 27, 28 en 29 mei weer in het Vreedehuis onder bovengenoemde titel een drietalige internationale Pinksterconferentie. Door middel van een vijftal lezingen, gesprek en ontmoetingsmogelijkheden zal getracht worden de uitspraak van Rudolf Steiner te ontsluiten dat de Kerstconferentie het begin van een kantelpunt in de wereld is (Duits: Welten-Zeiten-Wende-Anfang). Kunstzinnige bijdragen daartoe zullen in de vorm van een tentoonstelling, muziek en films de conferentie verrijken.

PROGRAMMA

Vrijdag 27 mei

17.00 – 18.00 uur: Vernissage van de tekst- en schilderijententoonstelling van de verluchtingen van Jan de Kok voor de 12 maandmeditaties uit het boek van Herbert Witzenman “De Deugden – Krachten van het nieuwe christendom” door de vertaler en organisator van de tentoonstelling en conferentie, Robert Jan Kelder, gepensioneerde singer/songwriter, uitgever en directeur van het door hem in 1985 te Arlesheim, Zwitserland opgerichte Willehalm Instituut voor antroposofie als graalonderzoek, koninklijke kunst en Sociaalorganica te Amsterdam. De tentoonstelling zal al te zien zijn vanaf 23 mei en duurt tot 3 juni. Het bovenstaande beeld toont de verluchting van de maandmeditatie Juni “Volharding wordt trouw” die van 21 mei tot 21 juni te beoefenen is.

19.30 – 21.30 uur: “Pinksteren als dageraad van Gods hemelrijk van vrijheid en liefde op aarde en de voortzetting ervan door de Kerstconferentie”.

Openingsvoordracht door Robert Jan Kelder, voorafgegaan door het afspelen van zijn voor gezang en orkest op keyboard gearrangeerd levenslied “Gypsy Scholar”. De voordracht is een voortzetting van een op 1 juni 2020 gehouden digitale Pinkstermaandaglezing die, eveneens al zijn video’s op het Robert Kelder YouTube Canal te zien is. Live te volgen op de Facebooksite Het nieuwe christendom, daarna op YouTube.

Zaterdag, 28 mei

10.00 – 12.30 uur: "Elisabeth Vreede’s visie op de stichting van de kennischristelijke gemeenschap door Rudolf Steiner en haar opvatting over de grondslagen van de Antroposofische Vereniging, zoals die zijn af te lezen van de betekenis en de geest van Rudolf Steiners Oprichtingsstatuten van de Kerstconferentie."

Voordracht van de Zwitserse filmmaker, euritmist, uitgever en leraar Reto Andrea Savoldelli, schrijver van o.a. het essay over de teloorgang van 9 van de 15 Oprichtingsstatuten: “Het geleidelijke verlies van de sociaal-esthetische kwalificatie in de Algemene Antroposofische Vereniging” (zie bijgesloten informatiebestand) uit het tweede deel van zijn trilogie “Over de activiteit van Herbert Witzenmann in het bestuur aan het Goetheanum” van 1963 tot aan zijn dood in 1988 (niet vertaald). Hij zal ingaan op wat de geschiedenis van de Vereniging leert en welke eisen worden hieruit aan de huidige tijd gesteld Dat zal gedaan worden aan de hand van het werk van het door Herbert Witzenmann in 1973 opgerichte Sociaal-esthetische Opleidingscentrum in Bazel dat hij vertegenwoordigt. De voordracht zal in het Duits worden gehouden met, afhankelijk van de deelnemers, vertaling in het Engels of Nederlands.

14.30 – 16.00 uur: Gelegenheid voor vragen, gesprek over de twee vorige voordrachten, vrije bijdragen over het conferentiethema

16.30 – 18.30 uur: "De Heilige Graal, de Kerstconferentie en de Openbaring van Johannes". Voordracht van Patrick Steensma, jurist, ondernemer, visionair, auteur, expert van het Graalchristendom en energetische aardegenezer. Samenvatting: De Heilige Graal werd geïnitieerd door Christus tijdens Het Laatste Avondmaal en is sindsdien het nieuwe kern-symbool geworden voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling en inwijding. De Openbaring van Johannes is van een soortgelijke aard, maar dan ingebed in een setting die de wordende wereld van Christus weergeeft waarvan de mens een mede-schepper kan worden. De inhoud en structuur van de Kerstconferentie stemt overeen met deze twee en was bedoeld om een basis te leggen voor deze doelstellingen en om beoefend en georganiseerd te worden in een gemeenschap. De voordracht zal in het Engels worden gehouden en live o.m. via de Facebook site “The Christmas Conference – Anthroposophical Movement as New Christianity” te volgen en later ook op YouTube te zien zijn.

19.30 – 21.30 uur: "Rudolf Steiners Memoranda van 1917 aan de Duitse en Oostenrijkse regeringen"

Presentatie in het Engels door Robert Jan Kelder van de eerste Engelse vertaling van dit Middel-Europees initiatief ter beëindiging van de Eerste Wereldoorlog op basis van de idee der driegeleding van het sociale organisme. Dit was de eerste ontwikkelingsfase van het aan de Kerstconferentie geïnaugureerde met niet doorgevoerde nieuwe beschavingsprincipe, de sociaalorganica. Het noodlottig ontbreken daarvan is de grootste bedreiging van de wereldvrede. De op Rudolf Steiner terug te voeren idee van het scheppen van met elkaar over de aarde heen verbonden oasen der menselijkheid op biologisch-dynamische bebouwde grond biedt echter enig perspectief op een Wereldvredesbond. Deze voordracht is een voortzetting van een lezing die in een sociaalwetenschappelijke conferentie in de “School for Higher Economics” in 2017 te Moskou werd gehouden onder de titel “Rudolf Steiner’s Idea of Social Organics – A New Constitutional Principle of Civilization” en zal ook live via de Facebook site “The Christmas Conference” te volgen en later op YouTube te zien zijn.

Zondag, 29 mei

10.00 – 12.30 uur: Filmvertoning “My Indian Lockdown” (2020, 97 min.)

Deze film van Savoldelli vertelt hoe een op 12 maart 2020 uitgeroepen pandemie zijn gemeenschappelijk geplande drie weken vakantie in Zuid-India in een vier maanden durende isolatietraining veranderde. Zielsalleen doorgebracht op een balkon honderd meter van de Arabische Oceaan in Arambol (Goa). Tijdens het lange hete seizoen zoals in felle moesson stormen. Een privé krachtmeting met een globaal agenda, lang voorbereid op samenzweringsconferenties, die de keuzevrijheid van miljoenen mensen heeft ondermijnd en hun lot medebepaalde.

De filmmaker hield in 2018 lezingen over filmkunst aan de “Moskou School voor Nieuwe Cinema” die binnenkort als een publicatie van de Filmhogeschool in het Russisch gepubliceerd zullen worden. Info en trailer over de film.

14.30 -16.30 uur: "Beproevingen bij het vormen en leiden van hedendaagse centra van antroposofische geesteswetenschap"

Voordracht van Reto Andrea Savoldelli. Over de betekenis van sociale en antisociale driften in de mens. Geboorte-en Doodsmysteries. Abelitische en Kaïnitische wegen naar de geest. De omgekeerde cultus als benadering tot een waar begrip van Rudolf Steiners antroposofie.

17.00 – 18.00 uur: Gelegenheid voor vragen, gesprek over de gehouden voordrachten, vrije bijdragen over het conferentiethema en uitzicht op een mogelijke voortzetting van dit initiatief.

19.00 – 21.30 uur: Filmvertoning STELLA DA FALLA (1971, 83 min.)

Savoldelli’s film was de eerste Europese televisiefilm die het uitgangspunt voor het portretteren van de hoofdpersoon in zijn leven in de lang verdwenen wereld van de Middeleeuwen. STELLA DA FALLA was de Zwitserse inzending op het Locarno Film Festival 1972, waar de film de belangstelling trok van jurylid Andrej Tarkovski. De lange slotdans van de film vond plaats op het podium van de Amsterdamse club De Melkweg in de zomer van 1971. Andere historische documenten tonen Amsterdamse straten en hippiefeestjes in het Vondelpark. Diplôme d’excellence Festival International du Cinéma en 16mm, Montreal 1972.

Zie Savoldelli's boek: “Rudolf Steiner über das Kino”, (SeminarVerlag, Basel 2017) en “The Future Art of Cinema - Rudolf Steiner’s Vision” (Temple Lodge 2020).

Toegang: Gratis, wel is een vrije bijdrage gewenst van een richtbedrag van € 10,00 per lezing en filmvertoning.

Organisatie en info: R.J. Kelder; Willehalm Instituut, Kerkstraat 386A, 1017 JB Amsterdam.

Aanmelding: Niet noodzakelijk. Indien men wenst om zaterdag en zondag te lunchen (per € 9,00) en vrijdag, zaterdag en zondag een avondmaaltijd (per € 12,50) te nuttigen in het Café van het Vreedehuis dient men dat vóór 24 mei aan de organisatie te melden.

Noot: In de onder aangegeven link naar het digitale conferentieprogramm zijn all links naar titels en bronnen voorhanden.

(Wijzigingen voorbehouden)

zondag 29 mei 10:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 2355 9564

uitgebreide informatie...

willehalminstituut.blogspot.com/2022/04/het-nieuwe-kennischristendom.html

meer activiteiten (6) in deze omgeving...

zaterdag 25 juni
Haarlem

Kennismaken met wolvilt

Workshop o.l.v. Marijke de Vries

lees hier verder...
zaterdag 25 juni
Den Haag

De Kleine Heks

Hartverwarmende en betoverende familievoorsteling door de kinderen van de euritmieschool Pyrola o.l.v.Lisa Dunker en met pianiste Oksana Krychkova.

lees hier verder...
zaterdag 25 juni
Zutphen

Rudolf Steiners Weg zum Christentum

Voordracht door Wolfgang Gädeke

lees hier verder...
zondag 26 juni
Den Haag

Zomer-Zonnewende-Viering

Wij, de leden van de Ilios Euritmiegroep, hebben enthousiast gewerkt aan een lente- pinkster-zomerprogramma dat het proces naar het kosmische midzomergebeuren toe zichtbaar, hoorbaar en ervaarbaar wil maken.

lees hier verder...
maandag 27 juni
Zutphen

Sociale Driegeleding: een MENSELIJKE samenleving

Nieuwe datum lezing John Hogervorst

lees hier verder...
dinsdag 28 juni
Zutphen

In verbinding met 'de andere kant'

Bijeenkomst met Heleen de Weger en René Pennings

lees hier verder...
donderdag 30 juni
Amersfoort

Introductie-avond aquarel sluierschilderen

Presentatie door Brigitte Van Cleynenbreugel

lees hier verder...
donderdag 30 juni
Dronten

Gezonde voeding vanaf de start

Avondklas met natuurvoedingskundige Marion Pluimes

lees hier verder...
vanaf vrijdag 1 juli
Driebergen

Wereldwonderen - Wat is antroposofie?

Zomerconferentie Jeugdsectie voor jongeren van 18-42 jaar

lees hier verder...
zaterdag 2 juli
Zeist

Transparant maken

Workshop o.l.v. Marleen Kunnen

lees hier verder...
zaterdag 2 juli
Doorn

Schilderen met oliepastel

Halve dag workshop o.l.v. Baukje Exler

lees hier verder...
zaterdag 2 juli
Den Haag

Werkdag Apocalypse nu: werken aan innerlijk houvast

Georganiseerd door de Iona Stichting in samenwerking met priester Lisette Buisman, wetenschapper Kees Zoeteman en kunstenares Carin Anderson.

lees hier verder...
zaterdag 2 juli
Den Haag

De kleine Heks

Hartverwarmende en betoverende familievoorsteling door de kinderen van de euritmieschool Pyrola o.l.v. Lisa Dunker en met pianiste Oksana Krychkova.

lees hier verder...
zondag 3 juli
Groesbeek

Klassieke Waldorfpop maken

Eendaagse workshop van Atelier Roodkapje

lees hier verder...
zondag 3 juli
Groningen

Een klinkende Stonde

Novalis vertelling door Heleen de Weger met muziek door Lilian Dijkema

lees hier verder...
dinsdag 5 juli
Zutphen

Meditatie

Een weg tot inzicht door middel van beelden, begeleid door René Pennings.

lees hier verder...
dinsdag 5 juli
Online

Werkplaats voor de Toekomst

Zoom-informatie-sessie met John Hogervorst

lees hier verder...
donderdag 7 juli
Den Haag

De Dankbare Mens

Avond van Buitenste Binnen

lees hier verder...

 « 123456 » 

 

agendabericht toevoegen