menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 12345678910 » 

vrijdag 11 november
Utrecht

Sint-Maarten in Utrecht

Rondleiding door Luuk Humblet over het leven van St.-Maarten

Na Sint-Nicolaas is Sint-Maarten de meest ‘populaire heilige’ in de Lage Landen. Op veel plaatsen en met name in sommige steden zoals Aalst, Groningen, Mechelen en Utrecht wordt op elf november het Sint-Maartensfeest gevierd met o.a. bij valavond de bekende kinderoptochten met lampionnetjes.

Maar wie was Sint-Maarten eigenlijk? Hij leefde in de vierde eeuw van onze tijdrekening en werd door het volk verkozen tot bisschop van Tours in Gallië (het latere Frankrijk). Later werd hij patroonheilige van de Franken en raakte ook bekend in onze gewesten, die toen deel uitmaakten van het Frankische Rijk. Wat weten we nog meer over Martinus (zoals zijn Latijnse naam luidt)?

Het verhaal van de mantel die hij bij de stadspoort van Amiens deelde met een verkleumde bedelaar, is verreweg het meest bekende en bijna alle voor-stellingen van de heilige geven dan ook dit tafereel weer. Het gebaar is zo tastbaar en beleefbaar dat het blijkbaar ook vandaag nog steeds mensen weet te inspireren.

Er zijn echter nog heel wat meer verhalen uit het leven van Sint-Maarten bekend. De meeste daarvan hebben enigszins het karakter van legenden waar we als mensen van vandaag met ons nuchtere verstand soms wat moeite mee hebben. Bepaalde gegevens uit de antroposofische geesteswetenschap kunnen daar echter verhelderend in zijn.

Op Sint-Maartensdag 11 november 2022 om 14.00 u. zal Luuk Humblet over het leven van St.-Maarten een rondleiding in Utrecht verzorgen. Dat gebeurt aan de hand van de vele afbeeldingen van en verwijzingen naar de patroonheilige van de Domstad en mede geïnspireerd vanuit de antroposofie.

U bent van harte welkom om aan deze rondleiding deel te nemen. De rondleiding start en eindigt op het Domplein (tussen toren en kerk) en duurt ongeveer twee uur. Het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot twaalf; bij voldoende belangstelling gaat de rondleiding ook om 10.00 u. door.

Aanmelden via e-mail is noodzakelijk. De bijdrage is € 12,00; U kunt die ter plekke contant betalen vóór de aanvang van de rondleiding of vóór 01-11-2022 overmaken op bankrekening BE90 5230 8023 4132 van de AE-Vereniging met vermelding ‘Sint-Maarten’.

vrijdag 11 november 14:00-16:00 uur

Domplein, Utrecht

meer activiteiten (9) in deze omgeving...

vanaf zaterdag 1 oktober
Zeist

Meditatiewerkplaats

Met Danielle van Dijk

lees hier verder...
vanaf zaterdag 1 oktober
Zeist

Vorm en kleur in de natuur

Cursus door Pieter van der Ree, georganiseerd door Werkgroep Kleding

lees hier verder...
zaterdag 1 oktober
Oost West en Middelbeers

De betekenis van het (huis)dier in het landbouwbedrijf

René Groenen vertelt over de betekenis van het (huis)dier in het landbouwbedrijf.

lees hier verder...
vanaf zaterdag 1 oktober
Zutphen

Dynamisch dierenriem-tekenen, volgens Wolfgang Wegener

Cursus o.l.v. Corinna Pulman

lees hier verder...
zaterdag 1 oktober
Maasbommel

Open Dag

De Natuurschool Rond Het Vuur is een kleine staatvrije Vrijeschool in Maasbommel.

lees hier verder...
vanaf zaterdag 1 oktober
Leiden

Reizen zonder voetspoor- tussen dood en een nieuwe geboorte

Expositie schilderijen van Frederiek Nelissen

lees hier verder...
vanaf zondag 2 oktober
Driebergen

Oplaadstation voor ouders

Maandelijks Beweeg-Atelier / Euritmie-Bad voor ontspanning, support en inspiratie.

lees hier verder...
zondag 2 oktober
Den Haag

Michaëlviering

Met verhaal, muziek en samenzang

lees hier verder...
zondag 2 oktober
Den Haag

Michaelviering over Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld – onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid!

lees hier verder...
vanaf maandag 3 oktober
Hofstade

Kunst en bewustzijn

Specialisatiecursus voor kunstzinnig therapeuten en coaches

lees hier verder...
maandag 3 oktober
Haarlem

Antrocafé – Verschillen vieren

Hoe kunnen we samenleven met viering van onze verschillen?

lees hier verder...
maandag 3 oktober
Haarlem

Evenwicht in uitdagende tijden

Lezing door Annejet Rümke

lees hier verder...
vanaf dinsdag 4 oktober
Zeist

Beroepstraining Antroposofie

Een veelzijdige en gedegen verdieping in Antroposofie voor mensen die werk, spiritualiteit en eigen ontwikkeling verder willen brengen.

lees hier verder...
vanaf dinsdag 4 oktober
Zeist

Beroepstraing Antroposofie

Verzorgd door het atelier Antroposofie en Samenleving

lees hier verder...
dinsdag 4 oktober
Zutphen

Goede gedachtenwezens

Een weg tot inzicht door middel van beelden, begeleid door René Pennings.

lees hier verder...
dinsdag 4 oktober
Den Haag

Preparaten, kern van de biologisch-dynamische landbouw

Voordracht door René Groenen.

lees hier verder...
woensdag 5 oktober
Haarlem

Burnout? Maak kennis met kunstzinnige therapie!

Workshop o.l.v. Inger van der Werf

lees hier verder...
woensdag 5 oktober
Antwerpen

Transhumanisme -ICT en de toekomst van de mens

Voordracht door prof. Edwin Hübner (auteur van het boek Menschlicher Geist und Künstliche Intelligenz, Stuttgart, 2020)

lees hier verder...
donderdag 6 oktober
Haarlem

Het eerste Goetheanum als beeld van de mens

Voordracht door Pieter van der Ree

lees hier verder...
vanaf vrijdag 7 oktober
Zeist

Beroepstraining Antroposofie

Een gedegen en veelzijdige verdieping in Antroposofie voor mensen die aan hun werk, spiritualiteit en eigen ontwikkeling willen werken samen met anderen.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 7 oktober
Zeist

Beroepstraing Antroposofie

Verzorgd door het atelier Antroposofie en Samenleving

lees hier verder...

 « 12345678910 » 

 

agendabericht toevoegen