menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 12345678910 » 

vrijdag 9 december 2022
Leiden

Schepping of oerknal

Lezing door Ronald van Vierzen

De oerknaltheorie en de evolutieleer staan lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal. Spreker Ronald van Vierzenmeent dat de overeenkomsten groter zijn dan gedacht.

In deze tijd wordt het hart van de mensen bestookt met de gedachte dat iets pas waar is als het wetenschappelijk bewezen is. Met het intuïtief aanvoelen of iets wel of niet klopt, of een innerlijke overtuiging, kan de wetenschap niets. Een dergelijke tegenstelling vinden we ook bij de verklaringen over het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens de wetenschap heeft de mensheid er, sinds de oerknal, zo’n 45 miljard jaar over gedaan om te worden zoals ze nu is. Als we de Bijbelvertaling letterlijk nemen, is dat in 6 dagen gebeurd. Een absurd verschil dat onoverbrugbaar lijkt, maar in de loop van de voordracht blijken deze uitersten helemaal niet zo te verschillen.

Bij het bespreken van de zes scheppingsdagen bv. blijkt dat er in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel helemaal niet over dagen wordt gesproken, maar over afwisselende toestanden van orde en chaos, zonder dat er sprake is van een tijdsduur. Aan de andere kant sneuvelt de overtuiging in de wetenschap dat alles vanuit de stof te verklaren moet zijn. Langzamerhand worden de ogenschijnlijke tegenstellingen verrassend dicht bij elkaar gebracht en blijken de overeenkomsten verbluffend.
De muziek uit de ‘Schöpfung’ van Joseph Haydn, blijkt perfect te passen in de verworven inzichten.

Ronald Marius van Vierzen, geboren op 25 mei 1951 te Den Haag, studeerde af aan de afdeling Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft, na een ongebruikelijke studieweg via de Lagere, Middelbare en Hogere Technische School. Hij startte in de ‘high tec’- industrie als chip designer en heeft zich in de loop van de jaren met zowel productontwikkeling, met productkwaliteit en kwaliteitssystemen, als met projectmanagement bezig gehouden.

In de loop van zijn carrière kreeg hij klachten die binnen de reguliere geneeskunde niet konden worden genezen. Op zijn zoektocht naar genezing ontmoette hij een klassiek homeopaat, die hem wel van zijn klachten af hielp. Tevens maakte hij kennis met de antroposofie die een grote rol in zijn leven is gaan spelen.

Mede vanwege zijn studie en technische inslag is hij geïnteresseerd in het waarom achter de dingen en dat gold dus ook voor de werking van de klassieke homeopathie. Hij volgende daartoe bij Stichting Kore een verkorte opleiding van anderhalf jaar die was toegespitst om in acute gevallen zelf homeopathische middelen te kunnen inzetten (letsels, verstuikingen, verkoudheden, griep, ontstekingen, maag- en darmstoornissen, enz.). Door die opleiding werd het duidelijk dat het inzicht in ziekte, genezing en gezondheid en in de werking van de homeopathie aanzienlijk vergroot kon worden door er vanuit antroposofische inzichten naar te kijken. Een gedeelte van dat inzicht is verwerkt in zijn boek ‘De Zonen van Hippokrates’ (1998, 3de druk in 2005) en in de brochure ‘Homeopathie als Kans’ (1998).

Sinds 1996 is Ronald redacteur van het tijdschrift Kore waarin hij nog steeds publiceert.

N.a.v. een uitvoering van “Die Schöpfung” van Joseph Haydn in februari 2003 in Nijmegen werd een lezingencyclus georganiseerd in de aula van de KU-Nijmegen, met als doel de schepping te belichten vanuit de theologie, de musicologie, de kunstgeschiedenis en de antroposofie. Ronald werd gevraagd deze laatste inhoud te geven. Sindsdien is hij te vinden in het voordrachtencircuit met onderwerpen waarmee hij zijn passie uitdraagt, nl. om vanuit de antroposofie een brug te slaan tussen spiritualiteit en natuurwetenschap.

vrijdag 9 december 2022 20:00-22:00 uur

Sijthoff-Cultuur
Doezastraat 1b, Leiden

06 5383 1107

www.sijthoff-leiden.nl

meer activiteiten (7) in deze omgeving...

vanaf vrijdag 3 februari
Zeist

De impuls van Novalis - noodzakelijke stap voor de toekomst

Voordracht en seminar door Frans Lutters

lees hier verder...
vrijdag 3 februari
Antwerpen

Oekraïne/Rusland: en wij?

Voordracht door Bruno Beeckman

lees hier verder...
vanaf zaterdag 4 februari
Driebergen

Biodynamische moestuincursus

Cursus van Kraaybeekerhof Academie

lees hier verder...
zaterdag 4 februari
Amsterdam

One Health-Doen

Conferentie, georganiseerd vanuit de Medische sectie van de Antroposofische Vereniging samen met het lectoraat AG, de Academie AG, de NVAZ, Plegan-opleidingen en Scillz

lees hier verder...
zaterdag 4 februari
Den Hoorn

Studiedag boek Roland van Vliet

O.l.v. Marja Pel, voorzitter van Manisola.

lees hier verder...
vanaf zaterdag 4 februari
Utrecht

De Bloemencultus van Albert Steffen

Cursus voor de omgang met gestorvenen, o.l.v. Kees Veenman

lees hier verder...
vanaf zaterdag 4 februari
Punthorst

Werken met Aarde Elementwezens

Cursus o.l.v. Nicolaas de Jong

lees hier verder...
vanaf zaterdag 4 februari
Mildam

De gulden middenweg

Tweedaagse cursus o.l.v. Yvonne Meesters.

lees hier verder...
zondag 5 februari
Zeist

(Gevallen) ether; elektriciteit en warmte

Fenomenologische voordracht/studiegroep met Jan van Gils

lees hier verder...
vanaf dinsdag 7 februari
Wortegem

De kracht van kleuren.

Workshop o.l.v. Sabine Balcaen

lees hier verder...
dinsdag 7 februari
Zutphen

De ontheemde

Een weg tot inzicht door middel van beelden, begeleid door René Pennings.

lees hier verder...
dinsdag 7 februari
Den Haag

De Wachter(s) aan de drempel

Voordracht door Sebastiaan de Vries

lees hier verder...
vanaf woensdag 8 februari
Driebergen

Levenscompositie

Cursus van het Instituut voor Biografiek

lees hier verder...
woensdag 8 februari
Zutphen

Naar het licht kijken!

Transparanten maken voor op het raam – met Aletta Remerie en Heleen de Weger

lees hier verder...
woensdag 8 februari
Vorden

Informatiemiddag staatsvrije school de Hofakker

Voor belangstellenden in het onderwijs bij de Hofakker.

lees hier verder...
vanaf woensdag 8 februari
Zeist

Het alfabet en de kosmische taal

Taalcursus voor leraren van de vrijeschool, door Frits Burger en Marieke Cooiman

lees hier verder...
woensdag 8 februari
Heiloo

Tafelen en Snavelen

Huiskamerdiner met Ilse van den Bosch

lees hier verder...
woensdag 8 februari
Zoetermeer

Organische Architectuur

Een lezing met lichtbeelden door Pieter van der Ree

lees hier verder...
vanaf donderdag 9 februari
Zutphen

Sprookjes schrijven

Cursus autobiografisch schrijven o.l.v. Lieke Deelstra

lees hier verder...
vrijdag 10 februari
Varik

Het Evangelie naar Johannes en de samenleving

Workshop door Jac Hielema

lees hier verder...

 « 12345678910 » 

 

agendabericht toevoegen