menu

Overzicht van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 12345678910 » 

vanaf vrijdag 29 maart
Delft

Antroposofie, de toekomst van aarde en mensheid

Een paas-ontmoeting in Delft met Johannes Catalan

Het thema van de voordrachten en de gesprekken in deze ontmoeting is: "Word zelf het lot van de antroposofie en het christendom- de toekomst van de aarde en de mensheid!"

Programma

"Hoe de antroposofie na 99 jaar weer op kan staan"

Opmaat

Vrijdagavond 29 maart vanaf 18.00 uur: Voordracht Johannes Catalan: "Het lot van de antroposofie- met speciale aandacht voor het heden en rekening houdend met de huidige overwinnigen van de tegenmachten."

Zaterdagochtend 30 maart 9.00-10.00: Uitleg Peter Vormer over het glasvenster in de vrije school in Den Haag; Let op, dit is in de vrijeschool aan de Abbenbroekweg 7 in Den Haag

Eerste deel

Zaterdag 30 maart tussen 11.00 uur en 21.30: Voordrachten door Johannes Catalan over "Het lot van de antroposofie I en II". Herdenking aan de 99ste sterfdag van Rudolf Steiner door Angelika Weidemann. Scénes uit de mysterydrama's door deelnemers van het Drempeltheater.

Paaszondag 31 maart tussen 9.00 en 13.00: Herdenking van de 110de sterfdag van Christian Morgenstern door Angelika Weidemann. Voordracht over het lot van de antroposofie III.

Tweede deel: Gezamenlijke arbeid:

"Hoe de antroposofie opnieuw op zal staan."

Paaszondag tussen 15.00 uur en 21.30 en paasmaandag tussen 9.00 en 13 uur

Dit deel is alleen te volgen bij volledige aanwezigheid bij het eerste deel (vanaf zaterdag 11.00 uur) en met diegenen die werkelijk aan deze arbeid willen deelnemen.

Plaats: vrijeschool Widar, De Meesterstraat 2 2313 XB Delft

Kosten: voordracht vrijdag: € 20,—-, eerste deel € 100,— tweede deel vrijwillige donatie

Voor het volledige programma en opgave (graag voor 25 maart

marianbentvelsen@gmail. com 06 163 20 455

Persoonlijke toelichting van het programma van de paas-bijeenkomst 2024 in Delft door Johannes Catalan

Enkel het programma is niet voldoende om de kernbedoeling van deze paasontmoeting duidelijk genoeg over te brengen. De bedoeling van deze toelichting is om te voorkomen dat door misverstanden valse verwachtingen ontstaan.

De grondbeginselen zijn: de antroposoof ervaart zichzelf als lid van de gemeenschap van alle Ik-begaafde mensenzielen. Hij voelt zich verenigd met alle esoteriker en hij werkt op de meest intieme wijze samen met alle leerlingen van Rudolf Steiner.

De antroposofie ontstond in de tijd van het tweede Mysterie van Golgotha en zij is de grondlegger van het nieuwe christendom. Bij de Kerstbijeenkomst van 1923 was Rudolf Steiner als doper aanwezig: met zijn deelname werden de hemelse antroposofische beweging en de aardse antroposofische vereniging ‘één lichaam’. Net zoals het Mysterie van Golgotha werd ook dit Kerstmysterie in absolute perfectie volbracht en net als het eerste werd het tweede Mysterie niet opgenomen. De 20e eeuw werd daarom één grote triomf van de tegenmachten, alléén getemperd en beperkt door de individuele geestelijke impulsen van de leerlingen van Rudolf Steiner, en aan de andere kant bevorderd door de ‘vijandige overname’ van het Goetheanum door de tegenmachten.

Dag Hammarskjöld: “Demonen komen onuitgenodigd als het huis leeg is. Je moet de deur openzetten voor andere gasten.”

Twee fatale, diepgewortelde illusies heersen er op het antroposofisch gebied: de één is de overtuiging dat er na de dood van Rudolf Steiner nog een door de antroposofie geïnspireerde Antroposofische Vereniging bestaat, de ander in de overtuiging dat de antroposofie geen vereniging meer nodig heeft. Beide vergissingen verhinderen dat er weer een zeer noodzakelijke, echte Antroposofische Vereniging ontstaat.

Individuele leerlingen van Rudolf Steiner werken succesvol op veel gebieden: zij dienen de dochters, maar de moeder, de antroposofie, wordt eenvoudigweg vergeten; zij werd gedood! Ze werd gedood door de zondige onverantwoordelijkheid in de leiding van de Antroposofische Vereniging. Voor de aarde is zij dood, maar ze leeft op een andere plek in de kosmos, want de antroposofie “heeft de aarde niet nodig” om te blijven leven, vertelt Rudolf Steiner: “Zij zal weer opstaan, want zíjn moet ze er, en een noodzakelijkheid is zij.”

Ita Wegman: “Ook de kerstconferentie moeten we begraven. Dit wil niet zeggen dat zij misschien niet op een dag weer tot leven zal komen, als er genoeg mensen wakker voor zijn…"

Marie Steiner: “Het is onmogelijk om te blijven beweren dat we nog steeds op de basis staan, die tijdens de Kerstconferentie werd gelegd, nadat de voorwaarden ervan zo schaamteloos zijn geschonden. Toch moeten we proberen de impuls van Dr. Steiner te redden, net zoals het Goetheanum werd gered uit het puin van het eerste gebouw, dat afbrandde. Dit zal alleen mogelijk zijn door een nieuwe grondvesting van de vereniging, door een terugkeer naar de principes die Dr. Steiner heeft gegeven op de kerstconferentie. (…) Het esoterische bestuur heeft gefaald: hier kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het bestuur was voor de grootsheid van de gedachten van Dr. Steiner nog niet rijp en hij die ons had willen onderwijzen, moest ons verlaten. Eenvoudigweg uitbreiden door het toevoegen van nieuwe leden zou vandaag de dag een ontoereikend middel zijn geweest. Feit is dat het bestuur, vrijwel direct na de dood van Dr. Steiner, de proef niet doorstaan heeft. Het egoïsme en de wil tot macht laaiden op.”

Emil Leinhas: “Als je al deze feiten, alle zorgen van Rudolf Steiner vandaag de dag op je laat inwerken, dan kun je er niet langer aan twijfelen dat Rudolf Steiner van deze aarde werd teruggeroepen, omdat zijn besluit om de Antroposofische Vereniging met de antroposofische beweging in eenheid te verbinden en de leer van reïncarnatie en karma in zijn lezingen verder uit te bouwen, niet in vervulling kon gaan. De Antroposofische Vereniging kon hem hierin niet volgen. En zo is het dat de mislukking van de vereniging niet het gevolg was van Rudolf Steiner's verscheiden, maar omgekeerd. Het feit dat hij werd teruggeroepen naar de geestelijke wereld was het gevolg van het falen van de Antroposofische Vereniging.”

Volgens Rudolf Steiner kunnen antroposofen “als individuen zeer hardwerkend in hun streven zijn… ” De vereniging zelf daarentegen is het krachtigste obstakel voor de “heropleving” van de antroposofie, ondanks alle beweringen en al het gepraat tijdens de herdenkingsbijeenkomsten van Kerstmis 2023. Al het mogelijke wordt van alle kanten bekeken, overwogen en behandeld. Het wezenlijke echter ontbreekt, en ontbreekt, en ontbreekt.

Dag Hammarskjöld: “In de arena waar Ormuzd met Ahriman vecht, verspilt diegene de tijd, die zwerfhonden verjaagt.”

En het wezenlijke is, dat de antroposofie weer op aarde óp staat, dat de hemelse antroposofische beweging en de aardse antroposofische vereniging weer “tot één lichaam” worden. Door hiervoor de voorwaarden te scheppen vervult de leerling van Rudolf Steiner, de leerling van Michael, zijn hoogste plicht. Er is initiatiefkracht en er is de Michael School! Het streven om deze plicht te vervullen is het motief van de paasontmoeting. Daarom worden er in de voordrachten voorstellen gedaan om deze voorwaarden concreet te creëren.

Hoe bijna ondraaglijk pijnlijk het ook mag klinken, de volgende beschouwing van Rudolf Steiner van 14 juni 1923 over de Theosofische Vereniging is ook geheel van toepassing op de Antroposofische Vereniging:

“Vandaag de dag kun je zeggen dat ze, ook al heeft ze nog steeds veel ingeschreven leden, dat ze zichzelf als een geestelijke beweging dragende vereniging ten gronde heeft gericht. Is het niet zo dat dingen nog lang als lijken voortleven, lang nadat ze zichzelf ten gronde hebben gericht? Maar dat wat de Theosofische vereniging was, leeft vandaag de dag niet meer.” Veel leerlingen nemen dit ook waar, maar willen het niet voor waar aannemen. Alléén wanneer de tragiek duidelijk in haar volle omvang wordt erkend en diepgaand wordt ervaren, komt het hoopvolle pad vrij, dat naar de verlangde wederopstanding voert.

Johannes Catalaans. Ulm, 1 februari 2024

Johannes Catalan is inititatiefnemer van de MI KA EL Bund in Ulm, Duitsland

vrijdag 29 maart 18.00 uur

maandag 1 april 13.00 uur

Vrijeschool Widar
De Meesterstraat 2, Delft

06 1632 0455

uitgebreide informatie...

meer activiteiten (34) in deze omgeving...

vrijdag 1 maart
Austerlitz

Woelige wateren

Boetseerworkshop o.l.v. Pien Pedroli

lees hier verder...
vrijdag 1 maart
Den Haag

Gratis lunchconcert Paul de Roo jazz-trio

Een keer per maand geeft het trio van Paul de Roo een lunchconcert.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 1 maart
Zeist

Verdiepingscursus 2, Natuurwezens

Cursus van 'Pedagogie voor het jonge kind'

lees hier verder...
vrijdag 1 maart
Den Haag

Met Widar toekomst creëren 2.0

Tweede door het Willehalm Instituut geplande vervolgbijeenkomst op het recente werkbezoek van Are Thoresen in Nederland

lees hier verder...
vrijdag 1 maart
Amsterdam

Levende evolutie

Workshop met Willem de Vletter

lees hier verder...
vanaf zaterdag 2 maart
Driebergen

Biodynamisch imkercursus

Workshop van Academie Kraaybeekerhof met Jos Willemse

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Zeist

Landelijk themadag over het kleine kind

Kinderspel, beslissend voor het leven. Het vrije spel maakt het kind autonoom.

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Zeist

Landelijke sprookjesdag

Levende sprookjes organiseert een landelijke (baker) sprookjesdag voor ouders van peuters, kleuters en eerste klassers, pedagogisch medewerkers, kleuterleid(st)ers, eerste klasleerkrachten, onderwijsassisten en andere belangstellenden.

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Driebergen

Het beeld voorbij

Workshop van het Instituut voor Biografiek

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Austerlitz

Vertrouwen

Boetseerworkshop o.l.v. Pien Pedroli

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Maasbommel

Open Dag Natuurschool Rond Het Vuur

Wie komt er met onze school kennismaken?

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Utrecht

De Kracht van Graan

Workshop o.l.v. Ineke Fienieg

lees hier verder...
zaterdag 2 maart
Zeist

Met Widar toekomst creëren 2.0

Derde door het Willehalm Instituut geplande vervolgbijeenkomst op het rcent werkbezoek van Are Thoresen aan Nederland

lees hier verder...
zondag 3 maart
Zeist

Kom jij in actie voor vrijheid?

Voordracht door Barend van Thiel

lees hier verder...
vanaf maandag 4 maart
Eindhoven

Je vitaliteit versterken

Schildercursus in de sluiertechniek o.l.v. Karin Lamers

lees hier verder...
vanaf maandag 4 maart
Den Haag

Samenwerking: Op zoek naar mijn midden

Euritmiecursus met Annemarie Ehrlich

lees hier verder...
maandag 4 maart
Amsterdam

Opgroeien in verbinding

Een korte cursus van drie werkbijeenkomsten op 4, 11 en 18 maart voor ouders en andere opvoeders met Jacques Meulman en Marianne de Nooij.

lees hier verder...
dinsdag 5 maart
Zutphen

Wachter met de ik-kogel, Lucifer en Ahriman

Een weg tot inzicht door middel van beelden, begeleid door Marinus (voorheen bekend als René) Pennings.

lees hier verder...
vanaf dinsdag 5 maart
Haarlem

Euritmiecursus Pasen

Door Eva Ouwehand

lees hier verder...
dinsdag 5 maart
Den Haag

Het huis als beeld van de mens

Voordracht door Pieter van der Ree

lees hier verder...

 « 12345678910 » 

 

agendabericht toevoegen