menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Nieuwe weekspreuken 

De weekspreukenkalender van Rudolf Steiner krijgt de laatste jaren toenemend belangstelling. Diverse nieuwe papieren en digitale uitgaven zagen het licht, waaronder het collectors item 'Het jaar rond' van Mieke Fielmich, met voor ieder week een prachtig schilderij, in druk en ook online:

De nieuwe vertaling van Roel Munniks, uitgegeven door Vrij Geestesleven:

De Friese vertaling als online app van AntroVista:

Het weekspreukenblog van Mieke Mosmuller:

En niet te vergeten, de nieuwe column van Kees Verhage:

Sinds deze maand is daar nu ook het project van Trudy Veeken, die een groot onderzoek wijdde aan de achtergronden van de spreuken. Ze maakte daarvan een manuscript dat mogelijk dit jaar in druk zal verschijnen.

Vanwege de hoge kosten van zo'n uitgave zoekt zij contact met belangstellenden. Op de speciaal daarvoor ingerichte website leest u meer:

AntroVista's digitale weekspreukenapp vindt u hier:

voeg een reactie toe...


Everyday Mommyday 

In dit zeer uitgebreide blog van Eveline Clignett vindt u een keur van artikelen over opvoeding, de jaarfeesten, liedjes en veel meer!

voeg een reactie toe...


De beproeving van de ziel

Al vijfentwintig jaar verzorgt het Drempeltheater opvoeringen van de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner. In deze toneelstukken wordt zichtbaar hoe karma en ontwikkeling werkt in het leven van mensen.

Dit jaar wordt op 10 februari in Rotterdam opnieuw het tweede mysterie­drama De beproeving van de ziel opgevoerd.

/agenda/946294-de-beproeving-van-de-ziel-zondag-10-februari-2019.html

Er zijn nog kaarten beschikbaar en te reserveren via:

Er wordt vanuit Zeist busvervoer georganiseerd, informatie daarover:

voeg een reactie toe...


Uitgeperst 

Sind 1 mei 2008 heeft Michel Gastkemper het blog Antroposofie in de pers verzorgd, waarin hij nauwgezet verslag deed van het wel en wee in antroposofisch Nederland en daar buiten.

Na ruim 10 jaar vindt hij het welletjes en stopt hij ermee om zich geheel aan zijn professionele werkzaamheden te wijden.

Het inmiddels zeer omvangrijke blog laat hij echter online staan. U kunt het beschouwen als een archief, waarin u de recente geschiedenis van de antroposofie kunt nalezen.

2 reacties, lezen/reageren...


Kerstnachtstemming 

k voel, als ware het onttoverd,
het geesteskind in de schoot der ziel;
In de helderheid van het hart
heeft het heilige wereldwoord
de hemelse vrucht van de hoop verwekt,
die jubelend groeit naar wereldverten
vanuit de godsgrond van mijn wezen.

Kerstspreuk uit de Seelenkalender.

De stemmig-feestelijke muziek die u hoort als u op de afspeler klikt, is gecomponeerd door Ivar Römer, als toonzetting van de 38ste spreuk uit de weekspreukenkalender.

De bladmuziek ervan mag u gratis downloaden:

38 ich fuhle wie enzaubert zangstem pdf

Meer werk van Ivar kunt u beluisteren in zijn muziek-ecards en op zijn website:

De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

Muziek op teksten van Rudolf Steiner

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Mani en zijn betekenis voor onze tijd 

Rudolf Steiner / John Hogervorst

"Een vorm voor het leven van de zesde cultuurperiode, die moet nog geschapen worden. Die moet vóór deze periode geschapen worden, want ze moet er zijn opdat het christelijke leven in deze vorm kan binnenstromen. Deze vorm moet worden voorbereid door mensen die een dergelijke organisatie, een dergelijke vorm, scheppen, opdat het ware christelijke leven van de zesde cultuurperiode daarin een plek kan vinden. En deze uiterlijke vorm van de samenleving moet ontspringen uit de intenties van Mani, uit het kleine begin dat Mani voorbereidt. Dat moet de uiterlijke organisatievorm zijn, de gemeente, waarin het christelijk vuur voor het eerst zijn ware plek krijgt." (Rudolf Steiner)

Deze uitgave bestaat uit de (enige) voordracht die Rudolf Steiner geheel wijdde aan het manicheïsme en die handelt over goed en kwaad, leven en vorm en de missie van Mani. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de bijzondere en actuele betekenis van de boodschap van Mani die samenhangt met het vormen van een samenleving die het mogelijk maakt dat het ware christendom zich manifesteren kan en de mens, geplaatst tussen goed en kwaad en waarheid en leugen, zich ontwikkelt tot een vrij wezen.

Paperback, 60 pagina's, € 10,00

4 februari 2019

ISBN: 978-94-92326-31-7

Nearchus CV


Hoogsensitiviteit 

Handicap of ontwikkelingsvoorsprong

Hans Lemmens

Nr. 64 in de reeks Gezichtspunten.

Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit komt tegenwoordig bij steeds meer mensen voor. Dat heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant is het goed om gevoelig te kunnen zijn, zodat je je van veel dingen bewust kunt worden. Aan de andere kant kan het moeilijk zijn om al die indrukken die dan op je af komen goed te kunnen verwerken.

Hooggevoeligheid kan problematisch worden, wanneer al die indrukken er toe leiden dat je niet meer bij jezelf kunt komen. Hooggevoeligheid kan ook omslaan in autisme, waardoor problemen kunnen ontstaan in de omgang met andere mensen.

In deze brochure wordt dieper ingegaan op achtergronden en gevolgen van hooggevoeligheid. Begrip voor de achtergrond van hooggevoeligheid brengt creativiteit in de omgang met hooggevoelige mensen en tussen hooggevoelige mensen onderling. Interessant voor iedereen die met hooggevoeligheid in aanraking komt.

€ 3.00

Te bestellen bij de uitgever:

31 januari 2019

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Dertien Heilige Nachten 

Guurtje Kieft

De dagen tussen Kerstmis en Driekoningen, de periode van de dertien Heilige Nachten, zijn bij uitstek een tijd van bezinning en werken aan de ontwikkeling van een hoger bewustzijn.

Het boek geeft dertien handreikingen voor dertien Heilige Nachten: voor meditatie, gerichte aandacht, kunstzinnige vormgeving en oefening van je zintuigen. Deze thema’s heeft de schrijfster zelf doorleefd en zich eigen gemaakt. Nu mogen ze worden doorgegeven, zodat ze kunnen bijdragen aan je bewustzijnsontwikkeling.

Ook de betekenis van de twee Jezus-kinderen voor de ontwikkelingsweg van de mens op aarde komt aan bod en het boek bevat ook een hoofdstuk met speelse oefeningen voor de kinderen.

Paperback, 91 pagina's, met kleurenafbeeldingen, € 14,00

19 december 2018

ISBN: 9789492326300

Nearchus CV


Over hoop 

Gids voor schalige wereldverbeteraars

Anne Pastors (en Cees Zwart)

Dit boek bestaat uit twee delen; het eerste deel bevat het levensverhaal van Cees Zwart, wereldverbeteraar en in het verleden hoogleraar Sociale Pedagogiek.

In het tweede deel wordt de weg beschreven die kan leiden van onze huidige, onzekere en turbulente samenleving naar een samenleving waarin goede wil en sociale impulsen echt leidend kunnen worden.

Paperback, 220 blz. € 25,00

17 december 2018

ISBN: 9789082212327


De geboorte van het Christuskind 

Meditatie CD

Ingesproken door Walter de Zeeuw en Marijke Sies

De geboorte van Christus in de menselijke ziel wordt versterkt door te mediteren op de geboorte van het Christuskind, zoals opgeschreven in het Lukasevangelie. Open je hart en ziel m.b.v. de teksten en meditaties op deze CD.

Beleef het bijzondere gebeuren in Bethlehem mee. Verbind je met de herders in het veld, zie de grote engel, hoor de engelen zingen en ga met de herders mee naar de grot in Bethlehem.

Zie..., voel... en ontmoet in de geest het Christuskind...

In eigen beheer uitgegeven. Meer info en bestellen:

14 december 2018

ISBN: 978-90-822974-2-3


Het leven tussen dood en nieuwe geboorte 

Rudolf Steiner

Zes voordrachten waarin het leven van de mens tussen dood en nieuwe geboorte beschreven wordt:n wat beleeft de menselijke ziel daar - en wat kan het in ons leven op aarde betekenen dat wij kennis over het leven na de dood verwerven?

Hardcover, 172 pagina's, € 25,00

13 december 2018

ISBN: 9789492462305

Uitgeverij Pentagon


Wanneer smaakt de wijn 2019 

Een biodynamische kalender voor wijnliefhebbers

Matthias Thun

Een brochure op zakformaat (48p) die laat zien op welke dagen de wijn het lekkerst smaakt (namelijk op de vrucht- en bloemdagen op de kalender volgens de principes van Maria Thun).

Met enkele achtergrondartikelen.

€ 5,00

12 december 2018

ISBN: 9789060388648

Uitgeverij Christofoor


Zaaikalender 2019 

Maria Thun

De bekende kalender van Maria Thun, met daarin de geschikte dagen voor zaaien, snoeien, spitten, oogsten e.d. Ook imkers vinden in de kalender de geschikte dagen voor het verzorgen van hun bijenvolk. Met begeleidende artikelen over o.a. plantenteelt, combinatieteelt, de BD preparaten en insecten- en dierenplagen en met uitneembare poster.

Brochure, geniet, met kleurenillustraties, 72 pagina's, € 12,99

12 december 2018

ISBN: 9789060388631

Uitgeverij Christofoor


Christus en het lot van de mens 

Wolf-Ulrich Klünker

Gezondheid en ziekte roepen de vraag op naar gezond makende geestelijke kracht. Antropologie, psychologie en therapie komen hier vaak aan een grens.

Aanzetten van de christelijke menskunde zijn in deze samenhang nog nauwelijks opgemerkt. In de christelijke menskunde verschijnt de relatie van lichaam en ziel, van dood en onsterfelijkheid in een nieuw licht. Christus wordt niet alleen heer van het menselijke lot maar ook van de elementen en daarmee een genezings- en ontwikkelingskracht.

Paperback, 155 pagina's, € 16,00

29 november 2018

ISBN: 9789492326300

Nearchus CV


Het leven beschermen 

Peter Selg en Sergej O. Prokofieff

De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland. Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid om een mensenleven kunstmatig te beëindigen of te laten beëindigen, dus mensen bewust te doden om hun het lijden - zoals wordt verondersteld - te besparen, voortdurend toeneemt.

In ons buurland Nederland bestaat inmiddels de medische specialisatie voor euthanasie als gecertificeerde bijscholing. In Nederland wordt over de euthanasiepraktijk openlijk heftig gediscussieerd en ook het aantal van door euthanasie gedode patiënten wordt elk jaar gepubliceerd. In de Duitssprekende landen is er geen transparantie omdat actieve hulp bij het sterven over het algemeen verboden is…

Antroposofen, vooral antroposofische artsen, zijn in deze tijd geroepen om ten aanzien van de ontwikkelingen als in Zwitserland of Nederland, duidelijk stelling te nemen en de openbare meningsvorming te bevruchten met het 'bewustzijn van het mensdom' zoals dat in de antroposofie is ontwikkeld.

Paperback, 90 pagina's , € 12,50

23 november 2018

ISBN: 9789492326287

Nearchus CV


De twaalf deugden door het jaar heen 

Jean-Claude Lin en anderen

De deugd is het eigenlijke wezen van de mens, voor zover hij de macht heeft om iets tot stand te brengen wat alleen door de wetten van zijn eigen natuur kan worden begrepen.

Baruch de Spinoza

In twaalf geconcentreerde beschouwingen worden de deugden van de verschillende maanden en de daaruit voortkomende hogere vermogens van de mens ontwikkeld en toegelicht. Het zijn aansporingen tot eigen meditatief werk door het jaar heen.

106 blz.m € 15,00

22 november 2018

ISBN: 978 94 91748 83 7

Uitgeverij Cichorei


De golvende dierenriem 

Liesbeth Bisterbosch

De golvende dierenriem bestaat uit een aan beide zijden bedrukte draaibare sterrenkaart, diameter 24 cm, en een boekje met verklarende teksten.

De ene kant van de draaibare sterrenkaart toont de zuidelijke sterrenhemel. De sterrenbeelden van de dierenriem hebben een gekleurde gestalte. Bij het draaien van de schijf zie je hoe de dierenriembeelden na elkaar opkomen, stijgen enzovoort, en wordt de golvende beweging van de dierenriem zichtbaar. De kleurencirkel van de dierenriem is een hulp meer vertrouwd te raken met de beelden die tegenover elkaar staan (als de Vissen ondergaan, komt de Maagd op).

De andere kant van de sterrenkaart toont het cirkelen van de noordelijke sterren om de Poolster. Voor beginners biedt deze veel oriëntatiehulp.

Het boekje met hemelkaarten licht de bewegingen van de dierenriembeelden en de stand van de dierenriem toe.

Er is een beknopte handleiding om de kaart voor het actuele moment in te stellen en een uitgebreidere toelichting voor het waarnemen van de noordelijke hemel, speciaal voor beginners en leraren, en voor het waarnemen van het golven van de dierenriem. Zie www.liesbethbisterbosch.org/draaibare-dierenriemkaart-298.html

Paperback 32 blz., € 17,50

22 november 2018

ISBN: 978 90 82279 33 7

Uitgeverij Cichorei


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Zwijgzaamheid wordt meditatieve kracht

De meditatie van februari

Weekspreuk

De macht der gedachten neemt vorm aan
in verbinding met de geestgeboorte.
Ze laat de verdoezelde zinnenprikkels
in volle helderheid verschijnen.
Wanneer de volheid van de ziel
zich wil verenigen met het wereldworden,
moet de openbaring der zinnen
het licht van het denken ontvangen.

Week 45 uit de weekspreukenkalender