menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Actueel uit Oekraïne 

Nieuwsbrieven en achtergrondinformatie van Hulpkring Oekraïne vindt u op de speciale Oekraïne-pagina.

Update 3 juli: twee nieuwe nieuwsbrieven:

www.antrovista.com/oekraine.html

Beeld van Inna Nikolajeva uit Dnípr - 'Kinderen in de hemel'

voeg een reactie toe...


De schoonheidsglans der wereld,
dwingt mij om uit zielendiepten
de godskrachten van het persoonlijke leven
vrij te maken voor een wereldvlucht;
Mezelf te verlaten,
slechts in vertrouwen mezelf te zoeken
in wereldlicht en wereldwarmte.

uit de weekspreukenkalender

voeg een reactie toe...


Pinksteren, Trees Zwetsloot

Pinksteren, Trees Zwetsloot

voeg een reactie toe...


Toekomst onder onze voeten 

Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter schreef een essay over de urgentie van goed bodembeheer, onder de titel Onze toekomst ligt onder onze voeten.

Het is te lezen in het Demeter magazine die vanaf 4 juni in de biologische winkels te vinden is. Online vindt u het hier:

www.stichtingdemeter.nl/uploads/kvda-2022-3-bijlage-demeter-no-soil-no-food.4a69b7.pdf

voeg een reactie toe...


Tijdreis naar het eerste Goetheanum 

Sebastian Jüngel maakte een bijzondere presentatie over het eerste Goetheanum, met behulp van foto's van het model ervan.

Maximaliseer het beeld voor een bijna levensechte ervaring.

Het gebruikte model van het eerste Goetheanum is gemaakt door Rudolf Feuerstack, die daar maar liefst dertig jaar aan heeft gewerkt:

voeg een reactie toe...


Gecoördineerde aanval op de ziel 

Kees Kromme schreef voor de online versie van het tijdschrift Apokalypse Nu! een uitgebreid artikel over de aanval op de ziel met o.a. mRNA-vaccinaties en transhumanisme.

[AntroVista disclaimer] Het gelinkte artikel vertegenwoordigt uitsluitend de opvattingen van de auteur zelf en is gepubliceerd onder diens eigen verantwoording.

voeg een reactie toe...


Pasen 

anneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

Nieuwe ronde weekspreuken

De weekspreukenkalender van Rudolf Steiner begint ieder jaar op Pasen met de eerste spreuk. Als u nog niet eerder de reis van de ziel door het jaar hebt meegemaakt, is dit het juiste moment om in te stappen.

De digitale versie van AntroVista helpt om de onderlinge samenhang en structuur van deze mantrische spreuken te doorgronden.

Ter verdieping kunt u daarbij de column In de week van Kees Verhage volgen. Kees maakte hiervoor nieuwe vertalingen, waarbij hij vooral aandacht besteedde aan het metrum en de poëtische vorm van de spreuken. Passende muziek, afbeeldingen en YouTube-filmpjes maken de spreuken nog toegankelijker.

voeg een reactie toe...


Ruilen en roven 

In de webwinkel Gezichtspunten van Centrum Sociale Gezondheidszorg vindt u brochures over de gezondheid van lichaam, ziel en geest. De site heeft ook een afdeling waar u diverse uitgaven gratis kunt downloaden.

Vandaag is ook het boekje Ruilen, roven, basisinkomen - over waarde-vorming van Jan Saal daaraan toegevoegd.

voeg een reactie toe...


Landbouw is geen businessmodel 

Tijdschrift Vrij Nederland publiceerde een uitvoerig interview met Piet van IJzendoorn, voormalig voorzitter van de BD-Vereniging en al 40 jaar lang boer op De Zonnehoeve in de Flevopolder.

Zijn biografie loopt parallel met de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland; hij heeft een uitgesproken visie op het huidige landbouwbeleid.

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Dyslexie 

Herkennen en aanpakken

Truus van der Kaaij

Opvallend veel kinderen blijken tegenwoordig aan dyslexie te lijden. Dat roept de vraag op of onze moderne kinderen anders geaard zijn dan vroeger, of dat onze huidige leermethoden een soort bijwerkingen hebben die dyslexie bevorderen.

Truus van der Kaaij is deskundige op dit gebied. In deze tekst laat ze zowel de gangbare benadering zien als ook de benadering vanuit een antroposofisch mensbeeld. Het blijkt dat we dyslexie in veel gevallen wel degelijk kunnen aanpakken, wanneer we het vroegtijdig herkennen en ons verdiepen in de ontwikkelingsvraagstukken die daarbij horen.

Gezichtspunten nr. 76 - € 5.00

1 juli 2022

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Jaarplanner 2022/2023 

Leven met de seizoenen

Manon Berendse

Praktische jaarplanner boordevol inspiratie. Met tips & moois over opvoeden, creativiteit, buiten & binnen zijn en natuurlijk de seizoenen!

Voor iedereen die houdt van overzicht, inspiratie én wil leven met de seizoenen. Kijk naar hoe de natuur haar loop heeft en vier dat op je eigen manier. Laat je van week tot week inspireren - met verhalen, prikkelende citaten en sfeervolle beelden. Het geeft je gezin de ruimte om elkaar te vinden in het leven van alledag.

  • Loopt van zomervakantie 2022 t/m zomervakantie 2023
  • Volgt het ritme van de seizoenen met lekker veel schrijfruimte
  • Vol tips & moois
  • Over opvoeden
  • Ceativiteit
  • Tutorials waarmee je thuis aan de slag kunt

€ 19,95

30 juni 2022

ISBN: 9789060389584

Christofoor


Slot Sofenstein 

Zomer

­Tijdschrift

Een bewaartijdschrift voor vrijeschoolkinderen tot ca 10 jaar: dit eerste, zomerse nummer staat in het teken van Sint Jan, van het vieren van het Offerfeest en van de zomer. De kleurige uitgave bevat verhalen, puzzels, recepten, ideeën voor zomerse activiteiten buiten, voor knutseldingen en meer.

Slot Sofenstein is het ambachtelijk gemaakte antwoord op alle snelle gooimaarweg-boekjes en hapsnap-filmpjes. Het allereerste sofische kindertijdschrift van Nederland. 'Ambachtelijk' klinkt misschien wat ouderwetsig belegen, maar voor ons betekent het dat we de tijd nemen om iets écht moois te maken.

In deze gehaaste tijd is dat bijna een statement, en zo voelt het ook wel een beetje. We werken met schrijvers, fotografen en illustratoren die hun vak verstaan. Hun liefde en kunde voor taal, beeld en tekeningen spat van elke pagina af. Dat vóel je. Dat voelt je kind.

Een tijdschrift voor dromers, doeners en denkers tussen de 4 en 12 jaar. Met liefde en aandacht gemaakt. Liefde voor elkaar en de wereld in al haar allemachtige diverse pracht. Voor de natuur en haar seizoenen.

€ 12.95

28 juni 2022

ISBN: 9772773062004


De ziel van Rusland 

De relatie oost-west

Rudolf Steiner

Kunnen we speciaal in deze crisisperiode spirituele handvatten vinden?

Wat is er met Rusland aan de hand na het sovjet-communisme? Kunnen we het zware lot van de mensen in Oost-Europa begrijpen? Wat is de toekomst-opgave van de slavische mens? - Vanuit een groots perspectief doet Steiner in deze bloemlezing gewaagde en paradoxale uitspraken. Besproken worden onder meer: volksaard, taal en geschiedenis van de Rus, het communisme, Russische kunstenaars en filosofen, de verhouding oost-west, politiek, economie en religie. Met een voorwoord van Maarten Ploeger.

Een grote verzameling van fascinerende fragmenten over dit thema uit het hele oeuvre van Rudolf Steiner.

Met een voorwoord van Maarten Ploeger.

Tweede herziene druk, € 25.00

28 juni 2022

ISBN: 9789492462886

Uitgeverij Pentagon


Leer Voelen! 

Mieke Mosmuller

Met de waarheid valt niet te spotten, niet te spelen, je kunt de waarheid niet anders maken dan zij is. De waarheid heeft met beleving te doen - in die beleving meen je te weten of iets waar is, of iets niet waar is of dat je het niet kunt beoordelen. Waar kunnen we dit waarheidsbeleven vinden?

Leer Voelen! beschrijft de techniek om te komen tot een actief waarheidsbeleven. Dit beleven leeft in het voelen. Waarheidsgevoel is er vanzelf. Je hoeft alleen te leren hoe je je voor de beleving van de waarheid kunt openstellen. Van intuïtie tot sterk waarheidsbeleven: het ware voelen kun je leren!

Leer Voelen! is het vervolg op Leer Denken!, waarin wordt beschreven hoe je door het oefenen van het denken de eerste schreden zet in het onderscheiden van waarheid en onwaarheid.

€ 14.95

28 juni 2022

ISBN: 9789075240634

Uitgeverij Occident


Vlinder op mijn hand 

Heleen de Weger

“We reden op de fiets, jij in een stoeltje voorop, ergens in Drenthe, op een zonnige zomerdag, toen het ineens en zonder directe aanleiding door me heen flitste: ik heb een gehandicapt kind...

Die flits vervaagde weer, en ook al zag ik in de jaren die volgden de moeite die jij had om goed in je lichaam te komen, het duurde nog jaren voor die flits zich opnieuw verdichtte: toen ik het formulier in handen hield waarop van officiële zijde vermeld stond dat jij ´100% zwaar gehandicapt´ was. Ik weet nog goed hoe verbijsterd ik was: wordt dat zó gezien in de buitenwereld...?!

Ik zag jou vooral en bovenal als het stralende mensenkind, de prachtige mens die je was. Mijn zoon. Het kind wiens moeder ik ben. De mens die mij moeder maakte. Die mij zo rijk maakte dat er geen woorden voor zijn.”

Het relaas van een moeder van een kind met een zeldzame, ongeneeslijke ziekte. Tijdens het geleidelijke proces van ziekte en aftakeling en de worsteling daarmee, ziet zij haar kind als de bijzondere individualiteit die hij is. Zij leert van hem wat een ouder niet van een kind zou moeten leren.

Paperback, 117 pagina's,€ 13,50

27 juni 2022

ISBN: 9789492326799

Nearchus CV / Winde


Een blik op de toekomst 

De rol van aartsengelen

Hans Stolp

In Een blik op de toekomst geeft Hans Stolp op zijn unieke manier inzicht in de rol van aartsengelen in de ontwikkelingsweg van de mensheid en in de tijd die komen gaat.

In zeven cycli van elk ongeveer driehonderdvijftig jaar schenken zeven aartsengelen hun unieke impulsen aan de mensheid, waardoor wij steeds weer stappen kunnen zetten op onze ontwikkelingsweg.

In dit boek bespreekt Hans Stolp deze cycli en hun achtergrond. We leven nu in het Michaëltijdperk, waarin een groeiend contact met de geestelijke wereld mogelijk wordt. Hierna volgen Orifiël, Anaël, Zachariël, Rafaël, Samaël en Rafaël die ieder weer hun eigen kwaliteiten hebben en hun eigen impulsen met ons zullen delen.

Hans Stolp gaat tevens in op de vragen of het überhaupt mogelijk is om iets over de toekomst te zeggen, en of het belangrijk is om iets over die toekomst te weten. Het antwoord op beide vragen is 'ja'.

De vraag is wat wij zullen doen: blijven wij steken in onze duisternis? Of zullen we ons verder ontwikkelen richting het licht?

AnkhHermes, € 18.50

13 juni 2022

ISBN: 9789020218893


Naar een duurzame landbouw in 2040 

Een nieuw perspectief

Meino Smit

Is de landbouw in Nederland zo efficiënt, productief en renderend als aangenomen wordt? Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst als landbouwexporteur wereldspeler kunnen blijven?

Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning op de toekomst van de landbouw!

Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig is om de landbouw toekomstbestendig te maken.

“Je hoort vaak dat de Nederlandse landbouw zo efficiënt is. Maar dat is gewoon niet waar. Mijn onderzoek laat zien dat de stijging van de opbrengsten in de landbouw sinds 1950 klein is (slechts 12 procent), terwijl de input enorm is gestegen: ruim 600 procent. Vooral het indirecte gebruik van energie, arbeid en land is gegroeid. Ik heb alle input en output omgerekend naar energie. In 1950 leverde de landbouw net iets meer energie op dan erin was gestopt. In 2015 is de input per hectare ruim zes keer zo hoog als de output. De landbouw heeft dus zes eenheden energie nodig om één eenheid energie te produceren. Hoe kun je dat efficiënt noemen?”

(Meino Smit, interview in Dynamisch Perspectief)

“De doodsteek voor de bubble van de [Nederlandse landbouw als] wereldspeler is waarschijnlijk de precieze doorrekening die Meino Smit in zijn studie 'De Duurzaamheid van de Nederlandse landbouw' (2018) heeft gemaakt van alle op papier beschikbare kosten van de opbrengst van een hectare beheerd volgens intensieve landbouw. Wanneer je het indirecte landgebruik, de indirecte arbeid, de indirecte energie, het indirecte water etc. berekent, dan zie je dat de Nederlandse landbouw minder productief is 2020 dan in 1950. Het is nu tijd voor grote veranderingen.”

(Michiel Korthals, hoogleraar Filosofie, BNNVara, 8/3/2020)

Hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p., € 34,50

8 juni 2022

ISBN: 9789492326645

Nearchus CV / Kolisko


In gesprek met de aarde 

Een innerlijke ervaringsweg

Karsten Massei

'Als je je echt openstelt voor wat er uitgaat van een verwelkt blad, van het donkere gezoem van een bijenvolk, van een schaterende lach, van de aanblik van een knetterend vuur, van het wonder van een plantevorm of alleen maar van de beweeglijke vormen op het oppervlak van een voort stromende rivier, dan zul je je hogelijk verbazen over wat je overkomt. De opgenomen indrukken leiden in de ziel een eigen, krachtig leven, ze vormen de ziel, grijpen haar en ontsteken een vuur…' – Karsten Massei in dit boek.

De hier beschreven ervaringen samen met je eigen enthousiasme maken dat je verbinding krijgt met de boodschappen van aarde, planten, dieren en elementenwezens

Waar het om gaat is niet zozeer wat je doet vanuit de kracht van het kennende bewustzijn, maar om het hoe, om de harteliefde van een ontmoeting.

Paperback met flappen, 140 pagina's, € 20,00

28 mei 2022

ISBN: 9789492462817

Uitgeverij Pentagon


Opdat de mens geheel mens worde 

Rudolf Steiner

Voor het eerst in Nederlandse vertaling: de voordrachten-cyclus die Rudolf Steiner in april 1922 in Den Haag gaf in de context van een hogeschoolcursus antroposofie (GA 82). Deze voordrachten bestrijken vrijwel alle facetten van de antroposofie. Terugblikkend op deze cursus schreef Rudolf Steiner in Das Goetheanum, na terugkeer van zijn reis naar Holland en Engeland:

"Objecten op aarde moeten op de grond liggen om niet te vallen. De hemellichamen daarentegen dragen elkaar wederzijds. De gebruikelijke empirische wetenschappen steunen op zintuiglijke waarnemingen. De antroposofische moeten elkaar wederzijds dragen. Wie hen onderwerpt aan dezelfde criteria, lijkt op iemand die eist dat de aarde moet gestut worden in de ruimte. Zij valt niet als er geen steun is en precies op dezelfde manier stort de antroposofie niet in. Ze wordt op een andere manier gefundeerd dan de wetenschap die we gewoon zijn."

€ 23.00

12 mei 2022

ISBN: 9789077611395

Via Libra


De kunst van het goetheanistische gesprek 

Marjorie Spock

'Iets wat levendig aanwezig is wekt onze aandacht op. Waar het ontbreekt sluipt een heimelijk verveeld zijn in het gesprek binnen.'

'In het rustige gesprek tussen vrienden kan zich openbaren wat tot dan toe verborgen was. Wellicht openen zich nieuwe diepten, die we tot dat moment nog niet hadden gezien.'

'... een innerlijke houding van luisteren, niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf.'

'Een echt goetheanistisch gesprek vindt plaats over de drempel, in de etherische wereld, waar gedachten intuïties zijn.'

'... de weg openhouden: "Waar twee of drie zijn samengekomen in mijn naam, daar ben ik in hun midden."'

Een boekje dat ons de ogen kan openen om onze gesprekken te verdiepen.

€ 10.00

12 mei 2022

ISBN: 9789492462879

Uitgeverij Pentagon


De kleine akkerwinde 

Monique van der Zanden, illustraties Martine van Nieuwenhuyzen

Op een boerenerf groeit en bloeit een prachtige plant: een kleine akkerwinde. Ze is er heel gelukkig en geniet van de kleurige bloemen om zich heen. De boer en boerin en hun zoontje houden veel van de akkerwinde en zorgen goed voor haar. Op een dag toveren regen en zon een regenboog tevoorschijn. De kleine akkerwinde kijkt verbaasd en verrukt naar de reusachtige, vloeiende boog van tintelend licht. Die kleuren zijn nog veel mooier. Vanaf die dag wil ze alleen nog maar dichtbij die prachtige boog zijn.

Een troostrijk boek over verlies, maar ook over hoe mooi het is ergens voor te zorgen. Geschreven en geïllustreerd met liefde voor de natuur.

Gebonden, 32 pagina's, € 15,95

29 april 2022

ISBN: 9789060389492

Christofoor


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Onzelfzuchtigheid wordt tot catharsis

De meditatie van juli

Weekspreuk

In overgave aan de openbaring der zinnen,
verloor ik de drijfkracht van mijn eigen wezen,
Een gedachtedroom scheen
mij te verdoven om mij het zelf te ontnemen.
Maar reeds nadert mij wekkend
het werelddenken door de schijn der zinnen...

Week 14 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst
VOK

In het archief van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst vindt u een schat aan informatie.

Hieronder ziet u enkele artikelen voor deze tijd van het jaar.

Archief Vrije Opvoedkunst