menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Tijdreis naar het eerste Goetheanum 

Sebastian Jüngel maakte een bijzondere presentatie over het eerste Goetheanum, met behulp van foto's van het model ervan.

Maximaliseer het beeld voor een bijna levensechte ervaring.

Het gebruikte model van het eerste Goetheanum is gemaakt door Rudolf Feuerstack, die daar maar liefst dertig jaar aan heeft gewerkt:

voeg een reactie toe...


Gecoördineerde aanval op de ziel 

Kees Kromme schreef voor de online versie van het tijdschrift Apokalypse Nu! een uitgebreid artikel over de aanval op de ziel met o.a. mRNA-vaccinaties en transhumanisme.

[AntroVista disclaimer] Het gelinkte artikel vertegenwoordigt uitsluitend de opvattingen van de auteur zelf en is gepubliceerd onder diens eigen verantwoording.

voeg een reactie toe...


Pasen 

anneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

Nieuwe ronde weekspreuken

De weekspreukenkalender van Rudolf Steiner begint ieder jaar op Pasen met de eerste spreuk. Als u nog niet eerder de reis van de ziel door het jaar hebt meegemaakt, is dit het juiste moment om in te stappen.

De digitale versie van AntroVista helpt om de onderlinge samenhang en structuur van deze mantrische spreuken te doorgronden.

Ter verdieping kunt u daarbij de column In de week van Kees Verhage volgen. Kees maakte hiervoor nieuwe vertalingen, waarbij hij vooral aandacht besteedde aan het metrum en de poëtische vorm van de spreuken. Passende muziek, afbeeldingen en YouTube-filmpjes maken de spreuken nog toegankelijker.

voeg een reactie toe...


Ruilen en roven 

In de webwinkel Gezichtspunten van Centrum Sociale Gezondheidszorg vindt u brochures over de gezondheid van lichaam, ziel en geest. De site heeft ook een afdeling waar u diverse uitgaven gratis kunt downloaden.

Vandaag is ook het boekje Ruilen, roven, basisinkomen - over waarde-vorming van Jan Saal daaraan toegevoegd.

voeg een reactie toe...


Landbouw is geen businessmodel 

Tijdschrift Vrij Nederland publiceerde een uitvoerig interview met Piet van IJzendoorn, voormalig voorzitter van de BD-Vereniging en al 40 jaar lang boer op De Zonnehoeve in de Flevopolder.

Zijn biografie loopt parallel met de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland; hij heeft een uitgesproken visie op het huidige landbouwbeleid.

voeg een reactie toe...


Erger moet het niet worden 

U had het natuurlijk meteen door: het nieuwsbericht Nog veel erger! was een aprilgrap. Toch heeft het nog heel wat teweeg gebracht. We ontvingen een hele reeks instemmende of verbolgen reacties en meerdere verzoeken om hulp.

Het bericht is hier na te lezen:

U kunt er nu ook reacties aan toevoegen, wat op 1 april om begrijpelijke redenen niet mogelijk was.


97 jaar geleden 

97 jaar geleden overleed Rudolf Steiner,
op 30 maart 1925.

Het macrokosmische Onze Vader

voeg een reactie toe...


Onze Vader 

Het Onze Vader in het Oekraïens en in het Russisch, uitgevoerd in Oekraïne door Julia en Andriy Zhiltzov. Julia is euritmist en Andryi is priester van de Christengemeenschap in Odessa.

1 reactie, lezen/reageren...


Grondsteenspreuk voor Oekraïne 

De leden van de studie- en gespreksgroep Michaël in Arnhem hebben het initiatief genomen om iedere avond om 21.00 uur een kaars aan te steken en dan het vierde deel van de Grondsteenspreuk uit te spreken of te lezen.

Lees meer op het prikbord en doe mee:

/prikbord/67839-grondsteenspreuk-voor-oekraine.html

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Opdat de mens geheel mens worde 

Rudolf Steiner

Voor het eerst in Nederlandse vertaling: de voordrachten-cyclus die Rudolf Steiner in april 1922 in Den Haag gaf in de context van een hogeschoolcursus antroposofie (GA 82). Deze voordrachten bestrijken vrijwel alle facetten van de antroposofie. Terugblikkend op deze cursus schreef Rudolf Steiner in Das Goetheanum, na terugkeer van zijn reis naar Holland en Engeland:

"Objecten op aarde moeten op de grond liggen om niet te vallen. De hemellichamen daarentegen dragen elkaar wederzijds. De gebruikelijke empirische wetenschappen steunen op zintuiglijke waarnemingen. De antroposofische moeten elkaar wederzijds dragen. Wie hen onderwerpt aan dezelfde criteria, lijkt op iemand die eist dat de aarde moet gestut worden in de ruimte. Zij valt niet als er geen steun is en precies op dezelfde manier stort de antroposofie niet in. Ze wordt op een andere manier gefundeerd dan de wetenschap die we gewoon zijn."

€ 23.00

12 mei 2022

ISBN: 9789077611395

Via Libra


De kunst van het goetheanistische gesprek 

Marjorie Spock

'Iets wat levendig aanwezig is wekt onze aandacht op. Waar het ontbreekt sluipt een heimelijk verveeld zijn in het gesprek binnen.'

'In het rustige gesprek tussen vrienden kan zich openbaren wat tot dan toe verborgen was. Wellicht openen zich nieuwe diepten, die we tot dat moment nog niet hadden gezien.'

'... een innerlijke houding van luisteren, niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf.'

'Een echt goetheanistisch gesprek vindt plaats over de drempel, in de etherische wereld, waar gedachten intuïties zijn.'

'... de weg openhouden: "Waar twee of drie zijn samengekomen in mijn naam, daar ben ik in hun midden."'

Een boekje dat ons de ogen kan openen om onze gesprekken te verdiepen.

€ 10.00

12 mei 2022

ISBN: 9789492462879

Uitgeverij Pentagon


De kleine akkerwinde 

Monique van der Zanden, illustraties Martine van Nieuwenhuyzen

Op een boerenerf groeit en bloeit een prachtige plant: een kleine akkerwinde. Ze is er heel gelukkig en geniet van de kleurige bloemen om zich heen. De boer en boerin en hun zoontje houden veel van de akkerwinde en zorgen goed voor haar. Op een dag toveren regen en zon een regenboog tevoorschijn. De kleine akkerwinde kijkt verbaasd en verrukt naar de reusachtige, vloeiende boog van tintelend licht. Die kleuren zijn nog veel mooier. Vanaf die dag wil ze alleen nog maar dichtbij die prachtige boog zijn.

Een troostrijk boek over verlies, maar ook over hoe mooi het is ergens voor te zorgen. Geschreven en geïllustreerd met liefde voor de natuur.

Gebonden, 32 pagina's, € 15,95

29 april 2022

ISBN: 9789060389492

Christofoor


De werking van de leugen 

Rudolf Steiner

'De leugen regeert' was een uitspraak van een staatshoofd vorige eeuw. Wat is nu het effect van leugens of onwaarheden op mijzelf, op de ander, op het geestelijk leven? En waar komt de leugen eigenlijk vandaan?

De geesteswetenschapper onderzoekt de waarneembare, maar vooral de spirituele consequenties die de leugen in een samenleving van mensen heeft.

'Alle huichelarij, onwaarheid en laster blijft als een afdruk in het fysieke lichaam aanwezig. 's Nachts vinden de wezens uit de hogere werelden deze daarin.' Met alle gevolgen vandien. Prachtig zijn de door Steiner aangereikte handvatten om de leugen te overwinnen.

Een sublieme samenstelling van tekstfragmenten over dit thema.

Paperback, 86p., € 15,00

15 april 2022

ISBN: 9789492462862

Uitgeverij Pentagon


Het levende leren kennen 

Rudolf Steiner

Een voordracht die inzicht biedt in een sleutelvraagstuk van onze tijd: er heerst, in onze cultuur en wetenschap, een manier van denken waarmee het aards-fysieke onderzocht en (deels) begrepen kan worden, maar die de krachten van het levende, en die van het sociale, niet kan doorgronden.

Deze denkwijze leidt tot egoïsme en veel andere bedenkelijke zaken. In deze voordracht schetst Rudolf Steiner de diepere achtergrond hiervan en verduidelijkt welke weg mens en cultuur moeten inslaan om de wereld van het levende te leren kennen.

"Deze verandering in de mensheid, het onver­schillig worden van de mensen voor de grote lotgevallen van het bestaan, is het opvallend­ste fenomeen. Het laat de mensen tegenwoordig allemaal koud. De grootste, indringendste en meest intense feiten worden als sensatie opgeno­men. Ze werken niet schok­kend genoeg. En dat komt alleen maar omdat het steeds sterker wordende intelligente egoïsme het interessege­bied van de mensen inperkt."

Voordracht van 17 augustus 1919, afkomstig uit:

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave (GA 296)

Brochure, 36 pagina's, € 3.00

8 april 2022

Nearchus CV


De christelijke impuls in de Filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner 

John Roex

De voorliggende studie is een bescheiden poging om de christelijke impuls van de Filosofie der Vrijheid enigszins te begrijpen. De christelijke impuls is de rode draad in dit werk. Het is geen samenvatting van het boek maar een zoektocht naar die elementen erin, die de christelijke impuls kunnen duiden vanuit diverse invalshoeken.

De motivatie tot dit boek mag niet worden gezocht in een vrijblijvend spel met abstracte begrippen maar in de mogelijkheid dat op een dag de Christus-impuls zich in ons hart wil uiten in een Christus-ervaring.

€ 16.50

8 april 2022

ISBN: 9789492326768

Nearchus CV / Adventum


Meerdere wegen bij het levenseinde 

Zoektocht naar inzichten

Stichting Wederzijds

Meerdere wegen bij het levenseinde – Onder deze titel heeft de Academie Antroposofische Gezondheidszorg enkele maanden geleden een nascholings-dag voor zorgprofessionals georganiseerd. Deze nascholing werd verzorgd door mensen uit de onderzoeksgroep van Stichting Wederzijds. Voor de cursisten werd een uitgebreide hand-out van deze dag gemaakt.

Zo is er een boekje van ruim 100 pagina’s ontstaan. Vanuit de vraag ‘Maakt het uit hoe we sterven’ wordt beschreven wat natuurlijk sterven is en wat de betekenis is van het stervensuur. Mensen kunnen kiezen voor bewust stoppen met eten en drinken. In het boekje vindt u informatie over wat er nodig is om dit proces goed te laten verlopen. Het is een vorm van natuurlijk sterven, waarbij eigen regie een rol speelt.

Er is een verpleegkundige bijdrage over de mogelijkheden van uitwendige therapie tijdens het stervensproces. Ook vindt u informatie over Olibanum comp, een geneesmiddel in de laatste levensfase, dat bestaat uit gepotentieerde mirre, wierook en goud.

Het boekje biedt bijzondere gezichtspunten. Hoewel het nog niet zijn ideale vorm heeft gekregen door de tijdsdruk waaronder het is ontstaan, vinden we het in het bestuur van Wederzijds belangrijk om het via de website aan geïnteresseerden aan te bieden.

€ 10,00 + verzendkosten, te bestellen bij Stichting Wederzijds:

31 maart 2022


Sociale driegeleding of...? 

Els van Dongen

Sociale driegeleding gaat over het 'binnenbrengen' van de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap in onze sociale werkelijkheid: vrijheid waar mensen zich ontwikkelen; broederschap in de economie en gelijkheid waar wij samen onze rechten en plichten bepalen.

Deze brochure (40p en rijk geïllustreerd) geeft in kort bestek de essentie van de sociale driegeleding weer en is in woord en beeld een eigentijdse en toegankelijke inleiding tot de sociale driegeleding.

De prijs van een brochure is € 2,50, korting bij afname meerdere exemplaren.

28 maart 2022

Nearchus CV


Op zoek naar het land van de regenboog 

Verhalen en sprookjes rond de levensweg

Bert Voorhoeve

De verhalen en sprookjes in dit boek zijn ontstaan tijdens het gaan van mijn levensweg op bekende en onbekende wegen, nieuwe wegen, gebaande en ongebaande wegen, omwegen en smalle hobbelige paadjes.

De verhalen en sprookjes zijn ook ontstaan naar aanleiding van ontmoetingen, waarnemingen in de natuur, gesprekken over levensvragen en problemen, doormaken van een ziekte, biografie-en sprookjescursussen en het werk met vele groepen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Leidraad was daarbij een zin uit De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry: ‘Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, alleen met je hart kun je goed zien’.

De verhalen en sprookjes kunnen een nieuw licht werpen op je levenservaringen. Beelden in verhalen en sprookjes kunnen je innerlijk sterken en kracht en troost geven doordat je ontdekt: zó kun je er ook naar kijken.

Het labyrint is een bemoedigend beeld voor onze levensweg. Ondanks omwegen gaat de weg steeds verder. Maar je moet in beweging blijven en je regelmatig omkeren om te zien dat de weg in een andere richting verder gaat.

158 blz. paperback € 21,50

25 maart 2022

ISBN: 978 90 831586 5 5

Uitgeverij Cichorei


Wij vieren feest in de lente en de zomer 

Susannah van Asch-Yasuda, illustraties Annefleur Beekman

Wat gebeurt er veel in een jaar! De natuur verandert voortdurend en ondertussen groeien de kleine kinderen op in een alsmaar voortrollende cyclus van de seizoenen en de jaarfeesten. In dit eerste deel van Wij vieren feest begint het voorjaar heel voorzichtig tevoorschijn te komen na een koude winter, en loopt tot het midzomerfeest van Sint-Jan. Bladzijde voor bladzijde geeft het de gang door het jaar gedetailleerd en liefdevol weer.

Wij vieren feest! is een uniek kinderboek gemaakt met illustraties van wol. De magische gedichtjes spreken tot de verbeelding en nodigen uit om je onder te dompelen in de sfeer van ieder jaarfeest.

Het boek is van stevig karton en lekker groot, zodat je zowel heerlijk in kan lezen met je kindje en het boek prachtig op de jaartafel gezet kan worden.

In dit boek komen de volgende lente en zomerfeesten aan bod:

  • Maria Lichtmis
  • Carnaval
  • Palmpasen
  • Pasen
  • Pinksteren
  • Sint Jan

€ 16,95

21 maart 2022

ISBN: 9789060389508

Christofoor


Mensenwijding en Wederkomst 

Peter Selg

De twee publicaties die hier in een Nederlandse vertaling zijn samengebracht zijn ontstaan uit een reeks voordrachten, die Peter Selg gaf aan studenten van de priesteropleidingen van de Christengemeenschap in Hamburg, Spring Valley en Stuttgart.

In het eerste deel met de titel 'Mensenwijdingsdienst' wordt de complexe en vaak misverstane betrekking van Rudolf Steiner tot de Christengemeenschap besproken. Tevens komt de intieme relatie van Rudolf Steiner met de priesterkring - die anders is dan met andere beroepsgroepen in de antroposofische beweging - ter sprake.

In het tweede deel met de titel 'Wederkomst' wordt de stichting van de Christengemeenschap in de context van de wederkomst van Christus geplaatst en wordt deze stichting verlevendigd door getuigenissen van priesters van het eerste uur.

Peter Selg (geboren 1963) is arts voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Hij leidt het Ita Wegman-instituut voor antroposofisch fundamenteel onderzoek in Arlesheim, Zwitserland.Tevens is hij docent aan de universiteit Witten-Herdecke en de Alanus Hogeschool in Alfter. Hij maakt deel uit van het bestuur van de internationale antroposofische vereniging.

€ 25.00

10 maart 2022

ISBN: 9789082465167

Uitgeverij Aan de Tijd


Tussen Wodan en Widar 

Alice Woutersen-van Weerden

Wonderlijk rauw en bizar klinken de oudste verhalen uit Noord-Europa, waaronder de Edda, ons in de oren. Waar gaat dit over? Hier worden duidelijk geen persoonlijke beslommeringen of zieleroerselen uitgebeeld, en evenmin de lotgevallen van een volk. De beelden zijn van bovenmenselijk, kosmisch formaat. Ze handelen over een dramatische proces, waar enorme creatieve krachten bij betrokken zijn. Dat proces is de schepping van de wereld, de creatieve krachten zijn de goden, reuzen en dwergen, en het doel van hun inspanning is de mens.

Tussen Wodan en Widar tracht de evolutionaire beelden van de Edda, met al hun wonderlijke en grillige details, stap voor stap te ontsluieren. Daarbij biedt de spirituele kosmologie van Rudolf Steiner een fascinerende leidraad. Oude overleveringen en twintigste-eeuwse helderziendheid blijken elkaar in hoge mate aan te vullen en tot een inspirerend beeld van de menselijke ontwikkeling samen te smelten.

€ 24.50

10 maart 2022

ISBN: 9789492326744

Nearchus CV


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Volharding wordt trouw

De meditatie van juni

Weekspreuk

Opgestaan is uit de eigenheid
mijn zelf, en vindt zichzelf als wereldopenbaring
in tijd- en ruimtekrachten;
De wereld toont mij overal
de waarheid
als goddelijk oerbeeld van mijn voorstellingen.

Week 6 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst
VOK

In het archief van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst vindt u een schat aan informatie.

Hieronder ziet u enkele artikelen voor deze tijd van het jaar.

Archief Vrije Opvoedkunst