menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws
De wrâld hja driget te bedwelmjen
De oanberne krêften fan de siel.
Heugenis, kom do no út geastesdjipten
Ljochtsend fanwegen
En sterkje yn my it skôgjend sjen,
Dat allinne troch krêften fan de wil
Yn wêzen bliuwe kin.

U begrijpt precies wat hierboven te lezen valt? Dan zult u ook wel blij zijn met de nieuwe app van AntroVista:

Antroposofyske Wikespreuken
Meditaasjes foar de wiken fan it jier

Ytsen Kooistra maakte in 2001 een vertaling van Rudolf Steiners Seelenkalender in de Friese taal, die door uitgever Wim Lofvers in een totale oplage van 130 stuks werd uitgegeven.

Op initiatief van Oebele van der Lei en met vriendelijke toestemming en medewerking van de huidige rechthebbende Dieuwke Melchers, heeft AntroVista dit boekje omgewerkt tot web-app.

Er zijn nog enkele exemplaren in boekvorm beschikbaar. Op de pagina 'Kolofon' in de app leest u daar meer over.

1 reactie, lezen/reageren...


Landelijke conferenties 

De volgende landelijke conferenties zijn te vinden in de agenda van de komende maand:

klik om te vergroten

Lichtbaken 1917-2017

Antwerpen, 24 februari: Internationale conferentie met Peter Selg, Roland Halfen, Albert Schmelzer en Tomáš Zdrazil en 20 werkgroepleiders uit Nederland en België.

/agenda/43793-lichtbaken-1917-2017-vrijdag-24-februari-2017.html

klik om te vergroten

Levenskrachten en Preparaten

Dronten, 24 februari: winterconferentie van de BD-Vereniging.

/agenda/44324-levenskrachten-en-preparaten-vrijdag-24-februari-2017.html

klik om te vergroten

Vitaliteit, bron van het leven

Zeist, 11 maart:Themadag van 'Cursus pedag0gie voor het jonge kind' voor allen die werken met het kleine kind.

/agenda/44018-vitaliteit-bron-van-het-leven-zaterdag-11-maart-2017.html

voeg een reactie toe...


Lichtwortel, verbeterd 

De aardappel heeft wellicht zijn langste tijd gehad als belangrijkste voedingsmiddel van de Westerse wereld. Al in 1924 gaf Rudolf Steiner de uit China afkomstige lichtwortel aan als mogelijk alternatief. Deze plant, ook wel Chinese Yam genoemd, krijgt de laatste jaren toenemend belangstelling.

Antroposofisch arts Theo Zimmermann schreef er een essay over en publiceerde dat voor het eerst op Antrovista, in november 2015.

Inmiddels heeft hij een nieuwe, verbeterde versie hiervan beschikbaar gesteld, die u op onderstaande pagina kosteloos kunt downloaden.

de-lichtwortel-dioscorea-batatas.html

1 reactie, lezen/reageren...


Kerstklanken 

De innige muziek die u hoort als u op de afspelers hierboven klikt, is gecomponeerd door Ivar Römer, als toonzetting van een passage uit de grond­steen­spreuk van Rudolf Steiner.

De eerste is een tweestemmige versie met fluit en harp, de andere driestemmige met fluit, klarinet en hobo. De bladmuziek kunt u hier downloaden:

gottliches licht christus sonne (canon) pdf

gottliches licht christus sonne (fluit klarinet hobo) pdf

In der Zeiten Wende
Trat das Welten-Geistes-Licht
In den irdischen Wesensstrom,
Nacht-Dunkel
Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet
Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet
Die weisen Königshäupter.

Göttliches Licht,
Christus-Sonne
Erwärme
Unsere Herzen,
Erleuchte
Unsere Häupter,
Daß gut werde,
Was wir
Aus Herzen gründen,
Was wir
Aus Häuptern
Zielvoll führen wollen.

Rudolf Steiner - uit de grondsteenspreuk

spreuken.antrovista.com/der-grundstein.html

Meer werk van Ivar kunt u beluisteren in zijn muziek-ecards:

De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

Muziek op teksten van Rudolf Steiner

2 reacties, lezen/reageren...


Vriendenkring AViN Bibliotheek 

klik om te vergroten

De landelijke antroposofische bibliotheek, sinds 1958 gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag, beheert een unieke collectie boeken met grote culturele waarde.

De vrienden van de landelijke antroposofische bibliotheek zien deze bibliotheek als een centrale instelling binnen de Antroposofische Vereniging in Nederland en als een onmisbaar orgaan in het sociale organisme van de Nederlandse antroposofische beweging.

De vriendenkring wil daarom voorwaarden scheppen waaronder deze bijzondere bibliotheek ook in de toekomst kan gedijen.

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Pippa en Pelle in de zomerzon 

Daniela Drescher

Op een zonnige zomerdag beleven Pippa en Pelle nieuwe avonturen.

Dit prachtig uitgevoerde kartonboekje van illustratrice Daniela Drescher nodigt uit om samen met kleine kinderen op ontdekkingsreis te gaan.

1e druk | karton | 153 x 180 mm | € 7,50

7 februari 2017

ISBN: 9789060387894

Uitgeverij Christofoor


Je kind beter begrijpen 

Ieder kind zijn eigen constitutie

Loïs Eijgenraam

Kinderen (maar zij niet alleen) hebben eigenschappen die niet zozeer individueel persoonlijk zijn, maar die bij een bepaald 'type' horen. In het opvoeden is het van belang en erg behulpzaam, als je kunt onderscheiden wat aan je kind individueel is en waarin het kind meer met een bepaald typesamenvalt. In dit toegankelijke boekje worden de vier constitutietypen besproken, evenals de zgn groot- en kleinhoofdige kinderen en de aardse en kosmische typen.

Met veel praktische tips en adviezen.

Paperback, 140 pagina's, € 12,50

6 januari 2017

ISBN: 9789060388037

Uitgeverij Christofoor


Europese mysterïen en ingewijden 

Rudolf Steiner

In deze verzameling van twee voordrachten en twee fragmenten spreekt Rudolf Steiner over de mysteriën die in het verleden in het westen, midden en in het noorden van Europa leefden en over hun verhouding tot de dood en het mysterie van Golgotha. Daarin komen ook oude sagen en verhalen aan bod, waaronder de verhalen over Floris en Blanchefleur en over Lohengrin.

Paperback, 57 pagina's, € 12,50

6 januari 2017

ISBN: 9789492462022

Uitgeverij Pentagon


Verborgen vermogens en geheime genootschappen 

Rudolf Steiner

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over krachten die de ontwikkeling van de mensheid proberen te beïnvloeden, onder meer in politiek en geschiedenis. Wat leeft er in oost - midden - west en wat willen geheime genootschappen bewerken? Ook over de drie occulte vermogens die op een juiste of onjuiste manier ontwikkeld kunnen worden.

Een hulp om actuele ontwikkelingen op de wereld beter te kunnen begrijpen.

Paperback, 66 pagina's, € 12,50

6 januari 2017

ISBN: 9789492462046

Uitgeverij Pentagon


Zwanenvleugels 

Een spirituele biografie

Judith von Halle

In deze autobiografie vertelt de schrijfster over haar kinder- en jeugdjaren, vanaf haar allereerste herinnering tot aan haar 25e jaar, toen zij met de antroposofie in aanraking kwam. In al die jaren ziet zij de wereld anders dan de mensen om haar heen die zien en zoekt zij niet alleen antwoorden op diepe levensvragen maar zoekt zij ook naar een basis waarop zij haar spirituele ervaringen kan begrijpen en baseren.

Hardcover, genaaid, 407 pagina's, € 34,00

6 januari 2017

ISBN: 9789491748561

Uitgeverij Cichorei


Piloot zijn van je eigen levensreis 

Acht wegen naar een vervuld leven

Adriaan Bekman

In dit kleine boekje beschrijft de auteur 8 verschillende wegen om je leven meer vervuld vorm te geven. Ze leiden je onder meer langs het gebied waarin je als sociaal mens tussen en met anderen leeft maar voeren je ook langs het gebied van je eigen gezondheid, kracht en inspiratie.

Paperback, 57 pagina's, met afbeeldingen in kleur, € 12,50

6 januari 2017

ISBN: 9789491748554

Uitgeverij Cichorei


Verborgen geheimen in het Lourdes-mysterie 

En in het leven van Bernadette Soubirous

Albèrt van Raaij

In de levensloop van Bernadette Soubirous, die in 1858 18 verschijningen kreeg, ontdekte de schrijver enkele nog nauwelijks belichte zaken. Aan de hand van de evangeliën van Mattheüs en Lucas (en Rudolf Steiners voordrachten daarover) gaat hij vervolgens op zoek naar de mogelijke betekenis van de Maria-verschijningen waarvan Bernadette getuige was.

Paperback, 100 pagina’s, met afbeeldingen in kleur, € 16,50

6 januari 2017

ISBN: 9789491748547

Uitgeverij Cichorei


Red de elementenwezens 

Thomas Mayer

De wereld om ons heen is ook de wereld van de elementenwezens. Zij zijn betrokken bij alles wat in de natuur gebeurt. Ook in onze 'binnenwereld', in onze gedachten en gevoelens, leven elementenwezens.

Zij zien vooruit naar het moment waarop wij in staat zullen zijn een bewuste verbinding met hen aan te gaan. Dat is voor hen, en voor ons, van groot belang.

Thomas Mayer vertelt open en persoonlijk over zijn ervaringen met elementenwezens, nuchter en bezield. Hij schetst zijn ontmoetingen met verschillende wezens en laat zien hoe wij ons vermogen elementenwezens waar te nemen kunnen ontwikkelen. En bovenal laat hij ons beleven en begrijpen wat zij van de mens vragen.

Paperback, 166 pagina's, € 16,50

8 december 2016

ISBN: 978-94923-260-8-9

Nearchus CV


De christologie van Rudolf Steiner 

Een wegwijzer

Kitty Steinbuch (samenstelling)

Rudolf Steiner kent aan het ’Christus-gebeuren’ een centrale plaats toe in de ontwikkeling van mens, mensheid en wereld. Dat betekent niet dat antroposofie ’christelijk’ zou zijn in de levens-beschouwelijke of religieuze zin. Antroposofie is in principe met elke levensovertuiging of religie te combineren.

Wel is het voor Rudolf Steiner essentieel dat men uitgaat van het mysterie van Golgotha als historisch feit, en dat men dit niet alleen maar als een verhaal beschouwt. Hij spreekt in dit verband dan ook van ’het keerpunt der tijden’.

Zoals ook in de vier evangeliën te lezen is, wordt Christus verbonden met genezingen en demonen-uitdrijvingen. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om deze uitgave via onze site ook besteld kan worden.

Deze wegwijzer is samengesteld om de lezer te helpen in de overvloed van feiten en achtergronden met betrekking tot de christologie van Rudolf Steiner een weg te vinden. Daartoe zijn eerst de ruim 30 voornaamste thema’s kort aangeduid en voorzien van de bronnen waar men zich nader kan informeren. Vervolgens is aan een aantal mensen gevraagd om te beschrijven hoe zij bij het werk in hun werkgebieden deze christologische grondslagen tegenkomen. Deze beschrijvingen dragen dan ook een meer persoonlijk karakter.

€ 12.00

26 november 2016

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Oordeelsvorming - een weg naar innerlijke vrijheid 

Lex Bos

Dynamische Oordeelsvorming is een praktisch instrument dat mensen in staat stelt tot een uitgebalanceerd en overwogen oordeel te komen. Het werken met Dynamische Oordeelsvorming blijkt daarnaast bij te dragen aan de kwaliteit van de interactie tussen de betrokkenen. Discussie wordt tot dialoog!

Sinds de auteur in 1974 het concept van Dynamische Oordeelsvorming introduceerde heeft het in grote en kleine samenwerkingsverbanden zijn waarde bewezen. In binnen- en buitenland wordt op basis van dit 'model' gewerkt, door o.a. organisatieadviseurs, trainers en mediators.

Dit boekje biedt een gedegen inleiding tot het concept van Dynamische Oordeelsvorming. Het proces begint met een vraag en gaat dan op zoek naar een antwoord. Niet zelden wordt daarbij ontdekt dat zich achter de startvraag een veel wezenlijkere vraag verbergt. Karakteristiek voor het proces van Dynamische Oordeelsvorming is dat het niet verloopt in voorgedachte fasen, maar zich voltrekt in een levendige interactie tussen de basiscomponenten die bij elke oordeelsvorming een rol spelen. Het is met name daardoor dat de discussie tot dialoog kan worden.

Het boekje bevat tevens beschrijvingen van enkele praktijktoepassingen.

Vierde herziene druk, paperback, 53 pagina's, € 12,00

23 november 2016

ISBN: 9789492326072

Nearchus CV


Het hele jaarFEESTEN 

Thuis jaarfeesten vieren in de herfst en winter

Lisa Wade en Daan Rot

Een boek over hoe je dat nu doet, Sint Maarten op tijd voorbereiden, iets origineels hebben voor Sinterklaas zonder dat je van alles vergeet en ondertussen je kinderen op tijd naar school brengen en werken en eten koken. Dit boek is een heel praktische hulp voor ouders die echt iets goeds willen met hun gezinsleven, de jaarfeesten willen vieren én het druk hebben in hun werkleven.

Het boek nodigt uit om samen naar buiten te gaan, samen het eten voor te bereiden, verhalen te vertellen en veel te zingen. Het boek inspireert, is geen naslaggids, maar haalt uit het antroposofische gedachtegoed datgene, wat tegenwoordig van pas komt en goed te doen is.

Dit eerste deel begint met 11 november / Sint Maarten en behandelt de herfst- en winterfeesten.

Gebonden, 20 x 24 cm, € 19,90

15 november 2016

ISBN: 9789060387924

Uitgeverij Christofoor


Barstensvol leven 

Een pleidooi voor vitale voeding

Petra Essink en Paul Doesburg

Vitaliteit is een populair woord. Je komt het tegen op de sportschool, bij de groenteboer, de huisarts, de psychiater, in de landbouw en in de (voedings)wetenschap. Het trendy karakter van het begrip heeft alles te maken met het ‘op de tocht staan’ ervan. De zorgelijke ontwikkeling van een hele serie zogenaamde ‘welvaartsziekten’ en de achteruitgang van de vruchtbaarheid van onze landbouwgronden zijn twee fenomenen die laten zien dat op veel levensgebieden een tekort aan vitaliteit ervaren wordt.

Ondanks dat vitaliteit ‘in’ is, is het tot op heden wetenschappelijk gezien, een ‘ongrijpbaar’ fenomeen. Ook in de voedingswetenschap weet men er nog geen raad mee. Dit is volgens de auteurs de reden dat de vraag –is biologische (dynamische) voeding gezonder?-, niet eenduidig beantwoord kan worden.

Wat is vitaliteit? Wat is vitale voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onderzoek en bepaal je de vitaliteitswaarde van voeding? En wat doet vitale voeding met je gezondheid? Deze vragen komen in dit boek aan bod, waardoor het mogelijk wordt om helder(der) over het levende aspect van voeding te kunnen nadenken, spreken en handelen. De verhalen van verschillende boeren, artsen, een kok, bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschappers, allen pioniers en tevens specialisten op het gebied van voedingsvitaliteit, laten zien hoe je vitaliteitsbevorderend bezig kunt zijn met je voeding. Wat in al hun verhalen naar voren komt is dat vitaliteit een duidelijke relatie heeft met veerkracht én met ‘de mate van’ authenticiteit van planten, dieren, mensen en landbouwbedrijven. Dit inzicht brengt het antwoord op de vraag -is biologisch (dynamisch) gezonder ?-een stuk dichterbij!

Het erkennen, en vervolgens verzorgen van vitaliteitwaarde van onze voeding zou, volgens de schrijvers van dit boek, wel eens van groot belang kunnen zijn voor de toekomstige gezondheid van mensen, dieren, planten en de aarde.

Gebonden, 17 x 23 cm, € 24,50

14 november 2016

ISBN: 9789060388082


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Zwijgzaamheid wordt meditatieve kracht

De meditatie van februari

Weekspreuk

Ontstaan wil uit de wereldschoot
de vreugde aan het worden,
de schijn der zinnen verkwikkend.
Zij moge de kracht van mijn denken
toegerust vinden met de goddelijke krachten,
die krachtig in mijn innerlijk leven.

Week 47 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

Donderdag 16 februari is het novembernummer van 1989 aan het archief toegevoegd.

Deze uitgave heeft als thema De achtergronden van het Sint Nicolaasfeest en bevat o.a. de volgende artikelen:

Joes Gerretsen-Emmen Riedel
De achtergronden van het Sint Nicolaasfeest

Henk Sweers
De echte Sint Nicolaas

Wim Veltman
De doopvont van Zedelgem

Roel Den Dulk
Over Sint Nicolaas: "Hoe vertel ik het mijn kinderen..?"

Archief VOK