menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Vitale gewassen, vitale voeding 

Paul Doesburg onderzoekt in het Crystal Lab in Basel de vitaliteit van levensmiddelen. Hij gebruikt daarvoor de kristallisatiemethode, waarbij de levenskrachten zichtbaar gemaakt worden.

Foodcoop Odin publiceerde een interview met hem:

voeg een reactie toe...


Esoterisch Christendom 

Met ingang van deze maand verzorgt AntroVista de website Esoterisch Christendom. In deze archiefsite vindt u vele artikelen van Hans Stolp, Margarete van den Brink en andere auteurs.

Die artikelen kunt u kosteloos lezen en downloaden als pdf. Ze zijn overzichtelijk gerubriceerd. Met de handige zoekfunctie vindt u snel wat u weten wilt.

In de komende tijd zullen er steeds nieuwe artikelen worden toegevoegd.

voeg een reactie toe...


Memorandum van Frankfurt 

In 2008 namen Ramon Brüll en dr. Jens Heisterkamp van Info3 stelling tegen de steeds weer in de pres opduikende beweringen dat Rudolf Steiner racistische opvattingen zou hebben gehad.

Dit zogeheten Memorandum van Frankfurt is nu ook in vertaling beschikbaar, o.a. in het Nederlands.

Info3 heeft in 2018 bovendien een boekje uitgegeven van beide auteurs, met de titel Rudolf Steiner und das Thema Rassismus. Het is via de webshop van de uitgever te bestellen.

voeg een reactie toe...


Sint Jan 

De schoonheidsglans der wereld,
dwingt mij om uit zielendiepten
de godskrachten van het persoonlijke leven
vrij te maken voor een wereldvlucht;
Mezelf te verlaten,
slechts in vertrouwen mezelf te zoeken
in wereldlicht en wereldwarmte.

uit de weekspreukenkalender

voeg een reactie toe...


Nieuwe aartsbewindsdrager 

De Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing, heeft een nieuwe internationale aartsbewindsdrager. Dit ambt wordt nu vervuld door de Braziliaan João Torunsky.

Een interview met hem (in het Duits) is te beluisteren op:

Een in het Nederlands vertaald kennismakings­interview uit het maandblad Die Christengemeinschaft leest u hier:

voeg een reactie toe...


Verzamelpuntje 

Gepensioneerd antroposofisch huisarts Johanna Priester begon tien jaar geleden een website met korte teksten, met een ondersteunende, positieve inhoud:

Inmiddels heeft ze met dezelfde intentie een YouTube-kanaal geopend, getiteld Johanna’s Verzamelpuntje.

De eerste filmpjes gaan o.a. over Wakker worden: je lichaam aantrekken:

en Gewoonte, geheugen en vitaliteit: weefsel van herhaling en herkansing:

(On)regelmatig zullen er nieuwe filmpjes bij komen.

voeg een reactie toe...


Corona in antroposofisch Nederland 

Onder de nogal aangedikte titel 'Ahriman is opgestaan' doet De Groene Amsterdammer een rondje Zeist en maakt een evaluatie van de opvattingen over de coronamaatregelen en vaccinatie binnen de antroposofische beweging.

Middels een video-interview komt ook Michaela Glöckler aan het woord.

2 reacties, lezen/reageren...


Spirituele weerbaarheid in de coronacrisis 

De Duitse auteur, meditatieleraar en burgerrechtenactivist Thomas Mayer schreef een boekje met 28 meditaties en oefeningen, speciaal voor deze coronatijd.

Het is nu vertaald in het Nederlands en kosteloos te downloaden als pdf:

spirituele weerbaarheid in de coronacrisis.pdf

Een gedrukte versie kunt u bestellen via deze website:

1 reactie, lezen/reageren...


Op weg naar de ander 

Ivar Römer (Novalis Atelier) hield afgelopen week een online-lezing over het Pinksterfeest in samenhang met de rozenkruisersgedachten.

U kunt de lezing hier downloaden:

Pinksterlezing-Ivar-Romer.pdf

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Het raadsel van het menselijke Ik 

Een antroposofische beschouwing

Sergej O. Prokofieff

In ons bewustzijn ervaren we onszelf als een dagelijkse werkelijkheid. De huidige wetenschap ontkent echter vaak het bestaan van het ik als een unieke geestelijke wezenskern. Vormt deze miskenning van het ik niet een grote hindernis voor een gezonde ontwikkeling? Sergej Prokofieff verdedigt het principe van het ik op basis van de antroposofie van Rudolf Steiner. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het niveau van het gewone, het hogere en het ware ik van de mens.

Behalve het gewone ik blijkt het namelijk zinvol om ook het bestaan van een hoger Ik te erkennen, waarmee we innig, maar doorgaans goeddeels onbewust zijn verbonden. De antroposofie wijst op het grotere perspectief van karma en reïncarnatie. Onze motieven in dit leven houden verband met voorgaande levens: we zijn geen onbeschreven blad.

Vanuit een nog hoger standpunt kan het ik in samenhang worden gezien met het wezen van Christus dat – boven alle religies verheven – kan worden opgevat als principe van universele mensenliefde en zelfs als het Ik van de mensheid. Vanuit dit hoogste niveau is ieder mens verwant met Christus. Deze verwantschap vormt de kern van het ware Ik.

Uitgeverij Kitesj, € 12.00

29 juli 2021

ISBN: 9789083170602


De mysteriën van Christus 

Voor wie het begrijpen wil

Hans Stolp

In De mysteriën van Christus vertelt Hans Stolp op geheel eigen wijze over het esoterisch christendom, dat zo anders kijkt naar de geheimen die zijn verbonden met Jezus Christus dan dat de kerkelijke traditie dit doet. Wonderschone materie voor de liefhebbers, zoals alleen Hans Stolp die aanreiken kan.

Waarom, vroeg Hans Stolp zich als kind al af, kreeg hij wel drie verschillende namen: Jezus, Christus en Jezus Christus? Met die verschillende namen zijn grote geheimen verbonden. Na jarenlang onderzoek naar de vraag “Wie is Jezus?” vertelt hij in dit boek over de mysteriën van de kosmische Christus, van Jezus van Nazareth, van Jezus Christus en van de Christus.

Maar, zo schrijft Hans Stolp: “U hoeft overigens wat mij betreft niets te geloven van wat er in dit boek staat: de tijd van geloven op gezag van een ander is definitief voorbij. Maar misschien zijn er inzichten of thema's die u raken en waarvan uw ziel zegt: ja, ik voel dat het zo moet zijn. Neem die inzichten dan mee en laat ze uw leven verrijken.”

“Hoe waar is het dat zelfs het diepste donker geschenken in zich draagt. Hoe waar is het dat het donker de geboortegrond van een nieuw en hoger inzicht en van een hoger bewustzijn is. Hoe waar dat Christus ons dan zo nabij komt.” – Hans Stolp

AnkhHermes - € 18.50

29 juli 2021

ISBN: 9789020217490


Over de Hiërarchieën van de Engelen 

De eerste Hiërarchie

Mieke Mosmuller

'Wanneer je je op je kenvermogen van het Ik bezint, dan bevind je je direct in het gebied van de eerste Hiërarchie.'

'Wanneer we ons in het wezen van het Wereldwoord inleven, dan vinden we het daar, waar de Triniteit spreekt: In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God, en God heeft het Woord in één keer gesproken.

Wij kunnen het echter niet in één keer begrijpen, wij hebben aeonen en aeonen nodig om ons daarin in te leven. En de wijze waarop wij ons in onze tijd in het Woord kunnen inleven, dat zijn de categorieën, waarvan Rudolf Steiner zegt dat hij de hele anthroposofie, dus ook de geheime wetenschap, met deze letters gelezen heeft'

€ 30.00

15 juli 2021

ISBN: 9789075240719

Uitgeverij Occident


Geheimen van de nacht 

Wat doet de mens tijdens de nacht?

Rudolf Steiner

Wat doet de mens tijdens de slaap? Waar bevinden we ons eigenlijk terwijl we slapen? 's Nachts hebben we totaal andere ervaringen dan overdag.

'Wanneer u in de slaaptoestand overgaat, wordt … het hart tot een 'harteoog'; dat neemt waar wat de mens daar beleeft,' aldus Rudolf Steiner.

Wat maken wij – onbewust - tijdens de slaap mee? We gaan 's nachts door verschillende sferen heen. Angsten spelen daarbij een rol. Dat wordt in deze voordrachten nauwkeurig beschreven. Vanuit de geestwereld wil er iets binnendringen in ons bestaan. Maar ook Ahriman heeft als verleider tot het kwaad tijdens de slaap toegang tot de mensenziel. - Twee lichtende voordrachten over het duistere gebied van de slaap.

(2 voordrachten, uit: GA 214 en GA 218]

€ 13.50

15 juli 2021

ISBN: 9789492462718

Uitgeverij Pentagon


Madam Petit poppenboek 

Stap-voor-stap patronen voor (on)ervaren poppenmakers

Doortje Bruin en Annelijn Steenbruggen

Voor de meeste mensen lijkt het zelf maken van een pop twee bruggen te ver. Dat is toch veel te moeilijk? Dat kost toch veel te veel tijd? Het antwoord van Madam Petit daarop is: ‘Je kunt alles totdat het tegendeel bewezen is.’ En om het tegendeel niet te veel uit te dagen, heeft Madam Petit dit patronenboek samengesteld.

Poppenmaken lijkt op koken. Vanuit ruwe en pure materialen maak je een totaal nieuwe creatie, die de zintuigen prikkelt. Daarom is dit patronenboek geschreven als een kookboek. Elke nieuwe pop begint met het inkopen en keurig klaarzetten van de benodigde ‘ingrediënten’. Daarna volg je gewoon stap voor- stap de instructies. Als je dat met zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen doet, heb je binnen één dag je knuffel- of babypop klaar. Echt waar!

Gebonden, 20 x 30 cm, 124 blz., € 19,95

28 juni 2021

ISBN: 9789060389300

Christofoor


Vitaal door Kunst 

Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijn

Thea Giesen en Marijke de Mare

Vitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.

De methodiek ‘kracht in contact met kunst’ (KICK) biedt een kunstzinnig-sociaal jaar programma. Het bestaat uit verhalen, biografische gesprekken, kunstzinnige opdrachten en volgt de vier seizoenen. Het sluit aan op de leefwereld en de ontwikkelingsvraag van de deelnemers. Door met KICK te werken wordt de focus op zorg verbreed naar aandacht voor welzijn. De werkwijze is breed inzetbaar en beweegt zich op het grensvlak van begeleiding en behandeling. Het kan zowel individueel als voor groepen worden ingezet, gericht op veranderingsprocessen in verschillende levensfasen.

Vitaal door kunst is geschreven voor vaktherapeuten beeldend, coaches en activiteitenbegeleiders. hea Giesen, orthopedagoog, psycholoog en Marijke de Mare, vaktherapeut willen met dit boek inspiratie bieden om positieve gezondheid te bevorderen: mentaal en psychosociaal welbevinden.

Gekartonneerd, 240 blz., € 34,00

17 juni 2021

ISBN: 9789085601050


Puberen om mens te worden 

Jeanne Meijs

We weten allemaal wel wat puberen is. De meeste volwassenen hebben het zelf immers meegemaakt. Toch is het anders wanneer we in de rol van ouder of opvoeder geconfronteerd wordt met het gedrag van een puber. Dan blijkt vaak dat ons kind net anders reageert dan we hadden gedacht en weten we toch niet goed hoe we daarop moeten reageren.

In deze brochure neemt Jeanne Meijs ons mee in de wereld van pubers, op grond van haar jarenlange ervaring. Door haar benadering kunnen we onderscheid maken en zijn we veel beter in staat om te reageren. Dat zal zeker de verhouding tussen de pubers en ons als opvoeders verbeteren.

Gezichtspunten nr. 73, € 5.00

2 juni 2021

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Schaduwspel 

Macht, technologie en de toekomst van de mens

Vincent van Vliet

.

Bewust of onbewust, gewild of ongewild is er een scala van ontwikkelingen gaande die, met inzet van verschillende nieuwe technologieën, het mogelijk maken dat het gedrag van de individuele mens verregaand wordt gevolgd en beïnvloed.

Deze ontwikkelingen zijn verbonden met op het oog positieve doelstellingen op het gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening maar kunnen ook uitmonden in een 'perfecte hoogtechnologische samenleving' waarin de menselijke vrijheid tot schijn wordt gereduceerd.

Met kennis van zaken, en aan de hand van een schat aan bronnen, laat de auteur zien hoe de toekomst van de mens op het spel staat. - Een actueel en belangrijk boek!

Paperback, 239 pagina's, € 20,00

27 mei 2021

ISBN: 9789492326638

Nearchus CV


Het geheim van de Graal 

John Hogervorst

Het verhaal van de jonge Parzival die als onschuldige dwaas de wereld intrekt en na vele omzwervingen Graalskoning wordt. Zijn zoektocht naar de Graal is een oerbeeld van een innerlijke ontwikkelingsweg, actueel tot in onze tijd.

ABC minibrochure, 36 pagina's, € 3,00

27 mei 2021

Nearchus CV


Jaarplanner 2021/2022 

Leven met de seizoenen

Manon Berendse (samenstelling)

Voor het vijfde jaar op rij! Veel gebruikers kijken weer uit naar onze praktische jaarplanner boordevol inhoud. Dé praktische jaarplanner boordevol inspiratie. Met tips & moois over opvoeden, creativiteit, buiten & binnen zijn en natuurlijk de jaarfeesten!

In het spitsuur van je gezinsleven is het soms goochelen met de tijd. Thuis, school, werk, vrienden, familie, én de dingen die je graag doet; het is moeilijk om overzicht en rust te bewaren. Leven met de seizoenen is een manier om die tijd bewuster vorm te geven. Zo ontdek je veel manieren waarop je elkaar kunt vinden in het leven van alledag.

Laat je van week tot week inspireren met deze handige en mooie familieplanner van Christofoor:

  • volg het ritme van de seizoenen
  • van juli 2021 t/m augustus 2022
  • lekker veel schrijfruimte
  • vol tips & moois
  • over opvoeden, rituelen, creativiteit, buiten & binnen zijn
  • en natuurlijk de jaarfeesten!

€ 17,95

26 mei 2021

ISBN: 9789060389317

Christofoor


De grondsteen voor de toekomst 

Henk Verhoog

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.

In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.

Paperback, 226 pagina's, € 19.50

19 mei 2021

ISBN: 9789492326621

Nearchus CV


Opdat mensen het horen (I) 

Sergej O. Prokofieff

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen. In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie.

Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Christofoor. Sinds enkele jaren zijn de drie delen alleen nog verkrijgbaar via Nearchus CV. Van deel I is nu deze herdruk in kleine oplage verschenen, zodat dit werk voorlopig weer volledig verkrijgbaar is.

Gebonden, 427 pagina’s, € 25,00

10 mei 2021

ISBN: 9789492326614

Nearchus CV / Adventum


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Medelijden wordt vrijheid

De meditatie van augustus

Weekspreuk

Kan ik de ziel zozeer verruimen
dat zij zich verbindt
met het als kiem ontvangen wereldwoord?
Ik voorvoel dat ik kracht moet vinden,
de ziel waardig laten worden,
zich tot geesteskleed om te vormen.

Week 18 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

Het archief wordt de komende tijd aangevuld met de oudste nummers van het tijdschrift (1933-1935). Deze week is de uitgave van 13 november 1935 toegevoegd.

Artikelen uit dit nummer:

Tolstoj
Mr. A.C. Henny (Arnold)

Over het schrijven en lezen in de lagere klassen
C.H. Enuma

Een onderwerp uit de scheikunde van de 9e klas
F.H. Julius (Frits)

Een vreemde taal in de lagere klassen
I.J.K. Krediet (Ina)

Archief Vrije Opvoedkunst