menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Een andere koers 

Het nieuwe bestuur van de Antroposofische Vereniging (AViN) heeft andere opvattingen dan zijn voorgangers en vaart een andere koers.

Zó anders zelfs, dat de doorgaans zo kritische Walter Bunge in zijn blog OnderSofen aan het jubelen is geraakt.

voeg een reactie toe...


Misleide antroposofische ouders op rechte pad 

Dagblad AD meldt dat het aantal vaccinatie bij kinderen het afgelopen jaar voor de eerst sinds 2012 weer is toegenomen. Dat zou toe te schrijven zijn aan een betere voorlichting en aan het tegengaan van desinformatie. Zo heeft de zorginspectie boetes opgelegd aan homeopathische websites, en zijn andere websites gedwongen hun informatie aan te passen.

AD schrijft verder: "Ook antroposofen wezen inentingen voor hun kinderen vaker af. Zij voelden zich gesteund door misleidende onderzoeken op internet over de gevaren die vaccinatie met zich mee zouden brengen."

Aan ouders die toch nog durven te twijfelen, bieden we graag wat genuanceerde informatie over dit onderwerp.

Centrum Sociale Gezondheidszorg heeft kosteloos een brochure beschikbaar gesteld als download: Inenten, Waarom wel? Waarom niet?, geschreven door Madeleen Winkler en Pieter Meester.

Ook bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken vindt u stof tot nadenken:

1 reactie, lezen/reageren...


Parsifal Fonds opgeheven 

Sinds 2012 verzorgde Stichting Parsifal Fonds een website en een blog om de initiatieven en impulsen van Prof. dr. B.C.J. Lievegoed (1905-1992) zichtbaar te maken.

Deze stichting is nu door het bestuur opgeheven. De website en het blog blijven echter online; op de website wordt in de laatste bijdrage de balans opgemaakt.

Ook op andere websites kunt u lezen over het leven en werk van Bernard Lievegoed:

voeg een reactie toe...


Verslaving als maatschappelijk vraagstuk 

De brochurereeks Gezichtspunten wordt uitgegeven door de stichting Centrum Sociale Gezondheidszorg. De reeks geeft een antroposofische visie op gezondheid en opvoeding.

U kunt ze kopen via de website van de stichting, de wachtkamers van antroposofisch werkende artsen, een aantal boekwinkels en de Belgische Vereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg.

De stichting stelt bovendien van tijd tot tijd brochures beschikbaar als kosteloze download. Deze week is de vierde beschikbaar gemaakt:

Verslaving als maatschappelijk vraagstuk geschreven door Jac Hielema en Jelle van der Meulen. In deze brochure vindt u een antroposofische visie op verslaving.

voeg een reactie toe...


Kerstnachtstemming 

k voel, als ware het onttoverd,
het geesteskind in de schoot der ziel;
In de helderheid van het hart
heeft het heilige wereldwoord
de hemelse vrucht van de hoop verwekt,
die jubelend groeit naar wereldverten
vanuit de godsgrond van mijn wezen.

Kerstspreuk uit de Seelenkalender.

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Groene genade 

Verhalen van tuinman Jan Graafland

Jan Graafland

In vijftig persoonlijke verhalen leidt Jan Graafland de lezer rond door zijn tuin en vertelt hij bezield over de planten, de dieren, opmerkelijke gebeurtenissen; alles wat hem persoonlijk opvalt en raakt. “De waarneming is misschien wel het belangrijkste gereedschap van de tuinier.” aldus de auteur.

Verwacht daarom geen praktische tuingids, maar een doorleefd boek vol anekdotes, observaties, inzichten en wijze lessen. De auteur vertelt ons over droge zomers, wijze slakken en de pracht van paardenbloemen; maar ook over zijn leermomenten en twijfels.

Ondersteund door kleurrijke illustraties en eigen gedichten zijn de losse verhalen een feest om te lezen, tezamen vormen ze een unieke visie op tuinieren. Dit boek is een ervaring op zich. Het boek is een pleidooi om je eigen vragen serieus te nemen, beter te kijken naar wat er in de tuin gebeurt en de natuur het antwoord te laten geven. Op deze manier kan iedere tuinier zijn eigen ontdekkingen doen en leren zijn eigen keuzes te maken

272 blz., gebonden, € 24,95

20 februari 2020

ISBN: 978 90 6038 907 2

Christofoor


Leven in het Onbenoembare 

Vrijeschoolachtergrond in beelden

Henk Kranenborg

Dit boek wil een bijdrage leveren aan het weer nieuw bezielen en inspireren van onderwijs. Het is dan ook bedoeld voor iedereen die met onderwijs en opvoeding te maken heeft.

Op een grondige manier, ondersteund door veel mooie illustraties wordt weergegeven wat het Onbenoembare betekent. Al lezend ervaart men hoe de auteur zich op haast duizelingwekkende manier door alle stof heeft heengewerkt en eigen heeft gemaakt, veel voorbeelden en toevoegingen heeft opgenomen, om uiteindelijk tot een helder beeld te komen. Hoe verder in het boek gelezen wordt, hoe duidelijker dan ook het begrip ‘Onbenoembare’ wordt.

Met twaalf (!) korte beschrijvingen, die door het boek heen ongeveer om de tien pagina’s zijn opgenomen in de kleur roodbruin, kijkt de auteur terug in zijn eigen leven en beschrijft zijn ervaringen met de daarbij behorende leermomenten. Hiermee krijgt de lezer een inkijk in zijn persoonlijke leven en zijn interessante zelfbespiegelingen.

Het boek bestaat uit vier grote hoofdstukken (Aarde, Water, Lucht en Vuur) die elk weer zijn onderverdeeld in een tiental subdelen. Het telt 166 pagina’s met veel kleurafbeeldingen, en is uitgevoerd in A4 met een grote ringband, zodat het boek mooi plat blijft liggen op de tafel tijdens het bestuderen. Het kost € 24,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te Rotterdam.

10 februari 2020

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)


Mensen zonder Ik 

Erdmuth Grosse

Verschillende malen duidde Rudolf Steiner aan dat er, in toenemende mate, zgn 'Ik-loze' mensen zouden worden geboren: mensen die geen Ik hebben maar waarin andere wezens werkzaam kunnen zijn. Zo'n thema vereist een zorgvuldig onderzoek - en dat is wat aan de basis ligt van deze uitgave over het verschijnen van ik-loze mensen en de mysteriën van het Ik.

Paperback, 146 pagina's, € 24,50

7 februari 2020

ISBN: 9789492462473

Uitgeverij Pentagon


Goethes wereldvisie 

Rudolf Steiner

Goethe was behalve dichter ook natuuronderzoeker. Hij wilde het geheim van het leven ontdekken. Dit boek is de vrucht van Steiners jarenlange, intensieve studie van Goethe als natuurwetenschapper en onderzoeker van de wereld van de kleuren.

"Ik wilde laten zien hoe Goethe bij zijn zuivere benadering van de natuur, wáár hij ook kijkt, de geest doet oplichten."

"Goethes denkwijze bevat kiemen die door de moderne natuurwetenschap tot rijping zijn te brengen." - Rudolf Steiner in Mijn levensweg

Complete vertaling van GA 6.

hardcover, genaaid, 267 pagina's, € 30,00

7 februari 2020

ISBN: 9789492462435

Uitgeverij Pentagon


Een kind wil de was doen 

Huishouden en opvoeding

Quirine Vervloet

Huishouden wordt kinderspel wanneer je met kinderen de glans van het alledaagse herontdekt. Kinderen spelen zich het leven in. Alledaagse dingen nemen ze als schatten met zich mee en geven het een feestelijk gezicht, bijvoorbeeld wanneer ze de afwas doen en vuile kopjes over schuimende golven laten varen.

Huishouden helpt kinderen thuis te komen in hun eigen huis. In het huiselijke leven van alledag leren ze het leven kennen en raken met hun eigen lijfje vertrouwd. Huishoudelijk werk wordt zo een hulp in de opvoeding.

Dit boek stoft de alledaagsheid van huishoudelijke klusjes af. Daarachter blinkt pedagogisch goud.

Paperback | 140 x 200 | 128 blz | € 13,00

31 januari 2020

ISBN: 9789060388921

Christofoor


Leven met autisme 

Een bijzondere vorm van bestaan

Jos Meereboer

Steeds meer kinderen blijken op deze wereld te komen met autistische kenmerken. Dat is niet eenvoudig voor hun omgeving, omdat ze in meer of mindere mate niet kunnen voldoen aan de verwachting van ‘gewoon’ gedrag. Het is ook niet eenvoudig voor hen zelf, omdat ze niet begrepen worden in hun eigen zijn.

Hoe kunnen we hun gedrag beter begrijpen en op welke wijze kunnen we hen ondersteunen op hun bijzondere ontwikkelingsweg?

Jos Meereboer gaat in deze brochure in op achtergronden en op mogelijkheden om het samenleven met mensen met autistisch gedrag vruchtbaar te maken.

Gezichtspunten nr. 67 - € 3.00

30 januari 2020

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten 

De reis naar binnen van mensen met dementie

Jan Pieter van der Steen

Een bijzondere uitgave over een belangrijk thema. Al eerder schreef de auteur hierover een belangrijk boek. Nu volgt hij het verloop, over 17 jaar, van de dementie bij zijn moeder, die alle stadia van deze ziekte doorloopt.

Daaromheen komen belangrijke vraagstukken naar voren (bijvoorbeeld: is er in het laatste stadium van dementie nog wel sprake van 'een mens'? - kunnen dementie en euthanasie samen gaan?), waarover de auteur dertien mensen, allen vertegenwoordigen een religieuze of maatschappelijke beweging) heeft geïnterviewd. Delen van die gesprekken zijn opgenomen in het boek.

Hardcover, 96 pagina's, € 22,95

23 januari 2020

ISBN: 9789060389102

Christofoor


Wegen naar kleur 

Felix Goll

Wegen naar kleur is de neerslag van de levenslange zoektocht van Felix Goll. Het lezen van dit boek vergt aandacht: de inhoud komt tot leven wanneer hij onderzocht en begrepen wordt.

Goll baseerde zich op het onderzoek naar de wereld van de kleuren door Johann Wolfgang von Goethe en Rudolf Steiner. Hij experimenteerde en kwam, in een voortdurende samenspraak met zijn collega-schilder Julius Hebing, tot een uitbreiding van het werk van Goethe en Steiner in de vorm van de twaalfledige kleurencirkel.

De gedachten die in deze uitgave zijn verwoord, zijn al door vele kunstenaars doorleefd. Zij werden zichtbaar in het individuele kunstenaarschap van bijvoorbeeld Gerard Wendland, Beppe Assenza, Benno Sloots, Frederiek Nelissen en Lily Keijzer, die de twaalfledige kleurencirkel als de 'Kosmische Kleurencirkel' heeft geïntroduceerd. Zij heeft er ook voor gezorgd dat dit werk nu in het Nederlands beschikbaar is.

Goll bracht ook een nieuwe manier van kijken naar de moderne schilderkunst. Zijn inzichten kunnen de kunstenaar bewust maken van zijn processen en bijdragen aan zijn sociale betrokkenheid, zoals ook Joseph Beuys die nastreefde.

165 pagina's, hardcover, genaaid, met afbeeldingen in kleur, € 25,00

23 januari 2020

ISBN: 9789492326423

Nearchus CV / Kolisko


Over de Hiërarchiën van de Engelen 

De tweede Hiërarchie

Mieke Mosmuller

De tweede Hiërarchie omvat de te vermoeden hoge geestelijke wezens van de Exusiai, Dynameis en Kyriotetes (Lat. Potestates, Virtutes en Dominationes). Zij werken in het menselijke voelen en verbinden de macrokosmos met de microkosmos.

In dit boek wordt door middel van oefeningen geprobeerd om kennend en voelend zich met deze wezens te verbinden en zo te leren met hen samen te leven. Langzamerhand ontstaat een bewustzijn van de vorm, van de levende vorm in beweging en van de wijsheid tot de vorm, zoals deze Machten, Krachten en Heerschappijen het geestelijke vormend in het fysieke scheppen.

Hardcover, 192 pagina's, € 30,00

20 januari 2020

ISBN: 9789075240566

Uitgeverij Occident


Kinderen met een hulpvraag 

Constitutiebeelden, inzicht, begrip, begeleiding

Geertje Post Uiterweer en Gea Weeren

In dit boek vind je de theorie over de zes constitutiebeelden, toegepast op kinderen van 4 tot 14 jaar. De complementair wetenschappelijke visie van de constitutiebeelden is afkomstig uit de antroposofie.

Ze geeft, naast de regulier bekende gedragskenmerken en begeleiding van kinderen, aanvullende gezichtspunten en begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden er in dit boek veel voorbeelden beschreven met uiterst praktische oplossingen, die kinderen verder helpen. Lezers kunnen de oplossingen direct toepassen of als inspiratie gebruiken voor het bedenken van eigen mogelijkheden om een kind te begeleiden.

Paperback | 170x 240mm | 192 blz | € 23,50

29 december 2019

ISBN: 9789060388853

Christofoor


Werkboek geneesplanten 

Joop van Dam en Pauli van Engelen

In dit werkboek wordt een aantal planten beschreven die in oliën en essences worden verwerkt. Deze substanties worden aan de huid aangebracht, dat kan zowel door ouders in de thuissituatie toegepast worden als door verpleegkundigen die ervaring in het geven van uitwendige therapieën hebben.

Uitwendige therapieën omvatten massages, baden en applicatie (dat zijn wikkels en compressen).

Het boek is interessant voor werkers in de gezondheidszorg, maar ook voor ouders met kleine kinderen of mantelzorgers.

Eerste druk september 2019, paperback, € 14,50

9 december 2019

ISBN: 9789492351050


Gezamenlijk gedragen besluitvorming 

Gezonde gemeenschapsvorming met ruimte voor initiatief

Jan J.C. Saal

Besluitvorming binnen een gemeenschap gaat niet vanzelfsprekend goed. Mensen voelen zich soms niet gehoord of komen in opstand tegen een besluit dat al genomen is. Ouders en bestuurders zijn niet meer vanzelfsprekend autoriteit.

In deze brochure worden verschillende aspecten van besluitvormingsprocessen belicht. Door meer inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen wordt het mogelijk om argumenten en tegenargumenten hun waarde te geven waardoor ook moeilijke besluiten zo genomen kunnen worden dat ze gezamenlijk gedragen worden.

Gezonde besluitvorming leidt tot een gezonde manier van samenwerken en kan veel stress en ongemak voorkomen.

Gezichtspunten nr. 66 - € 3.00

6 december 2019

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Grootmoedigheid wordt liefde

De meditatie van maart

Weekspreuk

Ontstaan wil uit de wereldschoot
de vreugde aan het worden,
de schijn der zinnen verkwikkend.
Zij moge de kracht van mijn denken
toegerust vinden met de goddelijke krachten,
die krachtig in mijn innerlijk leven.

Week 47 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

Alle tijdschriften van het kleine A5-formaat zijn inmiddels in het archief geplaatst.

Het laatste (juninummer 1991) heeft als thema Het leerplan geschiedenis en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman
Het Oude Testament als oerbeeld van de geschiedenis

Floris Klinkenberg
Het geschiedenisoverwijs in de Vrije School

Edithe Boeke-De Clerq Zubli
Vanwaar, waarom, waartoe?

Karel Post Uiterweer
De mensheid heeft een Janus-kop

Jan La Poutré
De levenskiem van de mens

Frans Lutters
De Vrije School-beweging in het licht van de negende eeuw

Archief VOK