menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Corona en sociale driegeleding

Op de website van tijdschrift Driegonaal is een blog te lezen van John Hogervorst, waarin hij de coronacrisis in een ruimer perspectief plaatst.

voeg een reactie toe...


95 jaar geleden 

95 jaar geleden overleed Rudolf Steiner, op 30 maart 1925.

voeg een reactie toe...


Immuniteit versterken met euritmie 

Heileuritmiste Martine Meursing plaatste op YouTube de 5 oefeningen die sinds jaar en dag als grieppreventie worden beoefend.

Ze gaf daarbij aan: "Gevoelvol en spiritueel bewegen geeft een diepe connectie met het lichaam. Wie meer thuis is in zijn lijf, met geest en gevoel, heeft zijn voedingsbodem voor griep geminimaliseerd."

voeg een reactie toe...


Venus, Plejaden en maan 

Hoewel de wereld om ons heen hevig in beroering is, loont het juist nu de moeite om de blik omhoog te richten, naar de wereld van de sterren en planeten. Er zijn dit jaar bijzondere fenomenen te zien.

Zo is aan de avondhemel al wekenlang de planeet Venus als avondster te zien. De helderheid ervan neemt de komende tijd nog meer toe. Venus nadert de Plejaden (het zevengesternte) en trekt er onderlangs aan voorbij. Samen met de wassende maan vormen ze een bijzondere samenstand.

Op de astronomische website van Liesbeth Bisterbosch leest u er alles over:

voeg een reactie toe...


Corona in 10 minuten 

De arts Dr.Thomas Cowan (USA) verklaart in 10 minuten de Corona-pandemie met behulp van uitspraken van Rudolf Steiner (Engelstalig).

[Disclaimer: zie vooral ook de reacties hieronder.]

4 reacties, lezen/reageren...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Is ons afweersysteem nog gezond? 

Vragen van een huisarts

Hans Albonico

In de loop van de 20e eeuw is een verschuiving aan de dag getreden: mensen worden anders ziek dan voorheen. Het aantal ziektes dat met infecties te maken heeft neemt af, maar dat leidt er toe dat het menselijk afweersysteem onvoldoende ‘oefent’ en verzwakt. Hier ligt ook een verband met het vaccineren tegen kinderziektes.

Maar er speelt nog meer: “Angst en teleurstelling maken een mens bevattelijker voor het gevaar van besmetting.” - Feitelijk is het de wijze van denken en handelen in de geneeskunde die om bijstelling vraagt: om een holistisch beeld van de mens, en van vragen naar ziekte en gezondheid, te ontwikkelen. In deze brochure geeft de auteur, antroposofisch huisarts, een voorzet.

De tekst van deze brochure is samengesteld uit een eerdere uitgave : Geweldige geneeskunde

Brochure, 32 pagina's, € 3,00

30 maart 2020

Nearchus CV


Gezondheid - van mens en samenleving 

Rudolf Steiner

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?

Deze voordracht verscheen eerder onder de titel Hygiëne als sociaal vraagstuk en is ook opgenomen in Spirituele grondslagen van de gezondheidszorg. Deze uitgave is een vertaling van Edithe Boeke en verscheen eerder in Driegonaal.

Een voordracht met een actuele betekenis!

Brochure, 32 pagina's, € 3,00

30 maart 2020

Nearchus CV


Sociale driegeleding 

Wat is dat?

Jan J.C. Saal

Wereldwijd is de menselijke samenleving in beroering. De oude standenmaatschappij voldoet niet meer en ook de democratie kan niet aan de hoge verwachtingen van vrede, welzijn en geluk voldoen. De mensheid heeft een stap in zijn ontwikkeling bereikt waar opnieuw moet worden gezocht naar samenleef-structuren die passend zijn.

Rudolf Steiner heeft in het begin van de 20e eeuw gewezen op het feit dat deze ontwikkeling eraan kwam. Hij heeft toen de ‘driegeleding’ beschreven als levende denkrichting waarin oplossingen gevonden kunnen worden.

In deze brochure wordt daar nader op ingegaan.

€ 3.00

24 maart 2020

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Kleine gids voor een vervuld leven 

Voedsel voor de ziel van week tot week

Adriaan Bekman

In deze ‘kleine gids voor een vervuld leven’ verkennen we op verschillende wijzen hoe we regie over ons leven kunnen voeren en hoe we samen met anderen tot het goede doen kunnen komen en een vervuld leven kunnen ervaren.

Zij biedt ons voedsel voor de ziel dat we kunnen verteren en dat ons inspiratie en energie kan geven het leven blijvend aan te gaan.

Het kan ons ertoe brengen de regie in ons leven te nemen en daarmee tot een bezield wezen te worden. Wat ertoe doet kan de voorrang krijgen en ons zoeken naar de goede volgende stap kan een fundament vinden.

Paperback, 130 blz., € 18,50

11 maart 2020

ISBN: 978 94 91748 94 3

Uitgeverij Cichorei


Levenselixer voor ouders, opvoeders en andere volwassenen 

Ad Dekkers

Hoewel het niet iedereen die opvoedingsverantwoordelijkheid voor kinderen heeft bewust is, is in wetten vastgelegd wat die verantwoordelijkheid inhoudt. In het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken van het ‘bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid’ en in de Wet op het Primair Onderwijs staat dat het onderwijs moet worden afgestemd op ‘de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen’.

De dringende vraag is hoe deze verantwoordelijkheid vormgegeven kan worden. Is varen op het gevoelskompas voldoende? Heeft niet iedere ouder en leerkracht van nature het goede instinct hoe met kinderen om te gaan? Of zijn er methoden aan te geven waardoor de opvoedingsdeskundigheid op een hoger plan te tillen is?

In dit boek wordt een houding beschreven die een basis schept voor een verfijning in het waarnemen van kinderen tegen de achtergrond van de gedachte, dat een opvoeder met zijn handelingen bepalend is voor de verdere levensloop van het kind. Die houding geeft een vreugdevolle dimensie aan het bestaan, die ten goede komt aan zowel de opvoeder als aan het kind en zeker ook aan de verdere omgeving. Vanwege de werking op de gezondheid van alle betrokken partijen mag daarvoor de uitdrukking ‘levenselixer’ gebruikt worden.

Ad Dekkers schrijft vanuit de achtergrond van een jarenlange psychotherapeutische ervaring. Hij geeft wereldwijd cursussen waarin het accent ligt op de wegen die bewandeld kunnen worden om een persoonlijke insteek in problemen te vinden. Eerder verscheen van hem Psychotherapie van de menselijke waardigheid.

Paperback, 72 blz., € 15,00

10 maart 2020

ISBN: 978 94 91748 93 6

Uitgeverij Cichorei


De vier 'lichamen' van de mens 

Rudolf Steiner

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.

Brochure, 28 pagina's, € 3,00

6 maart 2020

Nearchus CV


Twaalf zonnekwaliteiten 

De astronomische omloop van het jaar

Guurtje Kieft

Dit boekje bevat twaalf imaginaties en de daarbij behorende teksten met de twaalf zonnekwaliteiten als thema. Je kunt de twaalf zonnekwaliteiten leren waarnemen als je door het jaar heen de astronomische loop van de zon door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem volgt. Haar dagelijkse beweging langs de sterren heeft een directe invloed op alles wat leeft, groeit en bloeit op aarde.

Paperback, 61p, met kleurenafbeeldingen, € 12,50

6 maart 2020

ISBN: 9789492326454

Nearchus CV


Onsterfelijkheid en ongeborenheid 

Rudolf Steiner

De mens wordt geboren, de mens sterft. Nu is de vraag: wat volgt er na dit leven? Voor de moderne mens is nog belangrijker: wat was er vóór dit leven?

'We hebben evengoed de term ongeborenheid nodig als de term onsterfelijkheid.' - Rudolf Steiner

De bedrijvigheid bij de poorten van geboorte en dood is tegenwoordig intens geworden. Wat betekent dat? Na onze dood brengen we een boodschap naar de geestelijke wereld. Vóór onze geboorte hebben we een opdracht. Hoe herkennen we die? Hoe leeft het idee reïncarnatie in de opvoeding?

Een levendige stimulans om je diepgaand bezig te houden met leven en dood.

€ 12.50

2 maart 2020

ISBN: 9789492462503

Uitgeverij Pentagon


Het geheim van de dubbelganger 

Geografische geneeskunde

Rudolf Steiner

In onze moderne tijd speelt de dubbelganger een steeds sterkere rol. Rudolf Steiner leert ons hoe je met een spirituele blik achter de schermen inzicht kunt krijgen in de krachten die daar werken.

Occulte genootschappen beweren dat de mens nog niet rijp is; dat resulteert in het geheimhouden van veel informatie.

Met het leren kennen van de uit de aarde opstijgende krachten, verspreid over de hele aarde, kan de mensheid weer van een geografische geneeskunde gebruik maken.

Mooi materiaal voor het gezonder maken van mens en wereld!

€ 12.50

2 maart 2020

ISBN: 9789492462480

Uitgeverij Pentagon


Groene genade 

Verhalen van tuinman Jan Graafland

Jan Graafland

In vijftig persoonlijke verhalen leidt Jan Graafland de lezer rond door zijn tuin en vertelt hij bezield over de planten, de dieren, opmerkelijke gebeurtenissen; alles wat hem persoonlijk opvalt en raakt. “De waarneming is misschien wel het belangrijkste gereedschap van de tuinier.” aldus de auteur.

Verwacht daarom geen praktische tuingids, maar een doorleefd boek vol anekdotes, observaties, inzichten en wijze lessen. De auteur vertelt ons over droge zomers, wijze slakken en de pracht van paardenbloemen; maar ook over zijn leermomenten en twijfels.

Ondersteund door kleurrijke illustraties en eigen gedichten zijn de losse verhalen een feest om te lezen, tezamen vormen ze een unieke visie op tuinieren. Dit boek is een ervaring op zich. Het boek is een pleidooi om je eigen vragen serieus te nemen, beter te kijken naar wat er in de tuin gebeurt en de natuur het antwoord te laten geven. Op deze manier kan iedere tuinier zijn eigen ontdekkingen doen en leren zijn eigen keuzes te maken

272 blz., gebonden, € 24,95

20 februari 2020

ISBN: 978 90 6038 907 2

Christofoor


Leven in het Onbenoembare 

Vrijeschoolachtergrond in beelden

Henk Kranenborg

Dit boek wil een bijdrage leveren aan het weer nieuw bezielen en inspireren van onderwijs. Het is dan ook bedoeld voor iedereen die met onderwijs en opvoeding te maken heeft.

Op een grondige manier, ondersteund door veel mooie illustraties wordt weergegeven wat het Onbenoembare betekent. Al lezend ervaart men hoe de auteur zich op haast duizelingwekkende manier door alle stof heeft heengewerkt en eigen heeft gemaakt, veel voorbeelden en toevoegingen heeft opgenomen, om uiteindelijk tot een helder beeld te komen. Hoe verder in het boek gelezen wordt, hoe duidelijker dan ook het begrip ‘Onbenoembare’ wordt.

Met twaalf (!) korte beschrijvingen, die door het boek heen ongeveer om de tien pagina’s zijn opgenomen in de kleur roodbruin, kijkt de auteur terug in zijn eigen leven en beschrijft zijn ervaringen met de daarbij behorende leermomenten. Hiermee krijgt de lezer een inkijk in zijn persoonlijke leven en zijn interessante zelfbespiegelingen.

Het boek bestaat uit vier grote hoofdstukken (Aarde, Water, Lucht en Vuur) die elk weer zijn onderverdeeld in een tiental subdelen. Het telt 166 pagina’s met veel kleurafbeeldingen, en is uitgevoerd in A4 met een grote ringband, zodat het boek mooi plat blijft liggen op de tafel tijdens het bestuderen. Het kost € 24,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te Rotterdam.

10 februari 2020

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)


Mensen zonder Ik 

Erdmuth Grosse

Verschillende malen duidde Rudolf Steiner aan dat er, in toenemende mate, zgn 'Ik-loze' mensen zouden worden geboren: mensen die geen Ik hebben maar waarin andere wezens werkzaam kunnen zijn. Zo'n thema vereist een zorgvuldig onderzoek - en dat is wat aan de basis ligt van deze uitgave over het verschijnen van ik-loze mensen en de mysteriën van het Ik.

Paperback, 146 pagina's, € 24,50

7 februari 2020

ISBN: 9789492462473

Uitgeverij Pentagon


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Devotie wordt offerkracht

De meditatie van april

Weekspreuk

Wanneer vanuit de zielendiepten
de geest zich wendt tot het wereldzijn,
en schoonheid opwelt uit ruimteverten,
dan trekt vanuit hemelsverten
levenskracht het menselijk lichaam binnen
en verenigt, machtig werkend,
het wezen van de geest met het menselijk zijn.

Week 52 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

Alle tijdschriften van het kleine A5-formaat zijn inmiddels in het archief geplaatst.

Het laatste (juninummer 1991) heeft als thema Het leerplan geschiedenis en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman
Het Oude Testament als oerbeeld van de geschiedenis

Floris Klinkenberg
Het geschiedenisoverwijs in de Vrije School

Edithe Boeke-De Clerq Zubli
Vanwaar, waarom, waartoe?

Karel Post Uiterweer
De mensheid heeft een Janus-kop

Jan La Poutré
De levenskiem van de mens

Frans Lutters
De Vrije School-beweging in het licht van de negende eeuw

Archief VOK