menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Mensenvriend 

In het Zwitserse tijdschrift Kernpunkte no.3 verscheen een artikel van Wolfgang Müller, getiteld: Rudolf Steiner Menschenfreund. De auteur reageert hiermee op journalist Ronald Düker, die in zijn publicaties fel van leer trekt tegen Rudolf Steiner en de antroposofie.

Arno Kaat verzorgde een Nederlandse vertaling, die u hier kunt downloaden:

Rudolf-Steiner-mensenvriend.pdf

voeg een reactie toe...


Een spreuk voor iedere week 

anneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

De weekspreukenkalender van Rudolf Steiner begint ieder jaar op Pasen met de eerste spreuk. Als u nog niet eerder de reis van de ziel door het jaar hebt meegemaakt, is dit het juiste moment om in te stappen.

De digitale versie van AntroVista helpt u om de onderlinge samenhang en structuur van deze mantrische spreuken te doorgronden.


Ivar Römer componeerde muziek bij iedere weekspreuk. Als u op de afspeler klikt, hoort u die van de eerste spreuk.

De bladmuziek ervan mag u gratis downloaden:

1 wenn aus den weltenweiten zangstem pdf

Alle 52 weekspreuken kunt u beluisteren op zijn website:


Mieke Fielmich maakte voor iedere week een schilderij. U kunt ze bekijken in haar weekspreuken-app en versturen als e-card:


Bij de weekspreuken kunt u ter verdieping de column In de week van Kees Verhage volgen. Kees maakte hiervoor nieuwe vertalingen, waarbij hij vooral aandacht besteedde aan het metrum en de poëtische vorm van de spreuken. Passende muziek, afbeeldingen en YouTube-filmpjes maken de spreuken nog toegankelijker.


voeg een reactie toe...


Pasen 

Begin 16de eeuw schilderde Matthias Grünewald dit befaamde altaar, voor het hospitaal-klooster der Antonieten in Isenheim. Het aanschouwen ervan moest de zieken genezing brengen.

Het werk bevindt zich tegenwoordig in Musée d'Unterlinden te Colmar. Men heeft het in delen uiteen genomen, en zo tentoongesteld dat alle panelen zichtbaar zijn.

In de web-app van AntroVista is het altaar digitaal in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht.

voeg een reactie toe...


Van Kerstjaar tot Paasjaar 

In 2012 verscheen op AntroVista een studie van Jens Göken, met informatie uit het werk van Rudolf Steiner over de 33-jarige omlooptijd voor historische gebeurtenissen.

Paul Heldens verzorgde de vertaling en voorzag het geheel van een inleiding. Inmiddels heeft hij een herziene versie uitgebracht, die u weer kosteloos kunt downloaden.

Goken-en-Steiner-Van-Kerstjaar-tot-Paasjaar.pdf

Overige essays van Paul Heldens:

https://www.antrovista.com/verdieping/essays-van-paul-heldens.html

voeg een reactie toe...


96 jaar geleden 

96 jaar geleden overleed Rudolf Steiner, op 30 maart 1925.

4 reacties, lezen/reageren...


Lentedans 

Niet specifiek sofisch, maar wel passend in het jaargetij: het Russische Berezka Dance Ensemble voert 'Berkenboom' uit, een zwevende dans.

Vergroot het YouTube-venster voor de beste beleving.

voeg een reactie toe...


Inspiratiebrief 

Michiel Rietveld (auteur, spreker, docent en oprichter van Kraaybeekerhof) verstuurt met regelmaat een inspiratiebrief per e-mail. Ditmaal gaat het over veranderingen die noodzakelijk zijn in de samenleving.

Via zijn website kunt u zich inschrijven door deze kosteloze nieuwsbrief.

voeg een reactie toe...


Peter Selg over infectieziekten 

Psychiater Peter Selg, directeur van het Ita Wegman Instituut in Arlesheim (CH), schreef een uitgebreid essay over epidemische infectieziekten, naar het betreffende onderzoekswerk door Rudolf Steiner.

Een vertaling kunt u lezen op de website van patiëntenvereniging Antroposana:

voeg een reactie toe...


160 jaar geleden 

Op 27 februari 1861 om kwart over elf ’s avonds werd Rudolf Steiner geboren.

Zijn geboortehuis in Kraljevic -toentertijd in Oostenrijk, nu deel uitmakend van Kroatië- is tegenwoordig een museum.

Deze datum is niet onomstreden; ook 25 februari wordt wel als mogelijke geboortedatum genoemd. Een diepgravend onderzoek door Günther Aschoff lijkt dat echter uit te sluiten.

https://web.archive.org/~Forschung_Aschoff.pdf

1 reactie, lezen/reageren...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De weg naar vrijheid 

Margarete van den Brink

Is de mens vrij of onvrij? Onvrij, antwoordt de wetenschap, want we worden overwegend door onze genen bepaald. Toch kunnen we vrij worden, schrijft Margarete van den Brink in dit boek.

Onze menselijke geest stelt ons namelijk in staat zelf waarheid te vinden en bewuste keuzes te maken. Daarmee kunnen we onze biologische bepaaldheid en ons ego overstijgen. Vrij word je niet zomaar, niet vanzelf. Daarvoor is werk aan jezelf nodig en inzicht in de ontwikkelingsprocessen die met onze menswording samenhangen.

Met behulp van kennis uit de esoterische traditie en voorbeelden uit het dagelijks leven wijst de schrijfster de weg die van onvrijheid naar vrijheid leidt.

Paperback, 113 p., € 15,00

16 april 2021

ISBN: 9789492326607

Nearchus CV / Adventum


Ritmische massage naar Ita Wegman 

Menskundige gezichtspunten

Margarethe Hauschka

Ita Wegman heeft in nauwe samenwerking met Rudolf Steiner een eerste aanzet gegeven voor de ritmische massage, haar grondvormen en op welke gebieden zij werkzaam kan zijn. Margarethe Hauschka heeft deze massage verder ontwikkeld en uitgewerkt.

In dit boek, dat oorspronkelijk in 1972 in het Duits verscheen, beschrijft zij de ritmische massage als behandelvorm. In haar beschrijving neemt zij de lezer op beeldende wijze mee in de werkingen van het bovenzinnelijke in de mens en hoe deze in de ritmische massage ingezet kunnen worden.

Paperback, 200 blz., € 25,00

15 april 2021

ISBN: 978 90 830811 6 8

Uitgeverij Cichorei


De grote christelijke feesten door het jaar heen 

Voordrachten 3

Judith von Halle

Bijdragen over Kerstmis, Epfianie, Pasen, Pinksteren, Sint-Jan en Michaël

Dit derde deel met voordrachten van Judith von Halle bevat een samenstelling van nog niet eerder gepubliceerde voordrachten alsook artikelen over de christelijke jaarfeesten, waarin de lezer een stimulans kan vinden voor een eigen en bewustere verhouding tot de feesten.

Een zwaartepunt ligt bij het overzicht van de feesten door het jaar heen en hun innerlijke onderlinge samenhang. In deze beschouwing vormt niet het paasfeest maar het kerstfeest de opmaat voor de ziel om door de kringloop van het jaar heen te gaan, waarvan het Michaëlfeest de culminatie vormt voor de ontwikkeling van de bewustzijnsziel.

In een uitvoerige beschouwing wordt aan het pinkstergebeuren als ‘innerlijke leraar’ een bijzondere aandacht gegeven. De andere bijdragen zoals de paasparadox vullen deze heel gevarieerde suggesties aan voor het beleven van de jaarfeesten.

  • Het kerstgebeuren in de kringloop van de jaarfeesten
  • Het getuigenis van het Licht. Epifanie
  • Het mysterie van het kruissymbool
  • De paasparadox
  • Een beschouwing over Pinksteren
  • De Michaëlgroep in het eerste Goetheanum

Paperback, 98 blz., € 13,00

15 april 2021

ISBN: 978 90 831586 0 0

Uitgeverij Cichorei


De waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën 

Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes

Albèrt van Raaij

Door de eeuwen heen werd al gezegd dat de canonieke evangeliën van de evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes tegenstrijdigheden bevatten die op verschillende manieren konden worden geïnterpreteerd. Dit kwam de geloofwaardigheid van deze evangeliën niet ten goede. Daarom zijn er in het verleden verschillende pogingen gedaan om van de vier afzonderlijke evangeliën één evangelie te maken. Dit bleek echter niet eenvoudig onder andere door de verschillen in de geboorteverhalen van Mattheüs en Lucas. Het gezag van de kerk eiste echter dat bij de uitleg van de vier evangeliën geen ruimte mocht ontstaan voor verschillende interpretaties.

Albèrt van Raaij heeft bij zijn onderzoek ontdekt dat er in de evangeliën twintig momenten zijn waarbij de evangelisten over dezelfde gebeurtenis spreken, waarbij elke evangelist dit op zijn eigen wijze verwoordt, maar de inhoud ervan op hetzelfde neerkomt.

In dit boek laat hij op overzichtelijke wijze zien dat bij deze evangeliefragmenten, zonder afbreuk te doen aan elk evangelie, het mogelijk is deze in elkaar te schuiven en samen te voegen tot complete evangeliën. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vraag over de waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën volledig en bevestigend kan worden beantwoord. Paperback, 176 blz., € 18,00

15 april 2021

ISBN: 978 90 830811 9 9

Uitgeverij Cichorei


Yora en Debora 

Een bijzondere vriendschap

Lidwien van Geffen

De jonge verpleegster Debora is net eenentwintig als ze besluit om enkele jaren als vrijwilligster in een derde-wereldland te gaan werken. Ze krijgt op uitnodiging van het bisdom een plaats in een flink uitgegroeid dorp in de binnenlanden van Brazilië. Daar ontmoet ze op haar eerste werkdag Yora. Vanaf die allereerste dag ontstaat er een samenwerking en ondanks de verschillen in cultuur en ontwikkeling een diepe genegenheid tussen hen beiden. Voor Yora opent zich een nieuwe toekomst en voor Debora, die juist een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, een rijke ervaring.

Het verhaal speelt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De gebeurtenissen zijn gebaseerd op biografische ervaringen, maar in het verhaal zijn de plaats, de namen van de hoofdpersonen en de concrete omstandigheden gewijzigd.

De auteur werkte van 1970 tot 1972 als verpleegster in Brazilië. Zij volgde een opleiding kinderverpleegkunde en werkte enige tijd in Afrika. Later voltooide ze de kunstacademie in Den Bosch en werkte vanaf 1988 als kunstzinnig therapeute. Ze leidde tien jaar de Zonnewagen, een cursus over de jaarfeesten, en geeft zelf boeken uit. Paperback, 197 blz., € 17,50

15 april 2021

ISBN: 978 90 830811 8 2

Uitgeverij Cichorei


De Opstanding 

Jaarfeesten beleven

Walter de Zeeuw

Opstandingsmeditatie

Deze nieuwe en derde meditatie in de serie Jaarfeesten-beleven, is gericht op het innerlijk gewaarworden en mee-beleven van dat wat Maria Magdalena beleeft bij het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Wanneer zij bij dit graf is, waar 2 dagen eerder het gestorven lichaam van Jezus Christus is neergelegd, ontmoet zij als eerste leerling de Herrezen Christus in het nieuwe Opstandingslichaam. Daarom kan zij aan de andere leerlingen vertellen: "Hij leeft, Hij is waarlijk Opgestaan".

Deze lezing en meditatie is uitgegeven in eigen beheer en te bestellen op CD of te downloaden op de website:

CD: € 19,50

Download: € 16,00

26 maart 2021

ISBN: 978-90-822974-4-7


Herinneringen aan de toekomst 

Christine Gruwez

De essays en cursiefjes in dit boek kwamen tot stand tussen 1991 en 1999. Dat waren de jaren waarin de vereniging Nicolaas, de vereniging voor sociale en politieke kunst, opgericht in 1991, het actiefst was.

Op onregelmatige basis, namelijk telkens wanneer er genoeg kopij was, publiceerde Nicolaas het tijdschrift Klaas': een op groot formaat gedrukte krant met daarin diepgaande beschouwingen. Die zijn nu, meer dan twintig jaar later, voor het grootste deel nog altijd relevant en actueel.

Christine Gruwez publiceerde in nagenoeg elk nummer van Klaas' een essay, een beschouwing en/of een cursiefje. Voor deze selectie kozen we teksten die men ook zonder de context van andere bijdragen uit Klaas' kan lezen. Ze geven aanleiding tot een frons of tot een glimlach of tot beide. De wat langere essays, zoals die over de waardigheid van de mens en het geheime wapen van de democratie behoren tot het erfgoed van Nicolaas!

€ 20.00

4 maart 2021

Via Libra


Innerlijke rust 

Twee voordrachten en een artikel

Rudolf Steiner

We leven in een tijd van grote maatschappelijk vraagstukken die zich niet eenvoudig laten beantwoorden. De oefeningen en aanwijzigingen die Rudolf Steiner in de hier uitgekozen teksten geeft, sluiten aan bij deze actualiteit en kunnen een basis bieden voor het ontwikkelen van innerlijke rust.

Raphael Stichting, paperback, 124 pagina's, € 14.95

4 maart 2021

ISBN: 9789083081106


Jubileumuitgave Motief 

AViN

In maart 2021 presenteert de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) de 250e editie van het ledenblad Motief. Om dit te vieren brengt de vereniging bovendien een special uit, Motief Extra.

Deze jubileumuitgave geeft een mooi overzicht van antroposofie in Nederland en biedt inspiratie en diepgang voor iedereen die geïnteresseerd is in de antroposofie.

De uitgave is los te bestellen voor €7,50, inclusief verzendkosten:

1 maart 2021


Opvoeden in menskundig perspectief 

Jan J.C. Saal

Veel mensen leven met vragen over het opvoeden van kinderen in de huidige tijd. Rudolf Steiner heeft ons een aantal aanwijzingen gegeven, die bij het opvoeden behulpzaam kunnen zijn. Het is voor de opvoeding essentieel dat we kunnen zien dat als een mens geboren wordt alleen het jonge lichaam fysiek zichtbaar wordt. Daarachter is echter een geestelijke realiteit aanwezig van een mens in wording.

Pas later in het leven zullen de mogelijkheden van het fysieke lichaam samenvallen met een volwassen persoonlijkheid. In deze brochure wordt nader ingegaan op de consequenties daarvan. Door rekening te houden met wat in elke levensfase mogelijk en onmogelijk is, kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk opvoeden.

Belangrijk en interessant voor ouders en toekomstige ouders.

Gezichtpunten 72, € 3.00

24 februari 2021

Centrum Sociale Gezondheidszorg


De Grote Reset 

Het plan voor de wereld na Corona

Harrie Salman

Om een virus te bestrijden dat niet dodelijker dan andere griepvirussen is, werd de democratie in maart 2020 door noodwetten gedeeltelijk buiten werking gezet en werden de media de spreekbuis van de overheid. Er werd een bijna wereldwijde gezondheidsdictatuur ingesteld.

Op de achtergrond hiervan staat de Grote Reset, het plan van het World Economic Forum om met behulp van technologische innovaties de wereld fundamenteel te veranderen. Op alle terreinen van de maatschappij zijn processen aan de gang die tot een totalitaire wereldregering kunnen leiden. Als vrije mensen worden we daarom uitgedaagd de samenleving naar onze eigen idealen in te richten.

Paperback, 104 pagina's, € 15,00

17 februari 2021

ISBN: 9789492326591

Nearchus CV


Gezonde economie 

Rudolf Steiner

Een voordracht en een artikel waarin de 'gezonde samenleving', in het bijzonder de economie centraal staat. In een gezonde economie wordt niet geconcurreerd maar samen gewerkt: consumenten-handelaren-producenten hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat de behoeften van de consument vervuld worden en dat degenen die in de economie werkzaam zijn een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Paperback, 50 pagina's, € 12,50

16 februari 2021

ISBN: 9789492462640

Uitgeverij Pentagon


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Devotie wordt offerkracht

De meditatie van april

Weekspreuk

In het uiterlijke van het rijk der zinnen
verliest de gedachtemacht haar eigenheid;
Geesteswerelden vinden de mensentelg terug,
die zijn kiem in hen,
zijn zielenvrucht echter
in zichzelf moet vinden.

Week 2 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

Het archief wordt de komende tijd aangevuld met de oudste nummers van het tijdschrift (1933-1935). Deze week is de uitgave van 27 maart 1935 toegevoegd.

Artikelen uit dit nummer:

Rudolf Steiner
Mr. M.L. Stibbe (Max)

Scheikunde IV
F.H. Julius (Frits)

Lotsbepaling en opvoeding I
Mr. M.L. Stibbe (Max)

Archief Vrije Opvoedkunst