menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Gratis geneeskunst 

In de webwinkel Gezichtspunten van Centrum Sociale Gezondheidszorg vindt u brochures over de gezondheid van lichaam, ziel en geest. De site heeft ook een afdeling waar u diverse uitgaven gratis kunt downloaden.

Vandaag is daar het boekje Antroposofische geneeskunst van Nico Francken aan toegevoegd.

voeg een reactie toe...


Rust in mij 

Componist Ivar Römer heeft de spreuk Ich trage Ruhe in mir van Rudolf Steiner getoonzet. U kunt de muziek beluisteren door op de afspeler hierboven te klikken.

De bladmuziek voor zangstem en begeleiding kunt u kosteloos downloaden.

Ich-trage-Ruhe-in-mir-zangstem.pdf

Ich-trage-Ruhe-in-mir-score.pdf

De spreuk inclusief vertaling vindt u hier:

1 reactie, lezen/reageren...


162 jaar geleden 

Op 27 februari 1861 om kwart over elf ’s avonds werd Rudolf Steiner geboren.

Zijn geboortehuis in Kraljevic -toentertijd in Oostenrijk, nu deel uitmakend van Kroatië- is tegenwoordig een museum.

De datum is niet onomstreden; ook 25 februari wordt wel als mogelijke geboortedatum genoemd. Een diepgravend onderzoek door Günther Aschoff lijkt dat echter uit te sluiten.

https://web.archive.org/~Forschung_Aschoff.pdf

1 reactie, lezen/reageren...


Actueel uit Oekraïne 

Nieuwsbrieven en achtergrondinformatie van Hulpkring Oekraïne vindt u op de speciale Oekraïne-pagina.

Nieuw: de 10de Nieuwsbrief van de Hulpkring Oekraïne en een boekbespreking door Cornelis Boogerd over "Endspiel Europa" van Ulrike Guérot en Fritz Hauke.

www.antrovista.com/oekraine.html

Schildering: Engel die de vlammen tot rust brengt – Natalja Yeschenko

voeg een reactie toe...


Antroposofie lezen in Antwerpen 

De R. Steiner Bibliotheek in Antwerpen is inmiddels ook online. Het boekenbestand omvat meer dan 5700 titels van boeken en tijdschriften.

In de online catalogus kunt u zoeken op titel, auteur en onderwerp; als lid kunt u de boeken direct reserveren.

De R. Steiner Bibliotheek is de achtste deelnemer van het netwerk van antroposofische bibliotheken van Stichting AntroVista. Een aantal andere bibliotheken bereidt zich voor op aansluiting.

lees meer over het bibliotheken-netwerk...

voeg een reactie toe...


What truly moves you? 

In 2011 verscheen het boek Wat beweegt jou? van auteur en euritmiste Maartje van der Wees en uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Euritmisten. Het kreeg in 2021 een herdruk bij uitgeverij Nearchus; dit boek is nog steeds in de handel.

De auteur heeft het boek inmiddels laten vertalen in het Engels en stelt deze vertaling nu als gratis download ter beschikking:

what_truly_moves_you.pdf

4 reacties, lezen/reageren...


Antroposofie lezen in Zeist 

Zeist heeft weer een antroposofische bibliotheek! In het gebouw van de Vrije Hogeschool kan iedereen 's woensdags van 10.00-12.00 uur terecht om boeken te lezen of te lenen.

Het boekenbestand omvat ca 1200 titels, waaronder vrijwel de hele Gesamtausgabe van Rudolf Steiner, Nederlandse vertalingen daarvan, en boeken van andere antroposofische auteurs over de meest uiteenlopende onderwerpen. U kunt ze allemaal vinden in de online catalogus; als lid kunt u ze direct reserveren.

De Vrijehogeschool Bibliotheek is de zevende deelnemer van het netwerk van antroposofische bibliotheken van Stichting AntroVista. Binnenkort zal ook de bibliotheek van Antwerpen online gaan.

lees meer over het bibliotheken-netwerk...

1 reactie, lezen/reageren...


Zieken thuis 

In het boek Zieken thuis is de kern van verplegen en verzorgen vanuit antroposofie beschreven. Dit boek is inmiddels uitverkocht, maar een aangepaste en geactualiseerde versie ervan kunt u nu kosteloos downloaden op de website van Plegan Opleidingen.

www.plegan.nl#downloads

voeg een reactie toe...


Nachtwake bij het Goetheanum 

In aansluiting op het voorgaande bericht: Tijdens de nieuwjaarsnacht vond bij het Goetheanum een nachtwake plaats om de brand van het eerste Goetheanum te herdenken. Daarbij waren 2000 bezoekers aanwezig.

1 reactie, lezen/reageren...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Chronisch vermoeid 

Een herstelplan bij chronische, complexe vermoeidheid

Ernst Ellis

Wat heb ik toch?’ vragen mensen met chronische vermoeidheid zich dikwijls af. Heb ik een burnout? Lyme? ME? De waarheid is, dat de meeste mensen met chronische vermoeidheid meerdere vermoeidheidsaandoeningen tegelijkertijd hebben: een complexe vermoeidheid. Focussen op slechts één oorzaak belemmert het herstel. Voor wie alles al geprobeerd heeft bij vermoeidheid: Een 5-stappenplan voor herstel. In dit boek legt Ernst Ellis, huisarts met tientallen jaren ervaring op dit gebied, uit, hoe je met behulp van een 5-stappenplan aan je herstel kunt werken.

Meer dan 50 ziektebeschrijvingen illustreren hoe dit plan gebruikt kan worden bij onder andere een burn-out, fibromyalgie, ME of long covid.

Paperback, 224 pagina's, € 24,95

27 maart 2023

ISBN: 9789060389706

Christofoor


Van mist tot dageraad 

Henk Kranenborg

Een boek over rouwverwerking, geschreven door Henk Kranenborg (voormalig Vrijeschoolleraar), die begin vorig jaar zijn dierbare vrouw verloor na 50 jaar samenzijn. Op indrukwekkende wijze brengt hij je in aanraking met zijn rouwverwerking, die zó herkenbaar is, dat je al lezende het gevoel krijgt dat het joúw rouwverwerking is, ook al beschrijft hij de dingen soms anders dan dat jij, als lezer ze hebt beleefd.

Maar dat neemt niet weg, dat er veel overeenkomsten in zijn beschrijvingen zitten, waardoor het niet alleen een lezenswaardig boek, maar vooral een boek kan zijn dat veel hulp biedt aan een ieder die onlangs met een groot verlies te maken heeft gehad.

Het boek is te bestellen bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst.

€ 16,50

16 maart 2023

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)


Herkomst en toekomst van de mensheid 

Ontstaan, ontwikkeling en opgave van mens en mensheid

Johanna Priester

Wanneer we iets horen over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de mensheid is dat aan de ene kant iets wat ver van ons afstaat. Oerknal of schepping, wat maakt het uit. Aan de andere kant bepaalt het je levenshouding. Zijn we als mens door goden gewild en ontwikkeld of zijn we door het toeval ontstaan? Hebben we als mens een opdracht in deze wereld of moeten we ons leven maar zo prettig mogelijk zien te overleven?

Johanna Priester neemt ons mee in een beschrijving waarbij de schepping geen wonder is, maar een langdurig proces waarin goden en mensen actief betrokken zijn. Zij vertelt in het kort waar Rudolf Steiner in vele lezingen over heeft gesproken.

Gezichtspunten 79 - € 3.00

13 maart 2023

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Leeflicht 

Mijn biografische regenboog

Henk van Oort

In deze beknopte autobiografie heb ik getracht mijn eigen spirituele ontwikkeling onder woorden te brengen. De rijkgeschakeerde metamorfose van een kinderlijk geloof naar een omvangrijker beeld van de geestelijke wereld, beschrijf ik aan de hand van een groot aantal voorbeelden.

Tijdens het schrijven werd het mij duidelijk dat pas na vele tientallen jaren de terugblik, door een grotere distantie, in een écht breed spectrum geplaatst kan worden. De zeer uiteenlopende ontwikkelingslijnen en zetstukken op het toneel van het leven krijgen na vele jaren eindelijk de belichting waar ze recht op hebben. Midden in de turbulentie van het dagelijks bestaan ontgaat ons doorgaans de diepere achtergrond van de gebeurtenissen. Pas na het opdoen van veel uiteenlopende levenservaringen, die zich voordoen als puzzelstukjes, kunnen we een vermoeden krijgen van de bedoelingen van wat we ons lot noemen of misschien wel ons karma.

De bestudering van biografieën in het algemeen, met alle wonderlijke wendingen, kan een hulp zijn bij deze zoektocht naar onze eigen levensbestemming.

Henk van Oort (1943) was werkzaam in diverse soorten onderwijs. Hij geeft op dit moment cursussen en lezingen die geïnspireerd worden door de antroposofie van Rudolf Steiner.

Paperback, 132 blz., € 17,50

13 maart 2023

ISBN: 978 90 832755 4 3

Uitgeverij Cichorei


Werk en inkomen (zijn twee verschillende dingen) 

Rudolf Steiner

In onze routine en de zorgen rond het dagelijks bestaan komen we er nauwelijks toe om eens 'nieuw' te onderzoeken waarom we denken zoals we denken en doen wat we doen. Hoe denken en handelen we bijvoorbeeld als het gaat over werk en inkomen?

In deze voordracht biedt Rudolf Steiner prikkelende gedachten die ons op nieuwe, en misschien wel vruchtbare ideeën kunnen brengen om anders om te gaan met de vragen rond werk en inkomen.

En nieuwe en vruchtbare ideeën zijn werkelijk waar de wereld dringend behoefte aan heeft…

(vrdr van 12 maart 1908, uit GA 56)

ABC Minibrochure, 31 pagina's, € 3,00

11 maart 2023

Nearchus CV


Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb 

Herbert Hahn

“Er ligt een zekere aanwijzing in het innerlijke, slechts door de ziel waarneembare grondakkoord, dat onze eerste ontmoetingen begeleidt. Hoe vaak ik ook later Rudolf Steiner ontmoette en waar dan ook, steeds herhaalde zich dezelfde indruk: dit is iemand, die veel intenser dan alle mensen in zijn omgeving opgaat en er toch tegelijkertijd torenhoog bovenuit steekt.”

Herbert Hahn was in het voorjaar van 1919 aanwezig bij het gesprek tussen Rudolf Steiner en Emil Molt dat tot de oprichting van de Waldorfschool zou leiden. Hij behoorde ook tot de eerste leraren van de school.

Zijn herinneringen stellen ons in staat Rudolf Steiner van dichterbij te ervaren.

Paperback, 98 pagina's, € 13,50

11 maart 2023

ISBN: 9789492326881

Nearchus CV


Het licht van Damascus 

Een nieuwe kennismaking met Paulus

Ton Besterveld

De apostel Paulus, toen nog Saulus genaamd, heeft bij Damascus een insnijdende ervaring gehad. Daarbij heeft hij de opgestane Jezus Christus ontmoet en leren kennen. Deze ervaring maakt hem tot een ander mens en geeft hem toegang tot de levende geestelijke werkelijkheid. Paulus wordt een ingewijde. Hij kan daardoor 'de Weg', zoals de vroege christenen hun religie beschrijven, anders verbreiden dan de kring van de twaalf apostelen.

Dit boek onderzoekt de spirituele achtergrond van deze gebeurtenis en gaat na hoe deze buitengewone mens Saulus zich als Paulus verder heeft ontwikkeld. Paulus, die op het christendom een stempel heeft gedrukt als geen ander, en die het christendom eigenhandig naar Europa heeft gebracht.

Het boek biedt ook een nieuwe toegang tot zijn denken, zoals dat in zijn brieven tot uitdrukking komt, en dat nog niet ontdekte dimensies van het christendom bevat.

Uitgeverij De Christengemeenschap

€ 20.00

23 februari 2023

ISBN: 9789082465174


Esoterische Cyclus 

Rudolf Steiner

"En wie met recht lid van deze school wil zijn, moet zichzelf niet alleen voelen als een deel van een aardse gemeenschap, maar als een deel van een bovenzinnelijke gemeenschap, waarvan de leider en bestuurder Michaël zelf is.

Daarom zal wat hier meegedeeld wordt niet slechts als mijn woord moeten gelden, voor zover het de inhoud van een voordracht is, maar het moet gelden als wat Michaël zelf op een esoterische manier in dit tijdperk te zeggen heeft aan degenen die voelen dat ze bij hem horen. Wat deze voordrachten dus inhouden, zal de Michaël-boodschap zijn voor ons tijdperk."

Rudolf Steiner
20 september 1924

Antroposofische Vereniging in Nederland

€ 75.00

23 februari 2023

ISBN: 9789083179346


Het geheim van de temperamenten 

Rudolf Steiner

'Wat zou het leven zonder verschillen in temperamenten zijn? - Het saaiste wat maar denkbaar is.' ... 'De veelkleurigheid, de schoonheid en de rijkdom van het leven is alleen door de temeramenten mogelijk.' aldus Rudolf Steiner.

Een woede-uitbarsting, een ongeïnteresseerde houding, slecht tegen kritiek kunnen, te oppervlakkige interesses, zwartgalligheid - dat alles is meestal toe te schrijven aan het temperament. Een goed uithoudingsvermogen, doortastend zijn, een gezonde belangstelling, genieten van tegenwind of juist daarover klagen - ook afkomstig uit het temperament.

Steiner belicht de spirituele grondslagen, de kwaliteiten en de schaduwkanten van de temperamenten: bij volwassenen en kinderen.

Paperback, 66 pagina's, € 15,00

7 februari 2023

ISBN: 9789492462978

Uitgeverij Pentagon


Basisinkomen - er is een beter alternatief 

Marc Desaules / John Hogervorst / Rudolf Steiner

Met het basisinkomen, zo hopen de voorstanders, krijgt ieder mens een financiële bestaansbasis die hem/haar meer ruimte geeft voor eigen afwegingen over werk, ontplooiing, tijdsbesteding.

Dat zou je ook ieder mens toewensen.

Maar er is een betere weg om die gewenste situatie te scheppen. Die weg wordt beschreven in de artikelen in deze uitgave.

Driegonaal Pocket, 67 pagina's, € 10,00

7 februari 2023

ISBN: 9789492326874

Nearchus CV


Ontwikkeling van een schoolorganisatie 

De drie doeldomeinen in het onderwijs en hun relatie met de dimensies

Hans Passenier

In dit boek gaat Hans Passenier in op de ontwikkeling van leiderschap en organisaties in vrijescholen. Hij vindt uitgangspunten die kunnen helpen bij de ontwikkeling van schoolorganisaties en het leiderschap daarvan in de toekomst. Zijn stelling is dat het onderwijs dat gegeven wordt richtinggevend moet zijn voor de organisatie en het leiderschap. Ook dat de opvoeder niet een timmerman moet zijn, maar een tuinier omdat kinderen divers zijn en verschillende mogelijkheden hebben. De horizontale en verticale dimensies zijn richtinggevend voor de blik op zowel het leiderschap als de inrichting van de organisatie. De schoolgemeenschap blijkt een plaats voor de innerlijke ontwikkeling van ieder individu in die school.

Hans Passenier is sinds 1983 werkzaam in het vrijeschoolonderwijs. Tot 2020 was hij directeur / bestuurder van BVS-schooladvies en nu werkt hij daar als adviseur. Inmiddels is hij ook actief als adviseur bij het internationale Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling (IMO).

Paperback, 96 pagina's, € 19,95

30 januari 2023

ISBN: 9789060389768

Christofoor


Taal, ja natuurlijk! 

Over het taalonderwijs in de vrijeschool

Frank de Kiefte

Taal, ja natuurlijk! richt zich op iedereen die zich bezighoudt met taalonderwijs in de vrijeschool, en voor iedereen die keuzen maakt voor de invulling van oefenuren in relatie tot het periodeonderwijs en het gebruik van methoden. Bij deze keuzen kunnen we met een andere blik kijken naar cyclisch en projectmatig taalonderwijs in het kader van taal in andere vakken.

Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de essentie van taal, om vervolgens de didactiek te verbinden met het wezen van taal. De taaldidactiek wordt van alle kanten belicht, met gezichtspunten en concrete voorbeelden. Alle domeinen van de taal komen daarbij aan bod met een uitwerking per leeftijdsfase. Uiteindelijk gaat het om het ontwerpen van veelzijdig taalonderwijs, om taallessen waarin alle domeinen geïntegreerd worden. In het boek zijn voorbeelden opgenomen van een periodeontwerp voor taal en van een reeks taallessen.

Bindwijze Paperback, 96 pagina's, € 19,95

30 januari 2023

ISBN: 9789060389478

Christofoor


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Devotie wordt offerkracht

De meditatie van april

Weekspreuk

Wanneer vanuit de zielendiepten
de geest zich wendt tot het wereldzijn,
en schoonheid opwelt uit ruimteverten,
dan trekt vanuit hemelsverten
levenskracht het menselijk lichaam binnen
en verenigt, machtig werkend,
het wezen van de geest met het menselijk zijn.

Week 52 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst
VOK

In het archief van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst vindt u een schat aan informatie.

Hieronder ziet u enkele artikelen voor deze tijd van het jaar.

Archief Vrije Opvoedkunst