menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Nieuwe ontwikkelingen 

Een nieuw blog: 'Nieuwe ontwikkelingen in de antroposofie' met informatie over muziektherapie.

voeg een reactie toe...


Pasen 

anneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

De prachtige muziek die u hoort als u op de afspeler klikt, is gecomponeerd door Ivar Römer, als toonzetting van de eerste spreuk uit de weekspreukenkalender.

De bladmuziek ervan mag u gratis downloaden:

1 wenn aus den weltenweiten zangstem pdf

Meer werk van Ivar kunt u beluisteren in zijn muziek-ecards en op zijn website:

De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

Muziek op teksten van Rudolf Steiner


Nieuwe ronde weekspreuken

De weekspreukenkalender van Rudolf Steiner begint ieder jaar op Pasen met de eerste spreuk. Als u nog niet eerder de reis van de ziel door het jaar hebt meegemaakt, is dit het juiste moment om in te stappen.

De digitale versie van AntroVista helpt om de onderlinge samenhang en structuur van deze mantrische spreuken te doorgronden.

Ter verdieping kunt u daarbij de column In de week van Kees Verhage volgen. Kees maakte hiervoor nieuwe vertalingen, waarbij hij vooral aandacht besteedde aan het metrum en de poëtische vorm van de spreuken. Passende muziek, afbeeldingen en YouTube-filmpjes maken de spreuken nog toegankelijker.

voeg een reactie toe...


Vreede vertaald 

Vorige maand gaven we hier bericht over de uiteenlopende berekeningsmethoden van de Paasdatum. Daarin vond u ook een verwijzing naar een artikel hierover van Elisabeth Vreede uit 1943. Inmiddels zijn er -onafhankelijk van elkaar- twee Nederlandse vertalingen van dit artikel gemaakt.

De ene is van Willem Hendriks en vindt u op de website van de website Elisabeth Vreede Impuls:

https://impulsevreede.nl/wp-content/uploads/2019/03/Het-paasfeest.E.Vreede.-Nederlandse-vertaling.pdf

De andere is van Paul Heldens, en kunt u hier downloaden:

vreede 1943 nl over het paasfeest werkvertaling.pdf

De oorspronkelijk Duitstalige versie vindt u op de website van Liesbeth Bisterbosch:

Het nieuwsbericht over de Paasdatum:

https://www.antrovista.com/nieuws/paasdatum-2019-14910.html

voeg een reactie toe...


Impuls Elisabeth Vreede 

De werkgroep Impuls Elisabeth Vreede bestudeert en vertaalt het werk van Elisabeth Vreede.

Als eerste zal deze zomer haar belangrijkste werk, Astronomische Rundschreiben, verschijnen in een vertaling door Willem Hendriks, onder de titel: Antroposofie en Astronomie.

Op de website van de werkgroep leest u meer:

1 reactie, lezen/reageren...


Vaccineren of toch maar niet 

De discussie over nut en nadeel van vaccinatie gaat verder. "Houdt de groei van vrijeschoolonderwijs verband met de dalende vaccinatiegraad?", vraagt het NRC zich af. De lage vaccinatiegraad in Haarlem, Castricum en Bergen lijkt hierop een bevestigend antwoord te zijn.

Het Reformatorisch Dagblad kopt dan ook "Biblebelt verliest het patent op een lage vaccinatiegraad".

Centrum Sociale Gezondheidszorg heeft over dit onderwerp kosteloos een brochure beschikbaar als download: Inenten, Waarom wel? Waarom niet?, geschreven door Madeleen Winkler en Pieter Meester.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:

Update 12 april : Mazelen in Assen

Er zijn mazelen geconstateerd bij kinderen op Vrijeschool de Es in Assen. Volgens de school gaat het om kinderen uit één gezin. De ouders van de hogere klassen zijn door de school geïnformeerd.

Update 13 april : Toch geen mazelen in Assen

De twee kinderen in Assen waren ingeënt en hebben dus geen mazelen. Een woordvoerder van de GGD meldt: "We weten ook niet wat het wel is, maar waarschijnlijk gaat het om een andere virusinfectie."

Sinds de invoering van de mazelenvaccinatie zijn er vaker dit soort 'alternatieve rode-vlekjesziekten' geconstateerd.

2 reacties, lezen/reageren...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Het geheim van het getal 

Mieke Mosmuller

Deze uitgave beschrijft veertien oefeningen, in een periode van veertien weken uit te voeren, die de intelligentie stimuleren en het denken beweeglijk willen maken. Daarbij gaat het niet om het vergaren van kennis maar om het denken tot een spirituele activiteit te maken.

Paperback, 139 pagina's, € 19,90

1 mei 2019

ISBN: 9789075240733

Uitgeverij Occident


Het wezen van het gebed 

Rudolf Steiner

Een voordracht over bidden en het gebed. In het bidden kunnen we 'groeien': het leven even bezien vanuit een hoger perspectief. Zo hangt het bidden samen met de ontwikkeling van onze ziel, kan warmte en licht brengen.

Paperback, 48 pagina's, € 10,00

1 mei 2019

ISBN: 9789492462312

Uitgeverij Pentagon


De vier ethers 

Over de etherleer van Rudolf Steiner

Ernst Marti

Dit boekje, al sinds lang in verschillende talen uitgegeven, is een beknopte inleiding over de vier etherkrachten (klank- of chemische ether, levensether, lichtether, warmte-ether). Op basis van de vele, maar altijd afzonderlijke uitlatingen van Rudolf Steiner geeft dit boekje de mogelijkheid te ontdekken wat etherkrachten zijn en wat hun betekenis voor mens, dier en plant is.

Paperback, 77 pagina's, € 16,00

1 mei 2019

ISBN: 9789492462350

Uitgeverij Pentagon


Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici 

Het vijfde evangelie

Wim Schuwirth

In de antroposofische mens- en wereldbeschouwing staat Christus centraal. Te ontdekken wat Rudolf Steiner heeft gezegd over Christus Jezus was voor sommigen een verrassing. Ook voor Wim Schuwirth.

In het hoofddeel van dit boek gaat het om de centrale figuur van het christendom. Inzichten van Rudolf Steiner worden naast resultaten van wetenschappelijk onderzoek geplaatst. Maar Rudolf Steiner was geen theoloog, geen godsdienstwetenschapper, geen nieuwtestamenticus. Zo komt in het inleidende deel onder meer aan de orde hoe hij aan zijn inzichten kwam, hoe in zijn werk Christus centraal kwam te staan en wat hij verstond onder 'het vijfde evangelie'.

Paperback, 187 pagina's, met kleurenafbeeldingen, € 16,75

1 mei 2019

ISBN: 978-94-92326-33-1

Nearchus CV / Adventum


De bijen en de mensen 

Janneke Rosenbrand / Bert Voorhoeve

De bijen willen graag bij de mensen zijn en voor hen zorgen. De mensen zijn de bijen dankbaar voor wat ze voor hen doen en wat ze hen geven, zoals honing en was. Maar in de loop van de tijd beginnen de mensen het te vergeten. Gelukkig is er nog het dochtertje van de imker, die een bijzondere droom heeft. Door die droom vindt ze iets waar iedereen blij van wordt en waar de bijen ook veel aan hebben.

Een modern sprookje, geïllustreerd en geschreven door Janneke Rosenbrand naar een origineel verhaal van Bert Voorhoeve.

Full-colour prentenboek, 32 blz., kosten € 17,50 excl. verzendkosten.

Te koop bij Uitgeverij Aan de Tijd of in de boekwinkel.

13 april 2019

Uitgeverij Aan de Tijd


Antroposofie en astronomie 

Astronomische brieven 1927 1930

Elisabeth Vreede; vertaald door Willem Hendriks

Het boek 'Antroposofie en astronomie' is de vertaling van een bundeling van 36 oorspronkelijk in het Duits verschenen maandelijkse 'brieven' (Rundschreiben) van Elisabeth Vreede (1879-1943) uit de jaren 1927-1930, waarop geïnteresseerden zich destijds konden abonneren. Elke maand komt er een ander astronomisch onderwerp ter sprake dat aansluit bij de kringloop van het jaar.

Het werk van Elisabeth Vreede – nog steeds vernieuwend en actueel – levert vanuit antroposofisch perspectief een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van het esoterisch christendom, de astronomie en de astrologie

Deze vertaling is onderdeel van de Nederlandse uitgave van de astronomische brieven van Elisabeth Vreede. Deze 36 brieven verschijnen deze zomer als boek bij uitgeverij Nachtwind onder de titel Antroposofie en astronomie.

Reserveren is nu al mogelijk:

Hardcover (linnen), leeslint, 400 pagina's, 17 x 25 cm, ca € 45,00 (gratis verzending)

12 april 2019

Uitgeverij Nachtwind


CD Golgotha-Kruismeditatie 

Ingesproken door Walter de Zeeuw

Met de Golgotha-Kruismeditatie bereiden we ons intensief voor op Goede Vrijdag en Pasen. Het opent ons hart en ziel om de gebeurtenis in het jaar 33, op de heuvel Golgotha, innerlijk tot leven te brengen. Deze meditatie geeft ons de kracht om in de eigen ziel het kruis op te richten. Ons eigen kruis opnemen, zuivert de ziel, verlost ons van het boze en sterkt ons in het leven met de Christusliefde.

Jaarfeesten beleven door meditatie

Bij velen groeit het verlangen naar een nieuwe bewustwording van de jaarfeesten. Kerst, Pasen, Pinksteren of het Michaëlsfeest op een nieuwe wijze vieren en beleven vanuit een innerlijk actieve verbondenheid. Niet voorgeschreven, maar door ons Zelf vormgegeven.

In de ontwakende mens vormen zich door de inwerking van de Christus-impuls, hogere geestvermogens. Wanneer we ons in meditatie met het jaarfeest verbinden, openbaren zich innerlijk nieuwe voorstellingen. We worden 'deelgenoot in de geest' aan de gebeurtenissen van toen en beleven deze innerlijk in het NU. Een nieuw geestelijk voorstellingsvermogen ontvouwt zich en schenkt ons levende beelden en indringende inspiraties.

De cd is uitgegeven in eigen beheer en te koop of te downloaden via:

29 maart 2019

ISBN: 978-90-822974-3-0


De toekomst aan de kinderen 

Opvoeding en sociale verandering

Rudolf Steiner

“Wij bestuderen het ware wezen van het menselijk denken, waardoor het juiste denken in het kind kan worden ontwikkeld.

We bestuderen de basis van het zuivere voelen, zodat in een juist sociaal samenleven, op basis van gelijkheid, vanuit werkelijke menselijke gevoelens, recht ontwikkeld kan worden. En we bestuderen het wezenlijke van de menselijke wil, zodat deze zich op de juiste wijze het toe! komstige economische leven eigen kan maken en kan doordringen.”

ABC MINI-brochure, 32p, € 3,00

23 maart 2019

Nearchus CV


Sociale driegeleding 

Verzamelde geschriften I

Dieter Brüll

Dieter Brüll (1922-1996) kwam op 16-jarige leeftijd in contact met de sociale driegeleding en daarmee, zo schreef hij zelf, “stond de verdere richting van mijn beroepsleven vast”.

Als hoogleraar belastingrecht (in Tilburg en later in Amsterdam) verwierf hij bekendheid door zijn scherpe oordeel over belastingwetgeving en het handelen van de overheid. In zijn wetenschappelijke loopbaan schroomde hij niet om de inzichten die hij in het werk van Rudolf Steiner vond te verbinden met zijn deskundigheid op fiscaal, economisch en sociologisch gebied.

Deze uitgave bevat een keuze uit de vele artikelen die hij in boeken en (antroposofische) tijdschriften publiceerde. Zijn heldere blik en scherpe schrijfstijl zorgen ervoor dat zij ook de lezer van vandaag inzicht en stof tot overwegen bieden.

Deze uitgave is de eerste van drie delen ‘Verzamelde geschriften’.

Paperback, genaaid, 195p, € 20,00

23 maart 2019

ISBN: 978-94-92326-32-4

Nearchus CV


Dagboek van Maria Magdalena 

Een fictief verhaal over de vrouw van Jezus

Danielle van Dijk

Gebaseerd op historisch en esoterisch onderzoek

‘Hier begint mijn tweede dagboek. We zijn op weg naar Massilia op het grote handelsschip van Jakobus. De reis gaat lang duren en is niet zonder gevaren. Ik verlang ernaar mijn gedachten te ordenen en weer grip te krijgen op mijn leven.’

Zo begint het fictieve dagboek van Maria Magdalena. Het is het jaar 44: Maria Magdalena vlucht, samen met haar reisgezelschap onder wie ook Jakobus, Johannes en de beide Maria’s, naar Marseille.

De auteur beschrijft op levendige wijze Maria’s herinneringen aan haar leven met Jezus en haar verwachtingen van de toekomst. Haar ontluikende gevoelens voor Jakobus geven het verhaal een extra dimensie.

Het dagboek is gebaseerd op historisch en esoterisch onderzoek. ‘Het zou zo maar echt gebeurd kunnen zijn’, was de reactie van een kenner van deze materie.

In haar eerdere boeken over Maria Magdalena doet Van Dijk verslag van haar onderzoek naar deze intrigerende vrouw. Ze reisde daarvoor naar Israël, Frankrijk, Engeland, Ierland en Spanje en verzamelde uniek materiaal. Ze bestudeerde daarnaast de in 1945 teruggevonden authentieke evangeliën uit de Nag Hammadi Geschriften, het werk van Rudolf Steiner en dat van Jacob Slavenburg.

Eerste druk 2019 | 125 blz. | € 15,00

16 maart 2019

ISBN: 978 94 91748 86 8

Uitgeverij Cichorei


Madam Petit patronenboek 

Doortje Bruin en Annelijn Steenbruggen

De meeste kinderen zijn dol op verkleden. Met dit patronenboek kun je zelf in een handomdraai een verkleed-outfit ontwerpen en maken voor elk jaarfeest. Het boek volgt het schooljaar en begint met een riddermantel voor Michaël en sluit af met een bloemenkrans voor het midzomerfeest.

De eenvoudige patronen zijn gebaseerd op cirkels en rechthoeken, die precies op maat gemaakt kunnen worden. Het enige dat je voor de patronen nodig hebt is papier, een meetlint, potlood en schaar. Door jouw persoonlijke keuze voor stoffen en versieringen kun je unieke kledingstukken maken die lekker zitten en uitnodigen tot een fantasierijk spel.

Daarnaast geeft Madam Petit gouden tips om je eigen ideeën uit te leven. Verkleden wordt daarmee een creatieve ontdekkingsreis voor de kinderen én jou zelf.

Het credo van Madam Petit: “Een lust voor het oog en een feest om in te spelen voor ieder kind!”

1e druk | gebonden | 124 blz | € 19,95

12 maart 2019

ISBN: 9789060388594

Uitgeverij Christofoor


Splinters van de Sampo 

Een ontdekkingstocht door de Kalevala

Lidwien van Geffen

Oude overleveringen en documenten zoals sprookjes, mythen, sagen en de Bijbel vertellen waarheden in beelden. Wij moeten weer leren deze beelden te vertalen en te lezen.

Het Finse epos de Kalevala beschrijft de schepping en de noodzakelijke uiteenzettingen van de mens met goed en kwaad. In die zin is het epos te vergelijken met het Oude Testament. In de Kalevala is echter de boodschap voor de toekomst verweven in de beelden en omvat zo ook het Nieuwe Testament.

Het magische voorwerp dat centraal staat in de Kalevala, de Sampo, draagt krachten in zich voor de toekomst.

Dit boek is een verkenning van het epos, waarbij de kennis van de antroposofie onontbeerlijk bleek.

Eerste druk 2019 | Paperback | 175 blz. | € 17,00

4 maart 2019

ISBN: 978 94 91748 84 4

Uitgeverij Cichorei


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Volharding wordt trouw

De meditatie van juni

Weekspreuk

Opgestaan is uit de eigenheid
mijn zelf, en vindt zichzelf als wereldopenbaring
in tijd- en ruimtekrachten;
De wereld toont mij overal
de waarheid
als goddelijk oerbeeld van mijn voorstellingen.

Week 6 uit de weekspreukenkalender