menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Dodenherdenking 

Bij de oude Kelten begon het nieuwe jaar op 1 november. Op de vooravond daarvan beleefden ze de aanwezigheid van de gestorvenen van het afgelopen jaar en offerden hen voedsel. Dit gebruik is de oorsprong van het huidige Halloween, dat vooral in de Engelstalige landen wordt gevierd.

Gedenkstonden

In de rooms-christelijke kerk wordt vanaf de tiende eeuw op 2 november Allerzielen gevierd, waarbij eveneens de doden worden herdacht.

Ook in antroposofische kringen is dit gebruikelijk. In de eerste week van november vindt op vele locaties een Gedenkstonde voor de gestorvenen plaats, zie de agenda:

/agenda?q=gedenkstonde

Meditaties

In de spreukenapp vindt u 27 meditaties voor de overledenen:

spreuken voor de overledenen, klik hier...

voeg een reactie toe...


Herfstleed 

De muziek die u hoort als u op de afspelers klikt, is gecomponeerd door Ivar Römer.

Het is de toonzetting van twee spreuken die in een notitieboekje van Zeijlmans van Emmichoven zijn opgetekend:

De ochtendspreuk O, Michael, in deinem Schutz empfehl ich mich (met begeleiding / a capella).

De avondspreuk Ich trage mein leid in die sinkende Sonne.De bladmuziek kunt u kosteloos downloaden

o michael pdf

ich trage mein leid pdf


Meer werk van Ivar kunt u beluisteren in zijn muziek-ecards:

De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

Muziek op teksten van Rudolf Steiner

voeg een reactie toe...


Natuur, jouw moederlijke wezen
draag ik in de aard van mijn willen;
En de vuurmacht van mijn wil
staalt de drijfkracht van mijn geest,
opdat hij zelfgevoel voortbrengt,
om innerlijk mijzelf te dragen.

Michaël-stemming uit de weekspreukenkalender

http://weekspreuken.antrovista.com

2 reacties, lezen/reageren...


Solidair 

klik om te vergroten

Bij uitgeverij Nearchus verscheen deze zomer Solidaire Economie van Ruud Thelosen.

Het Eindhovens Dagblad wijdde er een artikel aan:

/verdieping/solidaire-economie-recentboek-208.html

voeg een reactie toe...


Het licht zien 

klik om te vergroten

In 1993 verscheen van Arthur Zajonc het boek Catching the Light, The Entwined History of Light and Mind. Het werd in Nederlandse vertaling in 1996 uitgebracht door Uitgeverij Vrij Geestesleven onder de titel Het licht zien, het verbonden bestaan van licht en inzicht.

Het is sindsdien niet opnieuw in druk verschenen en nu niet meer verkrijgbaar.

Anne Koole maakte er een uitgebreide versie van die u hier kunt downloaden als pdf:

/artikelen/de_verdieping/arthur_zajonc_het_licht_zien.pdf

1 reactie, lezen/reageren...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De golvende dierenriem 

Draaibare sterrenkaart

Liesbeth Bisterbosch

Van uur tot uur, het hele jaar door. De draaibare sterrenschijf toont alle sterrenbeelden en helderste sterren die nu, of op een ander moment, boven de horizon staan.

Deze sterrenschijf is gemakkelijk in gebruik. Ook in andere landen met ongeveer dezelfde noorderbreedte biedt de schijf een goed overzicht van alle beelden die stijgen en dalen en van de beelden die nu tegelijk opkomen en ondergaan.

De voorkant van de draaischijf toont de zuidelijke sterrenhemel. Bij het draaien van de schijf wordt de golvende beweging van de dierenriem zichtbaar. De achterkant laat het cirkelen van de noordelijke sterren om de Poolster zien. Het bijbehorend boekje biedt series beelden. Deze brengen "de hoge en de lage golf" van de dierenriem in beeld.

Prijs: € 17,50

15 november 2017

ISBN: 978 90 8227 9337

Stichting Een Klaar Zicht


Het raadsel doorgronden 

Over kinder-en leerlingbesprekingen in de vrijescholen

Christof Wiechert

In dit boek wordt uitvoerig bespreken hoe, op vrijescholen, de leerling- of kinderbespreking het hart van het onderwijs kunnen vormen: de bespreking kan leiden tot een werkelijk begrip voor het kind en zijn behoeften, en tot een bevruchting van de pedagogische praktijk.

Een op jarenlange praktijk en onderzoek gestoelde beschrijving van het hoe en waarom van de kinderbespreking.

Paperback, 197 pagina's, € 17,50

14 november 2017

ISBN: 9789491748691

Uitgeverij Cichorei


Houden van sterren en planeten 

Michiel Rietveld

Hoe zit het nou, vanuit de antroposofie gezien, echt met het heelal? Dat is bij uitstek een onderwerp voor Michiel Rietveld, die in dit boek in drie delen laat zien: hoe we de wereld van sterren en planeten kunnen waarnemen; hoe sterren en planeten van invloed zijn op alles dat op de aarde leeft; en hoe we dit vanuit de antroposofie kunnen begrijpen.

Paperback, 128 pagina's, € 16,50

13 november 2017

ISBN: 9789491748684

Uitgeverij Cichorei


Living Architecture 

Balancing Nature, Culture and Technology

Pieter van der Ree

Dit boek vormt de catalogus bij een gelijknamige tentoonstelling die momenteel door Azië reist. Zowel de tentoonstelling als de catalogus volgen de ontwikkeling van de organische architectuur door de twintigste eeuw tot heden.

Daarbij ligt de nadruk op recent gerealiseerde projecten van over de hele wereld. Deze worden gekenmerkt door een sterke ecologische benadering, geavanceerde digitale ontwerp- en productietechnieken en een verrassend expressieve vormgeving.

Ze lijken het resultaat van een nieuwe benadering die gebouwen probeert te ontwerpen in relatie tot hun natuurlijke, sociale en culturele context. Door middel van materiaalgebruik en vormgeving wordt geprobeerd om zowel de natuur als het sociale en innerlijk leven van de mens te ondersteunen.

Uitgever: International Forum Man & Architecture

Prijs: € 35,00

Te bestellen via: info@mensenarchitectuur.nl

4 november 2017

ISBN: 978-90-827379-1-2


Maria - een drievoudig geheim 

Emil Bock

Hoe valt te begrijpen dat Maria, de moeder van Jezus, maagd was? Welke verhouding had zij tot het goddelijke Christus-wezen dat zich in haar zoon belichaamde?

In de drie voordrachten die in deze uitgave zijn opgenomen, laat Emil Bock zien welke grootse geheimen met Maria verbonden zijn. Daarmee wordt een beeld geschetst van haar bijzondere betekenis voor een verdiept begrip van het Christendom.

Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Kamerling.

Paperback, 89 pagina's, € 13,25

1 november 2017

ISBN: 978-94-92326-16-4

Nearchus CV / Adventum


Het Evangelie 

Beschouwingen deel I

Emil Bock

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

Paperback, 380 pagina's, € 29,00

31 oktober 2017

ISBN: 9789090305554


Wegen van Wil 

Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie

Jaak Hillen

In dit boek wordt beschreven hoe je de beeldende taal kan gebruiken om op een creatieve manier in diepere lagen van jezelf in te duiken en om die te transformeren. In een eerste gedeelte beschrijf ik mijn kunstenaars-visie op karma en reïncarnatie, evenals het proces om tot inzicht te komen.

Het tweede gedeelte handelt over de praktijk van vele in de loop der jaren gegeven workshops. Je vindt er veel foto's, observaties van kunstwerken en gevalbesprekingen.

Op het einde vind je een uitgebreide toolbox die zich niet beperkt tot de beeldende kunst alleen maar ook geïnspireerd wordt door tijdskunsten en door bestaande 'therapeutische technieken'.

Het boek is een must voor velen die met kunst en mensen werken. Het is ook geschreven voor diegenen die in pedagogische, in coaching en in genezende beroepen actief zijn, om hun praktijk te verruimen. En last but not least is het geschreven voor mensen die hun inzicht in karma en reïncarnatie willen verdiepen. Het is tevens een handleiding voor allen die zelf elementen van dit werk willen integreren in hun eigen praktijk.

Prijs: 29 euro + verzendingskosten. Voorintekenactie: wie het boek voor 10 november 2017 bestelt, betaalt slechts 25 euro, verzendingskosten inclusief

Bestellen via info@via-libra.be

30 oktober 2017

Via Libra


Licht en Duister 

Het verhaal van mijn leven

Willem Frederik Veltman

Autobiografie. Te bestellen via de uitgever, de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst.

€ 24,50 (exclusief verzendkosten)

24 oktober 2017

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)


Het antwoord van de ziel 

Psychologie aan de grenzen van de ik-ervaring

Wolf-Ulrich Klünker

Ons zieleleven wordt tegenwoordig nauwelijks anders begrepen als dat alle psychische fenomenen lichamelijk-aards, en dat betekent tevens vanuit het verleden, zijn bepaald. Pas wanneer het ik begint zich niet te identificeren met de eigen belevingen en ervaringen in het verleden, maar zich gaat bezinnen op de wordings-dimensie van het ik, keert de blik zich naar een open, nog niet bepaalde toekomst.

Wolf-Ulrich Klünker nodigt de lezer uit om zich met de gevolgen van het eigen, huidige doen en laten zó te verbinden dat daardoor de toekomst meer en meer in het bewustzijn kan treden. In samenhang daarmee wijst hij op therapeutische mogelijkheden die er min of meer van afhangen of het ik tot geestelijke zelfactivering in staat is of niet.

Psychische gezondheid is in dit perspectief dus verbonden met de vraag of men het ik kan beleven als een wezen dat in de wereld actief is, de wereld vormgeeft en niet slechts als een vanuit het verleden bepaald wezen.

Paperback, 78 pagina's, € 12,50

12 oktober 2017

ISBN: 978-94-92326-15-7

Nearchus CV / Adventum


Rouwen en verlies verwerken 

Nr. 60 van de serie Gezichtspunten

Samengesteld door Lilian Rek

Elk verlies blijkt uiteindelijk groter dan je denkt. Ook kan een verlies een eerder geleden verlies aanraken en kun je daardoor dubbel verlies ervaren. Bij het rouwen wordt je geconfronteerd met existentiële vragen met betrekking tot het leven, je relaties en je eigen identiteit. Bij verdriet betreed je een ruimte die je niet vrijwillig ingaat, want je wordt in een rouwproces existentieel geraakt. Rouwen maakt een omvormingsproces mogelijk van afscheid en dood, naar leven.

Verhalen en beelden kunnen helpen bij het verwerken van rouw en verdriet. Verhalen en beelden hebben een diepere werking en daardoor de kracht om de kern van ons leven aan te raken, om licht en ruimte te scheppen op die plekken die pijn doen. Verhalen kunnen troost bieden en ”overgangen” beschrijven waar je als mens doorheen kunt gaan. In deze brochure vertellen verschillende schrijvers hun verhaal.

€ 5.00

7 oktober 2017

Centrum Sociale Gezondheidszorg


VRIJ om te worden wie je bent 

Rudof Steiner

"Een Vrije School is een school waar het mogelijk is dat opvoeders en leraren alles dat zij vanuit hun kennis van de mens en de wereld en vanuit hun liefde voor het kind voor wezenlijk houden, in de school tot uiting kunnen brengen. Een onvrije school is een school waar de leraar verplicht is om te vragen: wat is voorgeschreven voor de eerste klas, wat is voorgeschreven voor de tweede klas, hoe moet de literatuur er volgens de wet uitzien?"

Rudolf Steiner over noodzaak voor de vrijheid van het geestesleven en de vrijheid van onderwijs.

Brochure, geniet, 30 pagina's, € 3,00

5 oktober 2017

Nearchus CV


Jaarfeesten 

Achtergronden en betekenis in onze tijd

Fred Tak

Weet je dat nog, het verzamelen van kastanjes in de herfst, toen we zelf nog kind waren? En de opwinding die dat gaf? Het schudden aan de takken zodat de kastanjes als rijpe appeltjes naar beneden vielen? En dat schoentje dat je neer mocht zetten na de intocht van Sinterklaas, de gloed van kaarsjes in de kersttijd, het zien van de eerste krokussen, eieren zoeken met Pasen.

Als kind beleefden we dit intens. Als volwassenen zijn we het bijna vergeten. Het vieren van jaarfeesten met kinderen brengt iedereen veel genoegen, het geeft je een gevoel van rijkdom. Je hoort bij elkaar, bij de aarde en bij het jaarritme. En hoe vier je ze dan precies? Wat vertellen de seizoenen ons daarover?

Daar gaat dit boek over, te beginnen met september en zo het jaar volgend van maand tot maand.

1e druk | paperback | 14 x 20 cm | 96 blz | prijs: € 12,50

28 september 2017

ISBN: 9789060388297

Uitgeverij Christofoor


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Geduld wordt inzicht

De meditatie van november

Weekspreuk

Vol geheimenis het bewaarde oude
met het nieuw ontstane eigenzijn
innerlijk tot leven voelen komen:
Opwekkend moet het wereldkrachten
in mijn uiterlijke levenswerk laten stromen
en een afdruk van mij maken in het bestaan.

Week 34 uit de weekspreukenkalender

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

Donderdag 15 juni is het juninummer van 1991 aan het archief toegevoegd. Hiermee zijn alle tijdschriften van het kleine A5-formaat geplaatst.

Deze uitgave heeft als thema Het leerplan geschiedenis en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman
Het Oude Testament als oerbeeld van de geschiedenis

Floris Klinkenberg
Het geschiedenisoverwijs in de Vrije School

Edithe Boeke-De Clerq Zubli
Vanwaar, waarom, waartoe?

Karel Post Uiterweer
De mensheid heeft een Janus-kop

Jan La Poutré
De levenskiem van de mens

Frans Lutters
De Vrije School-beweging in het licht van de negende eeuw

Archief VOK