menu

Verdieping

Antroposofie in woord en beeld

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Verdieping nieuws

Everyday Mommyday 

In dit zeer uitgebreide blog van Eveline Clignett vindt u een keur van artikelen over opvoeding, de jaarfeesten, liedjes en veel meer!

voeg een reactie toe...


De beproeving van de ziel

Al vijfentwintig jaar verzorgt het Drempeltheater opvoeringen van de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner. In deze toneelstukken wordt zichtbaar hoe karma en ontwikkeling werkt in het leven van mensen.

Dit jaar wordt op 10 februari in Rotterdam opnieuw het tweede mysterie­drama De beproeving van de ziel opgevoerd.

/agenda/946294-de-beproeving-van-de-ziel-zondag-10-februari-2019.html

Er zijn nog kaarten beschikbaar en te reserveren via:

Er wordt vanuit Zeist busvervoer georganiseerd, informatie daarover:

voeg een reactie toe...


Uitgeperst 

Sind 1 mei 2008 heeft Michel Gastkemper het blog Antroposofie in de pers verzorgd, waarin hij nauwgezet verslag deed van het wel en wee in antroposofisch Nederland en daar buiten.

Na ruim 10 jaar vindt hij het welletjes en stopt hij ermee om zich geheel aan zijn professionele werkzaamheden te wijden.

Het inmiddels zeer omvangrijke blog laat hij echter online staan. U kunt het beschouwen als een archief, waarin u de recente geschiedenis van de antroposofie kunt nalezen.

2 reacties, lezen/reageren...


Kerstnachtstemming 

k voel, als ware het onttoverd,
het geesteskind in de schoot der ziel;
In de helderheid van het hart
heeft het heilige wereldwoord
de hemelse vrucht van de hoop verwekt,
die jubelend groeit naar wereldverten
vanuit de godsgrond van mijn wezen.

Kerstspreuk uit de Seelenkalender.

De stemmig-feestelijke muziek die u hoort als u op de afspeler klikt, is gecomponeerd door Ivar Römer, als toonzetting van de 38ste spreuk uit de weekspreukenkalender.

De bladmuziek ervan mag u gratis downloaden:

38 ich fuhle wie enzaubert zangstem pdf

Meer werk van Ivar kunt u beluisteren in zijn muziek-ecards en op zijn website:

De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

Muziek op teksten van Rudolf Steiner

voeg een reactie toe...


Adventstijd 

onker wordt de aarde,
Duister overal.
Maar ons hart bewaarde
Licht dat blijven zal.

Dat het helder brande,
Lichten mag heel ver,
Dan zal eens de aarde
Worden tot een ster!

Adventspreuk van Lena Struik

Madonna en Pentagram

Speciaal voor de adventstijd: Madonna en Pentagram, de therapeutische slideshow naar Rudolf Steiner. Ook als app te installeren!

start Madonna en Pentagram

Kerstcards

Snel, milieuvriendelijk en gratis: met een ecard van AntroVista maakt u iedereen blij.

Vele bekende en onbekende antroposofische kunstenaars hebben hun werk hiervoor beschikbaar gesteld. U kunt ook kiezen voor klassieke schilderijen.

Ecards Advent en Kerst

voeg een reactie toe...


Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Dertien Heilige Nachten 

Guurtje Kieft

De dagen tussen Kerstmis en Driekoningen, de periode van de dertien Heilige Nachten, zijn bij uitstek een tijd van bezinning en werken aan de ontwikkeling van een hoger bewustzijn.

Het boek geeft dertien handreikingen voor dertien Heilige Nachten: voor meditatie, gerichte aandacht, kunstzinnige vormgeving en oefening van je zintuigen. Deze thema’s heeft de schrijfster zelf doorleefd en zich eigen gemaakt. Nu mogen ze worden doorgegeven, zodat ze kunnen bijdragen aan je bewustzijnsontwikkeling.

Ook de betekenis van de twee Jezus-kinderen voor de ontwikkelingsweg van de mens op aarde komt aan bod en het boek bevat ook een hoofdstuk met speelse oefeningen voor de kinderen.

Paperback, 91 pagina's, met kleurenafbeeldingen, € 14,00

19 december 2018

ISBN: 9789492326300

Nearchus CV


Over hoop 

Gids voor schalige wereldverbeteraars

Anne Pastors (en Cees Zwart)

Dit boek bestaat uit twee delen; het eerste deel bevat het levensverhaal van Cees Zwart, wereldverbeteraar en in het verleden hoogleraar Sociale Pedagogiek.

In het tweede deel wordt de weg beschreven die kan leiden van onze huidige, onzekere en turbulente samenleving naar een samenleving waarin goede wil en sociale impulsen echt leidend kunnen worden.

Paperback, 220 blz. € 25,00

17 december 2018

ISBN: 9789082212327


De geboorte van het Christuskind 

Meditatie CD

Ingesproken door Walter de Zeeuw en Marijke Sies

De geboorte van Christus in de menselijke ziel wordt versterkt door te mediteren op de geboorte van het Christuskind, zoals opgeschreven in het Lukasevangelie. Open je hart en ziel m.b.v. de teksten en meditaties op deze CD.

Beleef het bijzondere gebeuren in Bethlehem mee. Verbind je met de herders in het veld, zie de grote engel, hoor de engelen zingen en ga met de herders mee naar de grot in Bethlehem.

Zie..., voel... en ontmoet in de geest het Christuskind...

In eigen beheer uitgegeven. Meer info en bestellen:

14 december 2018

ISBN: 978-90-822974-2-3


Het leven tussen dood en nieuwe geboorte 

Rudolf Steiner

Zes voordrachten waarin het leven van de mens tussen dood en nieuwe geboorte beschreven wordt:n wat beleeft de menselijke ziel daar - en wat kan het in ons leven op aarde betekenen dat wij kennis over het leven na de dood verwerven?

Hardcover, 172 pagina's, € 25,00

13 december 2018

ISBN: 9789492462305

Uitgeverij Pentagon


Wanneer smaakt de wijn 2019 

Een biodynamische kalender voor wijnliefhebbers

Matthias Thun

Een brochure op zakformaat (48p) die laat zien op welke dagen de wijn het lekkerst smaakt (namelijk op de vrucht- en bloemdagen op de kalender volgens de principes van Maria Thun).

Met enkele achtergrondartikelen.

€ 5,00

12 december 2018

ISBN: 9789060388648

Uitgeverij Christofoor


Zaaikalender 2019 

Maria Thun

De bekende kalender van Maria Thun, met daarin de geschikte dagen voor zaaien, snoeien, spitten, oogsten e.d. Ook imkers vinden in de kalender de geschikte dagen voor het verzorgen van hun bijenvolk. Met begeleidende artikelen over o.a. plantenteelt, combinatieteelt, de BD preparaten en insecten- en dierenplagen en met uitneembare poster.

Brochure, geniet, met kleurenillustraties, 72 pagina's, € 12,99

12 december 2018

ISBN: 9789060388631

Uitgeverij Christofoor


Christus en het lot van de mens 

Wolf-Ulrich Klünker

Gezondheid en ziekte roepen de vraag op naar gezond makende geestelijke kracht. Antropologie, psychologie en therapie komen hier vaak aan een grens.

Aanzetten van de christelijke menskunde zijn in deze samenhang nog nauwelijks opgemerkt. In de christelijke menskunde verschijnt de relatie van lichaam en ziel, van dood en onsterfelijkheid in een nieuw licht. Christus wordt niet alleen heer van het menselijke lot maar ook van de elementen en daarmee een genezings- en ontwikkelingskracht.

Paperback, 155 pagina's, € 16,00

29 november 2018

ISBN: 9789492326300

Nearchus CV


Het leven beschermen 

Peter Selg en Sergej O. Prokofieff

De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland. Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid om een mensenleven kunstmatig te beëindigen of te laten beëindigen, dus mensen bewust te doden om hun het lijden - zoals wordt verondersteld - te besparen, voortdurend toeneemt.

In ons buurland Nederland bestaat inmiddels de medische specialisatie voor euthanasie als gecertificeerde bijscholing. In Nederland wordt over de euthanasiepraktijk openlijk heftig gediscussieerd en ook het aantal van door euthanasie gedode patiënten wordt elk jaar gepubliceerd. In de Duitssprekende landen is er geen transparantie omdat actieve hulp bij het sterven over het algemeen verboden is…

Antroposofen, vooral antroposofische artsen, zijn in deze tijd geroepen om ten aanzien van de ontwikkelingen als in Zwitserland of Nederland, duidelijk stelling te nemen en de openbare meningsvorming te bevruchten met het 'bewustzijn van het mensdom' zoals dat in de antroposofie is ontwikkeld.

Paperback, 90 pagina's , € 12,50

23 november 2018

ISBN: 9789492326287

Nearchus CV


De twaalf deugden door het jaar heen 

Jean-Claude Lin en anderen

De deugd is het eigenlijke wezen van de mens, voor zover hij de macht heeft om iets tot stand te brengen wat alleen door de wetten van zijn eigen natuur kan worden begrepen.

Baruch de Spinoza

In twaalf geconcentreerde beschouwingen worden de deugden van de verschillende maanden en de daaruit voortkomende hogere vermogens van de mens ontwikkeld en toegelicht. Het zijn aansporingen tot eigen meditatief werk door het jaar heen.

106 blz.m € 15,00

22 november 2018

ISBN: 978 94 91748 83 7

Uitgeverij Cichorei


De golvende dierenriem 

Liesbeth Bisterbosch

De golvende dierenriem bestaat uit een aan beide zijden bedrukte draaibare sterrenkaart, diameter 24 cm, en een boekje met verklarende teksten.

De ene kant van de draaibare sterrenkaart toont de zuidelijke sterrenhemel. De sterrenbeelden van de dierenriem hebben een gekleurde gestalte. Bij het draaien van de schijf zie je hoe de dierenriembeelden na elkaar opkomen, stijgen enzovoort, en wordt de golvende beweging van de dierenriem zichtbaar. De kleurencirkel van de dierenriem is een hulp meer vertrouwd te raken met de beelden die tegenover elkaar staan (als de Vissen ondergaan, komt de Maagd op).

De andere kant van de sterrenkaart toont het cirkelen van de noordelijke sterren om de Poolster. Voor beginners biedt deze veel oriëntatiehulp.

Het boekje met hemelkaarten licht de bewegingen van de dierenriembeelden en de stand van de dierenriem toe.

Er is een beknopte handleiding om de kaart voor het actuele moment in te stellen en een uitgebreidere toelichting voor het waarnemen van de noordelijke hemel, speciaal voor beginners en leraren, en voor het waarnemen van het golven van de dierenriem. Zie www.liesbethbisterbosch.org/draaibare-dierenriemkaart-298.html

Paperback 32 blz., € 17,50

22 november 2018

ISBN: 978 90 82279 33 7

Uitgeverij Cichorei


De nacht als krachtbron 

Rudolf Steiner, samengesteld en ingeleid door Edward de Boer

Juist als het daglicht zich heeft teruggetrokken, ontstaat er ruimte voor het licht van binnenuit, vanuit de wereld van de nacht. Ingevingen vanuit de nacht zijn soms vluchtig en ongrijpbaar, maar soms ook heel helder en duidelijk.

Hoe luister je naar dat wat in de nacht klinkt?

‘De nacht als krachtbron’ gaat over de nacht als inspiratiebron en het luisteren in de nacht. Het sluit daarmee aan op ons meerjarenplan waarin het luisteren centraal staat. Het boekje dat in eigen beheer is uitgegeven, bevat spreuken en citaten van Rudolf Steiner die door Edward de Boer zijn verzameld en eerder in het Duits zijn uitgegeven onder de titel: Die Nacht als Kraftquelle.

Edward de Boer (1972) is organisatie-adviseur, trainer en coach. Hij is oprichter van Converse Consulting en verantwoordelijk voor veranderprocessen in organisaties in binnen- en buitenland.

Oorspronkelijke titel: Die Nacht als Kraftquelle | Rudolf Steiner Verlag, Bazel 2017

Vertaling: Kitty Steinbuch | Vormgeving: Harm van der Meulen | Drukwerk: SpringerUit | 198 pagina’s | 18 x 10,5 x 1,4 cm | Uitgave Raphaëlstichting

Te bestellen via:

https://www.raphaelstichting.nl/boeken

20 november 2018

ISBN: 978-90-829384-0-1


Klein slaapdierenboek 

Loes Botman

Een lief kartonboekje voor peuters, met afbeeldingen in warme kleuren van slapende dieren, zoals een veulen, hond, poes, muis, konijntje en meer.

Een heerlijk bedtijd-boekje voor peuters!

Karton | 12 blz | € 7,95

15 november 2018

ISBN: 9789060388549

Uitgeverij Christofoor


Actueel

Het citaat van de dag

Meditatie van de maand

Moed wordt verlossingskracht

De meditatie van januari

Weekspreuk

De scheppingsmacht der ziel
streeft vanuit de hartengrond,
om godskrachten in het mensenleven
tot waarachtige werkzaamheid te ontvlammen.
en zichzelf vorm te geven
in mensenliefde en in mensenwerk.

Week 41 uit de weekspreukenkalender