menu

Statuten en jaarstukken 

Stichting AntroVista 

Op deze pagina vindt u de statuten, de jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening), het jaarverslag en het beleidsplan van Stichting AntroVista.

Bestuursamenstelling

  • Tineke Boon, Bergen NH - voorzitter
  • John Hogervorst, Assen - secretaris
  • Wilfried Nauta, Bergen NH - penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werk als bestuurder geen beloning of onkostenvergoeding.

Tineke Boon ontvangt voor redactiewerk aan AntroVista en werk aan Tineke's DoeHoek (www.doehoek.nl) wel een onkostenvergoeding van € 140 per maand. Ter aanvulling ontvangt zij een beloning van € 73 per maand.

Wilfried Nauta ontvangt voor zijn werk als webmaster van www.antrovista.com geen onkostenvergoeding of beloning. Stichting AntroVista is klant van zijn bedrijf 'Wilfried Nauta Webdesign' en betaalt daaraan uitsluitend de (gangbare) kosten voor domeinregistraties en hosting.

Ilse Beurskens-van den Bosch ontving in 2018 voor haar rubriek 'Recept van de Week' een betaling per recept.

Bovengenoemde vergoedingen en betalingen zijn te vinden op de Verlies- en Winstrekening in de Jaarstukken.

Statuten

statuten stichting antrovista.pd

Jaarverslag 2018 en beleidsplan 2019

jaarverslag 2018 en beleidsplan 2019 pdf

Jaarstukken 2018

jaarstukken stichting antrovista 2018 pdf