menu

Statuten en jaarstukken 

Stichting AntroVista 

Op deze pagina vindt u de statuten, de jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening), het jaarverslag en het beleidsplan van Stichting AntroVista.

Bestuursamenstelling

  • Tineke Boon, Bergen NH - voorzitter
  • John Hogervorst, Assen - secretaris
  • Wilfried Nauta, Bergen NH - penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werk als bestuurder geen beloning of onkostenvergoeding.

Medewerkers van de websites doen hun werk in principe onbezoldigd, maar kunnen een vergoeding krijgen indien dat noodzakelijk voor hen is.

Tineke Boon ontvangt voor werk aan Tineke's DoeHoek (www.doehoek.nl) een onkostenvergoeding en voor redactiewerk aan AntroVista een bescheiden vergoeding.

Gawan Nauta heeft een onkostenvergoeding ontvangen voor zijn werk op locatie bij verschillende bibliotheken van het AntroVista Bibliotheken Netwerk.

Wilfried Nauta doet zijn werk als webmaster, designer en programmeur onbezoldigd. Stichting AntroVista is klant van zijn bedrijf 'Wilfried Nauta Webdesign' en betaalt daaraan uitsluitend de gangbare kosten voor domeinregistraties en hosting.

Bovengenoemde vergoedingen en betalingen zijn te vinden op de Verlies- en Winstrekening in de Jaarstukken.

Statuten

statuten stichting antrovista.pdf

Jaarverslag 2023 en beleidsplan 2024

Jaarverslag-2023-en-beleidsplan-2024.pdf

Jaarstukken 2023

balans-31-december-2023.pdf

winst-en-verlies-31-december-2023.pdf