menu

'In de week' als boek 

De afleveringen van ‘In de Week’ zijn nu ook gebundeld als boekje verkrijgbaar.

Te bestellen op de site:

www.indeweek.nl

Prijs € 15,95 + verzendkosten