menu

Weekspreuk 15 

14 - 20 juli 

Ich fühle wie verzaubert
Im Weltenschein des Geistes Weben.
Es hat in Sinnesdumpfheit
Gehüllt mein Eigenwesen,
Zu schenken mir die Kraft,
Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,
Mein Ich in seinen Schranken ist.

Ik voel me als betoverd
In de wereldschijn van het geestesweven
In zinsbedwelming heeft het
Mijn eigen wezenszijn omhuld,
Om mij de kracht te schenken
Die mijn gekluisterd ik
Mij niet vermocht te geven.

Verzadiging

Hoogzomer is het. Hard is de grond als het langdurig droog geweest is. Alsof de aarde afgesloten is, weerkaatst ze het licht naar de hemel. Omhuld zijn we door licht en warmte. Over alles ligt een deken van rust en verzadiging, waarin we onbekommerd weg kunnen dromen. Ook het eigen innerlijk wezen komt tot rust; in de koesterende warmte van de zomer voelt de ziel zich als een zorgeloos kind. En soms kleiner nog, als was ze het embryo in de moederschoot.

De moederlijke krachten van de natuur omhullen ons wezen en verlossen het van noodzaak en gedrevenheid. Hier is het dat de wereldgeest de ziel bevruchten kan met vernieuwende kiemkracht. Wat mijn eigen wezen niet kon bewerken, kan de wereldgeest nieuw doen ontstaan. De ziel ontvangt wordingskracht en warmte die meegedragen wordt door de herfst tot in de winter, waar de ziel verzucht in de weekspreuk van de Kerstweek:

Ik voel nu als onttoverd
Het geestkind in de zielenschoot;
Het heeft uit ’s harten helderheid
Verwekt het heilige wereldwoord
De hemelsvrucht der hoop,
Die jubelend groeit in wereldverten
Uit de godsgrond van mijn wezen.

Zo dragen we het licht van de zomer als betovering mee, opdat het in de winter als innerlijk licht geboren kan worden.

De zomer, de vakantie is geen onderdeel van onze arbeidsovereenkomst, het is de genade van de wereldgeest, die ons verlost van de slijtage van het leven, ons innerlijk vernieuwt en onze ziel verzadigt met het goede. De zomer moet genoten worden, als was het versgebakken brood, koele wijn of een uitbundig lied:

Luister naar:

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...