menu

Weekspreuk 31 

3 - 9 november 

Das Licht aus Geistestiefen,
Nach außen strebt es sonnenhaft.
Es wird zur Lebenswillenskraft,
Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit.
Um Kräfte zu entbinden,
Die Schaffensmächte aus Seelentrieben
Im Menschenwerke reifen lassen.

Het licht uit geestesdiepten,
Straalt nu met zonnekracht naar buiten
En wordt tot daadkracht van de wil,
Die oplicht in de duistere wereld
Om krachten vrij te maken,
Die scheppingsmacht uit zielenstreven
In het werk van mensen wil doen rijpen.

Aanvoegende wijs

We zijn van buiten naar binnen gegaan in de afgelopen weken en nu verandert het perspectief: we kijken van binnen naar buiten. We zijn definitief thuisgekomen, het licht is ontstoken, de verwarming is aan.

‘Buiten huilt de wind om ’t huis - Maar de kachel staat te snorren op vier - Er hangt een lapje voor de brievenbus - En in de tochtigste kieren zit papier’ dichtten Koot en Bie in 1972. Nostalgie ten top. Maar bij Rudolf Steiner geen nostalgie. Als hij naar het verleden kijkt dan is dat om er kracht en richting voor heden en toekomst uit te putten. Kracht die groeit in de ‘geestesdiepten’ waar de vruchten van het denken rijpen.

Wie deze oogst naar buiten wil brengen, moet selectief zijn, want mensen kunnen nu eenmaal ten goede en ten kwade denken. Een keuze die bepaald wordt door onze ervaringen, moraliteit en ons vertrouwen. Te makkelijk stormen mensen met hun overtuigingen, tweets of wapens naar buiten en laten daar de kracht van het beter-willen-weten vrij. Ze schaden zichzelf, of erger: ze schaden anderen. Om je heen slaan veroorzaakt vonken, maar ontsteekt geen licht. Licht wordt het pas als de mens ervoor kiest ideeën en overtuigingen te laten rijpen tot weloverwogen handelen. Ideeën worden te vaak vleugellam geboren. Ze krijgen pas initiatiefkracht als ze in daden omgezet worden.

Onze tijd is er een van materiële daadkracht. Start-ups groeien zo maar uit tot cultuurbepalende wereldmachten. De scheppingsmacht van de geest is in staat om in deze duisternis haar licht te laten schijnen, waar kleine initiatieven tot zinnige alternatieven groeien kunnen. Scheppingskracht en vormkracht wachten op de mensen die nieuwe ideeën, heldere denkbeelden, kunstzinnigheid en schoonheid in een verstarde wereld willen laten stromen.

De wens licht te laten stralen in het duister van deze wereld, wordt in de aanvoegende wijs verwoord in het lied dat de kinderen straks in de adventtijd zingen.

Donker is de aarde

Luister ook eens naar deze dappere poging:

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...