menu

Inleiding 

Beschouwingen over de weekspreuken van Rudolf Steiner 

De week instappen met de beelden van de weekspreuken kleurt op een bijzondere wijze de blik op de dag en het jaarverloop. Maar door de jaren heen zet het de inhouden ook 'in de week', zodat ze voor de lezer of toehoorder steeds meer betekenis gaan krijgen, verteerbaarder worden. Mij is dat zo ook vergaan, wat geleid heeft tot schrijven van deze column. Voor wie schrijf ik die? Eigenlijk het meest voor mijzelf, om al schrijvend te proeven aan de inhoud van de weekspreuken en ze in het zoeken naar woorden en beelden tot leven te laten komen. Ik deel die ervaringen graag met iedereen die over mijn schouder mijn stukjes mee wil lezen en er het zijne of hare bij denkt of voelt.

Als leraar heb ik de weekspreuken vaak horen voorlezen. In het Duitse lenen de weekspreuken zich daar bijzonder goed voor. In de Nederlandse vertalingen stokt het ritme van de zinnen vaak. In mijn vertalingen van de spreuken heb ik vooral aandacht besteed aan het metrum en de poëtische vorm zoals Rudolf Steiner dat ook op heel kunstzinnige wijze deed. Daarmee kies ik voor formuleringen en woorden die in het metrum en de sfeer van weekspreuk passen, maar niet altijd de exacte vertaling zijn van Rudolf Steiners tekst. Gelukkig kun je op deze site ook vertalingen vinden die je naast deze tekst ter vergelijking kunt lezen.

De boeken die op mijn werktafel liggen zijn naast de bekende vertalingen van de weekspreuken de volgende titels:

  • Anleitungen zum Seelenkalender – Karl König, Verlag Freies Geistesleben 2009
  • Mit der Erde atmen lernen – Dieter Hornemann, Urachhaus/Geistesleben 2015
  • Het ritmisch samenspel van mensenziel en wereldwijdten – Johan Theissen, Zevenster 1981

Vertalingen en columns mogen vrij gebruikt worden. Commerciële publicatie alleen toegestaan in overleg met het beheer van de website Antrovista.

© Kees Verhage – aan de inhoud mag niets veranderd worden.

Reacties: