menu

Weekspreuk 52 

26 -31 maart 

Wenn aus den Seelentiefen,
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,
Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber
Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.

Wanneer uit zielendiepten,
De geest zich wendt tot het wereldzijn,
En schoonheid welt uit ruimtewijdten,
Dan vloeit uit hemels verten,
Levenskracht in ’s mensen lichaam;
Verenigt, machtig werkend
Het geesteswezen met het mensenzijn.

Harmonie

De weekspreuken laten zich lezen als een symfonie. Deze spreuk is het slotakkoord. Je hoort het in de laatste maten al aankomen. Thema’s worden nog kort herhaald, tot in een lange uitademing de klank verstilt. Deze weekspreukensymfonie heeft aan mens en natuur, woord en klank gegeven en zoals in de muziek, is er steeds ruimte voor wat de toehoorder er zelf aan beleeft.

Deze spreuk voor de stille week, is niet pathetisch zoals tegenwoordig de passietijd lijkt te moeten zijn, maar toont de kracht die verborgen is in dood en opstanding. Hoe zou je daar betere woorden voor vinden, dan die waaraan Johann Sebastiaan Bach op onnavolgbare wijze uitdrukking heeft gegeven in de aria ‘Aus Liebe’ uit de Mattheus Passion.

klik om te vergroten

Twee oboe da caccia’s - de omfloerste althobo’s met hun sonore geluid - en de traverso zetten in. De oboe da caccia’s ritmisch kloppend in strakke omlaag gaande bewegingen. Daarboven zoekt de fluit zijn weg in een doorgaande lijn van vloeiende tonen. En dan voegt de ijle, verre stem van de sopraan zich erbij met lange noten die zich niets lijken aan te trekken van het strakke ritme van de hobo’s of de snelle bewegingen van de fluit. Strak en hoog en van hemelse schoonheid. Geen smart, geen sentiment maar de constatering: aus Liebe.

Het is boodschap van het lijdensverhaal, kern van ons bestaan die klinkt in de woorden van de sopraan: ‘Uit liefde’. De hartslag van de mens klopt in de oboe da caccia’s. De traverso daartussen, laat levenskracht stromen en verenigt, in een groots gebaar, het geesteswezen met het mensenzijn.

Luister naar:

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...