menu

Weekspreuk 38 

22 - 29 december 

Weihe-Nacht-Stimmung
Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoss;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil'ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

Kerst-nacht-stemming
Ik voel nu als onttoverd
Het geestkind in de zielenschoot;
Het heeft in ’s harten helderheid
Verwekt het heilige wereldwoord
De hemelsvrucht der hoop,
Die jubelend groeit in wereldverten
Uit de godsgrond van mijn wezen.

Hoop en verwachting

In de maand december leeft de wereld toe naar de betovering van het Kerstfeest. Kerstliederen klinken in de Kerstnachtdienst, de lichtjes stralen in de kerstboom en het diner wordt zeker een culinair hoogtepunt. De weekspreuk zet dat op zijn kop: ik voel me alsof de betovering voorbij is.

Het gaat dan ook om een geboorte. Als een kind geboren wordt – hoe bijzonder dat ook is – dient ook de nuchtere werkelijkheid zich aan. Voedingen, luiers, slaapgebrek. Het Kind dat in onze ziel geboren wordt verbreekt de betovering die vanaf de zomer voelbaar was. In de zomer toen de ziel zich in kosmische wijdten verbinden kon met het wereldwoord, ontving ze de kiem van het ‘geesteskind’. Door nazomer en herfst droeg en behoedde ze deze goddelijke vrucht. Ze wekte in de ziel verwachting, schiep beelden van wat we hopen voor de toekomst.

De geboorte van het Geesteskind is geen deus ex machina dat de wereld zomaar ineens verandert. Het is de innerlijke mogelijkheid voor mensen van goede wil om dat wat we hopen als kiem te laten rijpen. Dat wordt herkend in de geesteswereld en wordt vol blijdschap aanvaard.

De spreuk - Kerstmis 1923 - bij de grondsteenlegging van de Antroposofische Vereniging eindigt met de Ur-Weihenacht. Dat beschrijft in het groot, wat we in onze ziel beleven.

In der tijden wending
Trad het wereld-geesteslicht
In de aardse wezensstroom
Nachtduister
heerste niet langer,
daghelder licht
straalde in mensenzielen
licht
dat verwarmt
de arme herdersharten
licht
dat omstraalt
de wijze koningshoofden
Goddelijk Licht,
Christus Zonne
Verwarm
onze harten
Verlicht
onze hoofden
Dat goed worde
Wat wij
uit ’s harten gronden
Wat wij
uit hoofden
Doelgericht volvoeren willen.
Ons is geboren een kindekijn

Luister naar:

en de orgelvariaties van J.P Sweelinck:

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...