menu

Weekspreuk 6 

12 - 18 mei 

Es ist erstanden aus der Eigenheit,
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

Verrezen uit het eigene
Is nu mijn zelf: dat zich herkent
Als wereldopenbaring
In tijd- en ruimtewerking.
De wereld toont mij overal
Als goddelijk oerbeeld
De essentie van wie ik ben.
.

Verwondering

Vakantie in Schleswig-Holstein. De natuur pakt uit in pasteltinten van bloesem en blad. Nog niet de volle tinten van de zomer; het blauw van de lucht lijkt lichter, het groen bedeesder met nog een vleug verlegen rossigheid. Een wereld die anders aanvoelt, alsof die lichtheid ook jou beroert. Verwondering dat niet alleen jij een andere omgeving hebt opgezocht, maar dat de wereld daarbuiten ook jou opzoekt en zich aan je openbaart.

Hier in de heuvels tussen bossen en meren is dat makkelijker dan in de eigen achtertuin. Zo ben je verbonden met alles om je heen, wat levende natuur, maar evenzeer wereldopenbaring is. De nuchtere wetenschap beperkt ons bestaan tot materie en de natuur. Maar er is nog een andere orde waarin het eigen wezen zich spiegelt in de kracht van de ontluikende natuur.

Daar klinkt de oude opdracht ‘Mens ken jezelf’, de mysteriespreuk van de Griekse oudheid: de aansporing om op weg te gaan uit de schijnbare zinloosheid van het bestaan. In onze moderne tijd is dat geen mysterie meer dat je gewezen moet worden door ingewijden. De wereld laat dat vergezicht aan iedereen zien die dat wil waarnemen.

Dat perspectief dreigt verloren te gaan als we niet verder kijken dan het internet groot is, als het googelen alles reduceert tot meetbare en verklaarbare feiten; ons zelf verkleind wordt tot zo’n feitelijkheid, terwijl de wereldwijsheid ons juist wil bevrijden uit de beperktheid van het eigen zijn. De wereldopenbaring geeft ons de kracht om ons te vrij maken van de beperkingen die deze tijd ons opdringt. De essentie is, dat die vrijheid geen natuurverschijnsel is, maar het geschenk van de goddelijke wereld, die zich ten diepste verbonden heeft met de wereld.

Voor deze week, deze eenvoudige Amerikaanse hymne waarin Kerstmis en Pasen doorklinkt - in een bewerking van de componist John Rutter:

klik om te vergroten

Luister naar:

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...