menu

Weekspreuk 24 

15 - 21 september 

Sich selbst erschaffend stets,
Wird Seelensein sich selbst gewahr;
Der Weltengeist, er strebet fort
In Selbsterkenntnis neu belebt
Und schafft aus Seelenfinsternis
Des Selbstsinns Willensfrucht.

Zichzelf vernieuwend steeds
Wordt zielenzijn zichzelf gewaar;
De wereldgeest streeft immer voort
In nieuw verworven zelfbesef
En schept uit zielenduisternis
De wilsvrucht van de zelfervaring.

Beweging, ruimte en tijd

Na de vorige weekspreuk ging de deur dicht. Binnen kijk je rond en je denkt: hoe mooi het daarbuiten in de zomer ook was, hierbinnen is mijn woning. Hier is waar ik leef, denk en voel.

Hier kijk je in de spiegel en ontmoet je jezelf. Ben je veranderd, wat betekenen de belevenissen van deze zomer? Op drie manieren beleef je jezelf: in ruimte, beweging en tijd. Ruimte ervoer je in de zomer. Bewegend beleef je jezelf als deel van de mensheid, die zich stap voor stap ontwikkelt. De tijd doet zich gelden in de urgentie van het hier en nu in de vraag: wat vraagt deze tijd van mij?

Waarom klinkt deze vraag nu, half september, als de zomer weer achter ons ligt en wind en regen alle moeite doen om de herfst voelbaar te maken? Het wijst vooruit naar de Michaëlstijd, waarin het zwaard van het zelfbewustzijn in ons gesmeed wordt.

Zoals in de natuur de wereldgeest scheppend werkt, zo wil zijn scheppingskracht in ons vernieuwde geestkracht wekken. Zinnebeeld daarvan is Michaël die met zijn zwaard de draak verslaat. De keus die de mens maakt om zelfbewust en strijdbaar in de wereld te willen staan, klinkt door tot in de buitenwereld. Het is wat wij kunnen bijdragen aan het werken van de wereldgeest. Zo ontstaat uit het meebeleven van de ziel met de scheppingskracht buiten in de natuur, de wilskracht om bewust in de wereld te staan. Het wekt het besef dat we meer zijn dan een toevallig natuurverschijnsel in de evolutie; dat we wezenlijk kunnen bijdragen aan de mensheidsontwikkeling.

Voor veel mensen is ‘buiten’ de virtuele wereld van hun smartphone. Zelfs op vakantie bleven ze kijken op een schermpje. Het maakt de wereld tot een decor, waar je alleen maar doorheen loopt. ‘Kijk om je heen’, zegt Steiner, beleef de wereld in ruimte, beweging en tijd.

Over de innerlijke rijkdom van de natuur en het verlossende woord dat de mens kan spreken, gaat dit lied op tekst van Joseph von Eichendorf: Er slaapt een lied in alles wat droomt en de wereld begint te zingen als je het toverwoord vindt.

Schläft ein Lied in allen Dingen

< klik op de afspeler om het lied te beluisteren

 
‘In de Week’ is nu ook in boekvorm verkrijgbaar, klik hier...